Archive for the ‘Kịch bản’ Category

MÙA YÊU ĐƯƠNG

Đăng bởi: Nguyễn Quang Lập ngày 18.03.2012

ĐỜI CÁT

Đăng bởi: Nguyễn Quang Lập ngày 01.08.2009

Chuyện ở phố Hàng Thùng

Đăng bởi: Nguyễn Quang Lập ngày 26.07.2009

Không có Eva

Đăng bởi: Nguyễn Quang Lập ngày 24.07.2009

Đảo của dân ngụ cư

Đăng bởi: Nguyễn Quang Lập ngày 24.07.2009

Tình sử ngàn năm

Đăng bởi: Nguyễn Quang Lập ngày 20.07.2009

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 680 other followers