He he bác Hữu Thọ lại sai rồi.

Trả lời câu hỏi của báo Pháp luật tp Hồ chí Minh, rằng liệu có giới hạn nào không trong góp ý cho các dự thảo văn kiện trình Đại hội XI? Bác Hữu Thọ đã khẳng định: “Tôi nghĩ nếu có hướng dẫn thì cũng chỉ là định hướng mang tính trọng tâm, gợi ý thảo luận thôi chứ khó có thể đặt ra một hạn chế nào. Hồi chuẩn bị Đại hội lần X có ý kiến cho rằng một số vấn đề phải cấm bàn: Đảng lãnh đạo, CNXH, kinh tế nhà nước là chủ đạo… Tôi mới bảo chốt lại thế thì đưa ra thảo luận làm gì…Cuối cùng thì không thể đưa ra vùng cấm nào cả. Nhưng tổng hợp ý kiến thì thấy những góp ý mang tính phản biện, lật lại về các vấn đề quan điểm, đường lối mấu chốt như vậy thường xuất phát từ giới trí thức, các nhà khoa học. Đồng thời, phản ứng ngược lại có ý kiến của các vị lão thành, những người có cống hiến xương máu.”

 Bác còn tin tưởng sâu sắc rằng: “Tôi nghĩ với giới trí thức, đây là dịp được Đảng mời để bày tỏ quan điểm nên có thể họ sẽ nói thoải mái. Nói lúc này là ghi được dấu ấn. Đấy cũng là đặc điểm của người trí thức: Chưa xoay chuyển được tình thế nhưng ít ra ghi được dấu ấn, để đúng sai thế nào lịch sử sẽ phán xét. Đấy là động lực của tranh luận…Tôi tin là những vấn đề đã thảo luận dịp trước Đại hội lần X đến đợt này sẽ được nhiều người xới lại.”

Nhưng bây giờ Văn bản số 112-HD/BTGTW Hướng dẫn việc công bố và lấy ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XI của Đảng của Ban tuyên giáo Trung ương vừa ban hành đã yêu cầu rất rõ ràng rành mạch như ri:  “Không đăng và phát trên các phương tiện thông tin đại chúng những ý kiến phản bác chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, về học thuyết Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, về vai trò lãnh đạo của Đảng; những vấn đề cần giữ bí mật về quốc phòng, an ninh đối ngoại, những ý kiến đả kích cá nhân hoặc tổ chức đảng cơ quan nhà nước.” Góp ý là rứa đó bác nờ.  He he rứa là bác sai rồi. Bác Hữu Thọ còn sai thì em mần răng mà đúng được.

 Thôi, em ngược đây. Chào các bác.

Cần một cương lĩnh xây dựng chế độ dân chủ nhân dân

BÙI ĐỨC LẠI

Ông Bùi Đức Lại, từng công tác nhiều năm tại Ban Tổ chức Trung ương đã gửi tới VietNamNet loạt bài góp ý cho dự thảo Cương lĩnh. Góc nhìn của một chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực tổ chức, nhân sự của Đảng, có thể có nhiều chỗ cần phải tranh luận, bàn thảo thêm để làm sáng tỏ vấn đề. Nhưng như ông Bùi Đức Lại đã nhấn mạnh, với tư cách một đảng viên gắn bó sâu sắc với Đảng, ông cũng mạnh dạn đưa ra, như một sự xới xáo vấn đề một cách nghiêm túc và xây dựng, trên tinh thần tôn trọng những ý kiến khác biệt mà người đứng đầu Đảng luôn kêu gọi.

1- Cương lĩnh là văn kiện chính trị quan trọng nhất của một chính đảng. Nó trình bày quan điểm, các chủ trương, chính sách cơ bản của đảng trước hiện tình đất nước.

Trong các thể chế chính trị dân chủ phổ biến ở nhiều nước hiện nay trên thế giới, cương lĩnh của mỗi chính đảng thường là cương lĩnh tranh cử, phục vụ trực tiếp cho việc giành phiếu trong bầu cử. Do đó, các quan điểm, chính sách được trình bày trong cương lĩnh phải đề cập có sức thuyết phục những vấn đề mà xã hội và cử tri quan tâm. Nhân dân – cử tri lựa chọn chính đảng cầm quyền thông qua bầu cử, cũng là thừa nhận cương lĩnh của đảng đó. 

Cách làm này, có thể có những mặt yếu như khuyến khích những khuynh hướng và thủ đoạn mị dân, hứa hẹn những điều không khả thi nhưng hợp với tâm trạng cử tri tại thời điểm đó… Nhưng đó vẫn là cách làm khả dĩ tốt hơn cả. Việc lạm dụng chính sách mị dân, hứa suông, nói mà không làm có thể nhất thời lừa phỉnh dư luận xã hội, đưa một chính đảng vào vị trí cầm quyền… sẽ nhanh chóng trở thành gánh nặng, thành mối nợ chính trị mà nó phải trả giá trong thời gian cầm quyền và trong kỳ bầu cử sau.

Đảng Cộng sản Việt Nam là chính đảng duy nhất cầm quyền chính trị và lãnh đạo toàn xã hội, do đó cương lĩnh của Đảng mặc nhiên trở thành cương lĩnh chung của cả đất nước, liên quan đến vận mệnh của cả dân tộc. Xây dựng cương lĩnh trở thành vấn đề của nhân dân; nhân dân cần tham gia quyết định. Việc này không chỉ có tính đạo lý, mà tiến tới còn phải mang tính pháp lý nữa.

Đưa dự thảo cương lĩnh của Đảng để nhân dân thảo luận, tham gia ý kiến trước Đại hội Đảng là một chủ trương đúng đắn theo tinh thần đó. Những tổ chức và cá nhân có chức năng chuẩn bị dự thảo cần nghiêm chỉnh thực sự tiếp thu các ý kiến xác đáng của nhân dân để bổ sung, sửa chữa; thẳng thắn, công khai tranh luận, trao đổi về những ý kiến khác trên tinh thần bình đẳng, cầu thị. Cần tập hợp và trình bày trung thực, đầy đủ những vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau để Đại hội thảo luận và cho ý kiến quyết định.

Mặt khác, để giảm bớt nguy cơ chậm nhận biết và khắc phục những sai lầm, trong điều kiện đảng duy nhất cầm quyền, một mặt cần có sự thận trọng cao nhất khi xây dựng cương lĩnh, mặt khác không nên xem nó là khuôn vàng thước ngọc, nhất thành bất biến. Trái lại, sau khi có cương lĩnh cần thực sự mở rộng dân chủ, lắng nghe các ý kiến phê bình, phản biện, đi sát thực tiễn, lấy thực tiễn kiểm nghiệm cương lĩnh, sẵn sàng bổ khuyết, sửa đổi những điều không sát đúng. Cần xây dựng và thực hiện các quy chế khuyến khích thảo luận thường xuyên, công khai, không hạn chế về các nội dung của cương lĩnh trong quá trình thực hiện.

Cương lĩnh nên tập trung đề cập những vấn đề chiến lược, những nhiệm vụ trung tâm, những giải pháp lớn, dự kiến trong khoảng thời gian mươi mười lăm năm (hai, ba kỳ đại hội). Chưa có điều kiện xây dựng một cương lĩnh với tầm xa hơn.

Không “gài” vào cương lĩnh và những văn kiện có tầm chiến lược nói chung những vấn đề quá cụ thể dù lớn. Cố gắng tránh cách diễn đạt “chiết trung”, nước đôi, mập mờ, sử dụng những khái niệm và thuật ngữ chưa có nội hàm rõ ràng.

Chỉ đưa vào cương lĩnh những nội dung đã được thực tiễn chứng minh

2- Ban Chấp hành Trung ương đã đưa ra quan điểm chỉ đạo là chỉ đưa vào cương lĩnh những nội dung đã rõ, đã được thực tiễn chứng minh. Một thái độ thận trọng như vậy là sự lựa chọn hợp lý hơn cả trong điều kiện hiện nay, cần thực sự quán triệt đầy đủ và sâu sắc khi tiếp cận và giải quyết vấn đề trung tâm của cương lĩnh là nhận thức về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.

Sự sụp đổ của Liên Xô và chế độ XHCN ở Đông Âu đã phủ định mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực đã từng tồn tại gần ¾ thế kỷ, kéo theo sự đổ vỡ của tòa nhà lý luận đồ sộ gắn liền với nó. Nhiều vấn đề một thời được xem là nguyên lý học thuyết Mác – Lênin về CNXH, là quy luật khách quan đã không được thực tiễn khẳng định. Thực tế đó đặt ra yêu cầu xem xét lại một cách khách quan nhiều điều cơ bản trong tư duy lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi tới của loài người. Chọn lọc, bảo vệ đúng những giá trị đích thực mà Mác, Lênin và những người khác đã góp vào kho tàng trí tuệ của nhân loại, nằm lẫn trong cái đống đổ nát của toà nhà đã sụp đổ này là một công việc to lớn, đòi hỏi sự tham gia của nhiều nguồn trí tuệ, đòi hỏi thời gian và sự phát triển của thực tiễn, là một con đường dài và đầy khó khăn.

Từ yêu cầu chỉ đạo thực tiễn, qua tổng kết kinh nghiệm bước đầu, đã có những bước tiến nhất định đổi mới tư duy lý luận về chủ nghĩa xã hội, nhưng chỉ mới là những khám phá, thể nghiệm ban đầu. Tư duy lý luận mới chưa hình thành, còn rất nhiều mảng trống chưa thể san lấp trong tương lai gần. Đó không chỉ do sự thiếu hụt những trí tuệ kiệt xuất, mà còn vì thực tiễn chưa phát triển đủ mức.

Trong điều kiện đó, vội vàng minh định một cách chủ quan, phiến diện, cái này là chủ nghĩa Mác – Lênin, CNXH đích thực; cái kia là chủ nghĩa Mác – Lênin, CNXH đã bị xuyên tạc, biến dạng là một cách làm cẩu thả, không thể chấp nhận.

Cách làm đó dẫn đến một thái độ cơ hội nguy hiểm: treo biển Mác – Lênin nhưng tùy tiện bán trong cửa hàng các món thời trang; cái gì muốn giữ thì dán nhãn trung thành với học thuyết, cái gì muốn bỏ, cắt xén, thêm bớt thì dán nhãn phát triển. Cách làm đó nhất định cuối cùng bị phá sản về lý luận và thực tiễn, nhưng trước khi phá sản, nó cũng kịp gây tác hại, tổn thất to lớn cho sự nghiệp chung.

Nhận thức về CNXH và con đường đi tới đó vốn đã là vấn đề phức tạp trong lịch sử nhiều thế kỷ. Đã có không ít trào lưu, khuynh hướng khác nhau, thậm chí thù địch với nhau, dán nhãn hiệu CNXH, mà Mác chỉ kịp “điểm danh” một số trong Tuyên ngôn đảng cộng sản. Sau khi ông qua đời đã nảy nở nhiều “chủng loại” mới. Việc nhận diện đúng sai, thật giả tưởng như đã được giải quyết xong về cơ bản cùng với sự ra đời của mô hình XHCN Liên Xô; nhưng lịch sử đã không chứng minh như vậy.

Cũng có nước lớn trên thế giới hiện đang nói về một mô hình XHCN mang đặc sắc của họ (nghĩa là có thể chẳng giống ai, chẳng giống cái gì) và cho đó là chuyện của hàng trăm năm (nghĩa là việc còn đang dò dẫm). Ở Việt Nam, sau nhiều năm sau đổi mới, dù có nhiều cố gắng tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận, nhưng cho đến nay, về cơ bản chưa hình thành nhận thức mới về CNXH và con đường đi lên CNXH. Mô hình XHCN đề cập trong dự thảo cương lĩnh nặng về mô tả một xã hội lý tưởng muốn có hơn là thiết kế một chế độ, một hình thái kinh tế – xã hội theo quan điểm chủ nghĩa duy vật lịch sử.

Ở Việt Nam, cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ, được sự ủng hộ và giúp đỡ của các nước XHCN, đặt vào trong những điều kiện lịch sử nửa sau thế kỷ 20, từng được xem là nằm trong dòng thác cách mạng trong cuộc đấu tranh “ai thắng ai” giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Còn trên thực tế thì gần một nửa thế kỷ sau 1945, đất nước vẫn chủ yếu chiến đấu cho nền độc lập, tự do của mình. Có thể nói CNXH ở Việt Nam trước hết là một lý tưởng và là một chế độ chính trị, từng thời điểm đã phần nào là một thể chế kinh tế bước đầu hình thành theo mô hình Liên Xô. Những thiếu sót của mô hình đó, phần nào bị khúc xạ, che lấp trong điều kiện chiến tranh, đã lập tức hiện hình rõ rệt và tác hại trong điều kiện hòa bình.

Đổi mới 1986 thực chất là sự khước từ mô hình chính trị – kinh tế XHCN kiểu Xô viết. Việc đó không phải do ý muốn chủ quan của ai, do sức ép của thế lực nào, không là sự dao động, mất phương hướng nào mà là hành động chính trị có ý thức, thuận theo yêu cầu phát triển khách quan của đất nước. Vì vậy, sự nghiệp đổi mới đã nhanh chóng đi vào cuộc sống và tạo nên thành tựu to lớn.

Dứt khoát từ bỏ mô hình XHCN kiểu Xô viết

3- Thực tế đặt ra đối với Việt Nam hiện nay là phải dứt khoát và hoàn toàn từ bỏ mô hình XHCN kiểu Xô viết.

Đối với nhiều người Việt Nam, lý tưởng XHCN được nhận thức đồng nhất với lý tưởng về một xã hội dân chủ, công bằng, tự do, hạnh phúc. Hướng tới một lý tưởng như vậy có ý nghĩa nhân văn sâu sắc và vẫn có sức mạnh động viên tinh thần to lớn. Nhưng thực tế là chưa có tiền đề, chưa đủ căn cứ lý luận và thực tiễn để xây dựng một cương lĩnh quá độ lên CNXH đúng với ý nghĩa một chương trình chính trị hiện thực.

Nếu cứ theo đuổi ý tưởng đề ra một cương lĩnh quá độ lên CNXH, thì không thể tránh khỏi việc gò ép đưa vào cương lĩnh những điều chưa rõ, chưa được thực tế chứng minh, trái với tinh thần chỉ đạo đã đề ra. Có thể điểm ra một số vấn đề sau đây làm ví dụ:

– Dự thảo phải khăng khăng khẳng định quan điểm xem thời đại hiện nay là thời đại quá độ lên CNXH trên phạm vi toàn thế giới, xem đó là xuất phát điểm của việc lựa chọn định hướng XHCN ở Việt Nam. Đây là điều chưa rõ, chưa được thực tế chứng minh, đã được phân tích chi tiết hơn trong bài trước.

– Dự thảo phải tiếp tục nhắc lại mệnh đề “lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động”. Không ai có thể phủ định sạch trơn giá trị của học thuyết Mác – Lênin, nhưng không thể không thừa nhận rằng học thuyết này chẳng những không toàn bích, mà còn đã bị biến dạng, bị tổn thất nặng nề từ thất bại của mô hình XHCN Liên Xô. Chưa lọc ra được những hạt nhân hợp lý, vượt qua thử thách của thời gian, mà cứ khăng khăng lấy nó làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động là việc làm thiếu tinh thần cách mạng và khoa học, chưa rõ, chưa được thực tế chứng minh.

– Dự thảo phải tiếp tục nêu cao vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, một điều chưa rõ, thậm chí thực tế chứng minh điều ngược lại. Khu vực này chiếm một khối lượng vốn và lao động xã hội to lớn, được hưởng ưu đãi hơn so với các khu vực khác, nhưng hiệu quả kinh tế và xã hội thấp, ngày càng bị thu hẹp tương đối so với các khu vực khác, đang phải đối mặt với những nan đề chưa có lời giải. Không nên lẫn lộn vấn đề nhà nước hướng các nguồn lực của mình vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng với vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước.

– Dự thảo phải tiếp tục gắn mác “xã hội chủ nghĩa” cho một loạt khái niệm mà nội hàm không rõ, chưa được (và chưa thể) xác định như: Tổ quốc XHCN, cơ chế thị trường (định hướng) XHCN, dân chủ XHCN, nhà nước pháp quyền XHCN… Nói cho cùng, giả sử có minh định được nội hàm của các khái niệm đó, thì cũng không có ý nghĩa gì, trong khi cả xã hội đang trong giai đoạn hướng tới sự phát triển XHCN (có nghĩa là nó chưa có) mà các thể chế của nó thì đã là XHCN rồi.

Đưa vào dự thảo cương lĩnh những điều như vậy là chưa rõ, chưa được thực tế chứng minh.

– Dự thảo phải tiếp tục đề cập nhiều về một chính sách xã hội đậm màu sắc “xã hội chủ nghĩa” như đảm bảo công bằng xã hội, giảm bớt khoảng cách giàu nghèo, chính sách giáo dục, y tế, bảo hiểm xã hội… Không thể phủ nhận những nguồn tài lực lớn đã bỏ ra theo hướng này, đã có tác động nhất định đến một số mặt xã hội, nhưng hiệu quả tổng quát chưa rõ, nhiều khi còn là một phân phối lại bất công, không đến các đối tượng cần đến. Trong thể chế hiện hành, nhiều lợi ích cơ bản, chính đáng của công nhân, nông dân, trí thức chưa được bảo đảm. Sự ưu việt “biểu kiến” được xem là làm nên nét riêng của CNXH, chưa được thể hiện, chưa được thực tế chứng minh.

Việc biện hộ cho những điều chưa rõ, chưa được thực tế chứng minh nói trên, là những thiếu sức thuyết phục về lý luận, không được thực tiễn chứng minh.

Rõ ràng một cương lĩnh như vậy khó có sức thuyết phục thực sự, không phù hợp với yêu cầu khách quan đối với sự phát triển của Việt Nam hiện nay.

Tưởng cũng cần nói thêm rằng:

– Mác chưa bao giờ đặt ra vấn đề khả năng đi lên CNXH đối với các nước kém phát triển, chưa công nghiệp hóa như Việt Nam.

– Luận điểm nổi tiếng (thường được cho của Lênin), từng làm xuất phát điểm cho cương lĩnh của các nước kém phát triển đi lên CNXH đề ra những điều kiện tiền đề là: Có hệ thống XHCN thế giới đã hình thành; có sự giúp đỡ quốc tế của các nước XHCN phát triển đi trước. Các tiền đề đó hiện nay không còn nữa và chắn chắn sẽ không xuất hiện lại trong các thập kỷ tới đây.

Tiền đề cương lĩnh xây chế độ dân chủ nhân dân

4- Đất nước đang cần có một bản cương lĩnh xây dựng và hoàn thiện chế độ dân chủ nhân dân. Đây là yêu cầu thiết thực nhất, không mâu thuẫn với lý tưởng XHCN, là cái mà Đảng lãnh đạo cần chủ trương và đưa ra trình bày trước nhân dân trong thời điểm hiện nay, là việc Đảng đã khởi xướng từ 1930, đặt nền tảng từ 1945, đã tạo ra sức mạnh cách mạng to lớn của dân tộc ta. Do những lý do khách quan và chủ quan, việc thực hiện một cương lĩnh như vậy đã bị gián đoạn, đã phải chịu những “quanh co của lịch sử”, là những thử nghiệm theo mô hình Xô viết.

Chính công cuộc đổi mới đã tạo ra được những tiền đề chính trị, kinh tế, xã hội cho một cương lĩnh như vậy. Đã hình thành kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế sâu rộng; hình thành các thành phần kinh tế ngoài nhà nước, ngoài công hữu, quyền cạnh tranh bình đẳng giữa các khu vực kinh tế được thừa nhận về pháp lý. Đã có tiền đề thực tiễn để xóa bỏ các ưu đãi về chính sách và nguồn lực đối với khu vực kinh tế nhà nước, từ bỏ việc nhà nước can thiệp vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, làm đúng chức năng quản lý nhà nước.

Đổi mới cũng đã tạo ra những cơ sở lý luận đủ làm khung cơ bản cho một chế độ chính trị dân chủ nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh và kinh nghiệm quốc tế. Các văn kiện của Đảng và Nhà nước đã đề cập về nguyên tắc những nét cơ bản nhất về một chế độ như vậy. Đó là chế độ dân chủ, nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; mọi quyền lực thuộc về nhân dân. Đảng lãnh đạo là để thực hiện và phát huy quyền làm chủ của nhân dân về mọi mặt chính trị, kinh tế, xã hội. Dân chủ vừa là mục tiêu vừa là động lực của cách mạng. Đó là đường lối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam không phân biệt chính kiến, tôn giáo… Đảng lãnh đạo hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và luật pháp, Đảng không làm thay nhà nước; Đảng chịu sự giám sát của nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng; trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, nghiêm chỉnh thực hiện đúng các nội dung của nguyên tắc tập trung dân chủ..

Phải chăng đó không phải là những nét cơ bản nhất của một cương lĩnh xây dựng chế độ dân chủ nhân dân ở Việt Nam.

Vấn đề là thống nhất nhận thức, nhất quán thực hiện đúng những nguyên tắc đã được vạch ra đó trong toàn bộ đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước thông qua các thiết chế, chính sách cụ thể.

Các giai cấp và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước mong muốn có một chế độ như vậy, một chế độ mà dân tộc đã cảm nhận được tính ưu việt và sức mạnh của nó trong những năm tháng đầu tiên sau Cách mạng Tháng Tám.

Với một chế độ như vậy, Việt Nam có nhiều thuận lợi hơn trong việc hòa nhập với cộng đồng thế giới, giữ vững và phát triển bản sắc.

Nhưng trong nhiều năm nay, các quan điểm đó vẫn chưa được luật pháp hóa, thể chế hóa và tổ chức thực hiện đúng những quan điểm cơ bản nói trên.

Sự chậm chạp đó có nhiều nguyên nhân, trước hết là tư tưởng bảo thủ, vẫn kiên trì tư duy cũ, không dứt khoát từ bỏ về thực chất mô hình XHCN kiểu cũ, tìm cách ngụy trang bằng vỏ ngôn từ mới và một số điều chỉnh chi tiết. Những quan điểm bảo thủ đó được gán cho cái nhãn mác đẹp đẽ là trung thành với lý tưởng XHCN, đã bị lợi dụng cho những lợi ích phe nhóm với những đặc quyền đặc lợi phát sinh trong cơ chế thị trường. Nó hù dọa xã hội về mọi tai ương đe dọa, bóp nghẹt mọi ý kiến đòi thực hiện đúng nghị quyết của Đảng và chính sách của Nhà nước, chụp cho nó mọi cái mũ xấu xa… Đã có một bộ phận miệng nói XHCN, nhưng chân bước đi theo con đường man rợ mà chủ nghĩa tư bản từng bắt buộc phải đi qua vào một thời điểm lịch sử khác, trong giai đoạn tích lũy ban đầu: bóc lột, tàn phá thiên nhiên, bóc lột sức lao động, chiếm đoạt đất đai, của cải, tài sản nhà nước, lũng đoạn quyền lực. Đối với nó, XHCN là một khái niệm hoàn toàn trống rỗng, nhưng nó muốn lợi dụng đến cùng để che đậy bản chất thật và trục lợi, trước khi công khai xé bỏ hoàn toàn khi đủ điều kiện.

5- Một số kiến nghị.

Một là, xây dựng cương lĩnh chế độ dân chủ nhân dân ở Việt Nam, trên cơ sở tổng kết thực tiễn, tiếp thu giá trị của các cương lĩnh của Đảng trong 80 năm qua, tham khảo và vận dụng các kinh nghiệm quốc tế. Đó là cương lĩnh chỉ đạo và tổ chức hành động trong khoảng thời gian 15 – 20 năm. Tính tới một thời đoạn dài hơn là chưa đủ điều kiện, cũng không phải là việc cần thiết.

Hai là, nếu từ nay đến Đại hội XI không đủ điều kiện và thời gian vật chất để xây dựng một bản cương lĩnh như vậy, thì Đại hội có thể quyết định một số quan điểm lớn chỉ đạo chuẩn bị chu đáo hơn, đưa ra thảo luận dân chủ công khai trong toàn Đảng, toàn dân, để trình ra Đại hội XII, hoặc Đại hội bất thường tổ chức 2, 3 năm sau Đại hội XI.

Ba là, đồng thời với chuẩn bị cương lĩnh, xúc tiến việc xây dựng Hiến pháp mới.

Bốn là, nếu với nội dung như dự thảo hiện nay, kiến nghị Đại hội XI không thảo luận việc sửa đổi bổ sung Cương lĩnh 1991 như dự kiến. Vì:

– Những nội dung “mới” so với Cương lĩnh 1991 đều đã được đề cập trong các Văn kiện Đại hội Đảng từ sau1991, bản dự thảo hiện nay chỉ tập hợp lại, thay đổi một số cách diễn đạt, đôi chỗ còn mơ hồ hơn.

– Đối với nhiều vấn đề lớn, bức xúc trong trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc dự thảo hoặc né tránh hoặc giữ cách tiếp cận và quan điểm cũ, nên không có lời giải đáp không thuyết phục.

Sửa đổi, bổ sung Cương lĩnh như tinh thần dự thảo vì vậy không mang lại lợi ích thiết thực, cụ thể nào. Trái lại, một khi Đại hội XI thông qua dự thảo thì cũng có nghĩa khép lại mọi việc thảo luận về cương lĩnh trong hàng chục năm tiếp theo, tạo ra những trì trệ không thể chấp nhận trong điều kiện mới. 

(Nguồn: VNN. Những entry dẫn từ các nguồn khác bọ sẽ không lưu)

257 thoughts on “He he bác Hữu Thọ lại sai rồi.

 1. AmileAlumeFug

  What is UniqueHoodia?
  – is a cactus-like flora that comes from the Kalahari Desert and has been used for hundreds of years for its renowned appetite suppressant merits. This unusual plant has been a staple diet of the Sans tribesman to keep them going without very little food for many days and even weeks on long, arduous treks and hunting trips. The astonishing weight loss properties of this very exceptional cacti has now came to light and UniqueHoodia was launched.
  UniqueHoodia is one of many weight loss aids that choose to use Hoodia Gordonii as the primary ingredient to help the user consume less food and calories and consequently, lose weight. What makes UniqueHoodia head and shoulders above the rest is that it uses totally un-tainted Hoodia Gordonii, so you can be certain that you’re getting the real deal and not a poor imitation and that you are buying a product that really does work.
  UniqueHoodia will safely and efficiently suppress your hunger, meaning that you will eat less calories and get a huge reduction in body fat. This makes UniqueHoodia a particularly effective solution for those who go overboard and eat too much of the wrong foods, for example; fatty, high calorific, starchy foods. The amazing properties of this plant will let you to eat a substantially lesser amount and therefore, start to burn fat and lose unwanted fat!
  Many retailers claim that their diet pills are also made from the valued Hoodia Gordonii plant but this is very misleading. More often than not they are not producedfrom the genuine Gordonii plant itself but from another Hoodia variety, it is all too easy to fool the buyer by saying one’s product is made from ‘Hoodia.’ If any Hoodia does get in the product It is likely to contain such an trivial amount that it is not expected to have any real effect on your weight at all.
  With UniqueHoodia, you will get 460 mg of – in its pure and natural form. This is just the right amount to eradicate 2,000 calories from your diet which could enable you to drop off between 1lb – 5lb a week. Because UniqueHoodia is coming straight from the plant, there is no need todoubt the safety of the product, there are no fillers, binders or hidden extras, meaning entirely no side effects just a extraordinary weight loss result. UniqueHoodia is an extremely cost effective solution to your weight loss worries, you get 30 more pills than what is provided with more not always cheaper Hoodia products at a truly reasonable price. What’s more you have an iron clad 6 month money back promise which means you can have utter faith in UniqueHoodia, dissimilar to other competitors on the market you can feel confident that the makers have so much belief in their product that you will lose weight and attain the physique of your dreams all at no risk and low cost. Do not wait, experience the full effect of –
  for yourselves straight away.
  Hoodia Gordonii – Read full review

 2. haovanphong

  “Chào bác, tôi ngược đây”Câu này nghe chua xót quá, mà rất hay.
  Tội nghiệp bác Thọ, cũng như các bác khác, sắp xuống lổ rồi mới bi bô tập nói!

 3. webdesigner

  I don’t usually reply to posts but I will in this case.
  my God, i thought you were going to chip in with some decisive insght at the end there, not leave it
  with ‘we leave it to you to decide’.

 4. Pingback: Tưởng Năng Tiến – Chuyện Từ Người Điên Xóm Nhỏ « Q U Y Ê N B O O K – nna

 5. Pingback: Chuyện từ người điên xóm nhỏ « Tưởng Năng Tiến

 6. Pingback: CHUYỆN TỪ NGƯỜI ĐIÊN XÓM NHỎ (Tưởng Năng Tiến) « Ngoclinhvugia's Blog

 7. Cẩn

  Bọ Nập ni cũng lắm chuyện quá ta.Tui chộ Đảng ta xưa nay quá tài giỏi.Cái chi cũng giỏi cả.Không có Đảng thì bọ mần chi mà được cầm bút.
  Đảng ta nãnh đạo là bất khả xâm phạm rồi.Bàn mần chi.Đảng ta bách chiến bách thắng.CNXH mà thắng nợi, bọ cứ trợn mắt lên mà kinh hoàng đó he.Núc đó chắc bọ run tay rụng cả bút.
  Tui chỉ nói với bọ như ri.Ông Liên Xô đẻ ra CNCS mà đổ cái rụp.Bàng hoàng chưa?Cha đẻ còn chết non, chả lẽ con còn theo vết đó để nuôi cháu.Đảng ta khun lắm bọ ơi.Đảng tài ba sẽ biết chọn cho mình cách đi thôi.Dân ta anh hùng, thông minh tài giỏi như rứa, chả lẽ lại chịu ngu nhất thế giới, hèn nhất thế giới, nghèo nhất thế giới.Đảng ta mần răng mà chịu.Bọ yên tâm đi.Tui tin đại hội lần ni Đảng sẽ nghe dân tìm ra đường nối đấy.Sau đại hội nà tiệt nòi tham nhũng, dân hết khiếu kiện.NHà văn như bọ tha hồ mà viết.Bọ sắp có ông Noben nhòm vào nhà bọ rồi đó.Chúc bọ mần nhìu nhùi trang văn ăn đứt thiên hạ mà nhận giải No ben he.

 8. Pingback: Quote lại của Bọ – tuyền bài hay! « CafeĐen

 9. Pingback: TIN & BÀI của NGÀY 25-9-2010 « Ngoclinhvugia's Blog

 10. nguyen anh

  Lâu nay em đã nghi ngờ cái bác Hữu Thọ này và hôm qua trên chương trình vấn đề sự kiện trên VTV1 về chuyện đóng góp vào cương lĩnh ĐH Đảng thì em đã hiểu.Khi nhắc đên việc mọi người đề nghị xem xét vấn đề Doanh nghiệp Nhà nước giữ vai trò chủ đạo nên kinh tế thì bác Thọ lại dẫn : như ở Mỹ với cuộc khủng hoản kinh tế mới rồi Tổng thống Mỹ cũng phải quyết định chi rất nhiều tiền cho các tập đoàn kinh tế để cứu nguy và bác ấy nói : đấy ở Mỹ Nhà nước cũng nắm vai trò chủ đạo đối với nên kinh tế.Em nghe mà hết chịu nổi.Em mới học lớp 3 thôi nhưng em còn phân biệt được thế nào là Nhà nước với thế nào là doanh nhiệp nhà nước

 11. Thích Đơn Giản

  Bác Thọ sai chỗ nào ta ? “Không đăng …” đâu có phải là “không được nói …”. Ý kiến thi nhiều vô thiên lủng, đăng thì cũng phải chọn lọc chứ đăng hết thì chỗ đâu mà đăng. Đến chiếu rượu là nơi say xỉn nói năng hầm bà làng mà Bọ còn chỉ thị “không nhận những comments bla… bla …” mà. Quan trọng là bên “được góp ý” có đọc hết các ý kiến đóng góp hay không và tiếp thu những ý kiến nào kìa.

  Nói thật, cứ kiểu 1 thằng làm 10 thằng ngồi chửi thì bố thằng nào làm hay được. Việt Nam không khá nổi cũng vì cái thói này.

  1. hahien

   “1 thằng làm 10 thằng chửi” Vấn đề là cái thắng làm được nó có được làm hay không và ngược lại.

   Nếu cái thằng “được làm” mà làm như c… thì 10 người chửi là còn ít đấy.

   Người ta chửi không hẳn là do người ta không làm được mà chửi, cũng không chỉ do người ta không được làm mà chửi, mà chủ yếu là do người ta không có quyền chọn cái thằng làm được để cho nó được làm và làm cho tốt.

   Làm được thì không ai người ta chửi cả. Chỉ có phá thì mới ăn chửi. Cũng xin nói rất thật, cứ kiểu “1 thằng phá mà chỉ có 10 thằng chửi” như thế này thì muôn đời VN cũng không khá nổi.

  2. vuidua

   Bố bảo ” Bố sẽ cưới vợ cho con, cô gái ấy là hoa hậu đấy, lá ngọc cành vàng, cho nên bố cấm mày đối sử tệ với cô ấy : cấm hôn, cấm sờ vú, cấm địt rõ chưa?”

   Con bảo ” thế thì cưới làm đéo giề, đéo thèm.”

 12. Pingback: TIN & BÀI của NGÀY 23-9-2010 « Ngoclinhvugia's Blog

 13. Đổng Phạn

  Theo một số nhà sinh vật học thì loài kiến đã phát minh ra CNXH từ hàng triệu năm trước.
  Con kiến không có lòng tham, không có tư hữu, lao động không biết mệt mỏi, có tính tập thể cao… nên kiến đã xây dựng thành công CNXH.
  Muốn tiến lên CNXH tất cả chúng ta phải học tập đức tính của kiến.

 14. Nguyễn Hữu Quý

  NỖI NIỀM HỮU THỌ!
  Cảm tác sau khi đọc bài: “He he bác Hữu Thọ lại sai rồi!”; của Nguyễn Quang Lập, đăng trên BauxiteVN, ngày 23/9/2010.

  Bác Hữu Thọ ánh mắt đăm chiêu
  Tuổi bát niên còn lo toan việc nước[1]
  Bác một thời từng là tổng biên tập
  Tờ báo Nhân dân, và nhiều chức lớn lao![2]
  Thương cho Bác và bao trí thức
  Dẫu biết sai mà vẫn phải… tung hô!?
  Để hôm nay khi cuối đời nhìn lại
  Một quãng “phù du” chẳng nghĩa lý gì!?
  Bài học hôm nay cho bao người cầm bút
  Hãy đồng hành với quần chúng nhân dân
  Quan “nhất thời”, dân mới là “vạn đại”!?
  Vì nước, vì dân… ta thanh thản, nhẹ nhàng!
  Đất nước hôm nay bao điều ngang trái
  Có kẻ bán mình “thần phục” Trung Hoa
  Toàn dân tộc đang bùng lên uất hận
  Biển đảo, đất liền giặc xâu xé bấy lâu.
  Còn đó hôm nay bao kẻ đang cầm bút
  Quen thói a dua, nịnh bợ để tiến thân
  Liệu nước Việt Nam ta đi về đâu nữa?
  Khi bọn gian thần còn bồi bút, ăn theo?
  ***
  [1] Theo Bách khoa toàn thư mở Wikipedia: “Nhà báo Hữu Thọ (sinh ngày 8-1-1932 tức 1 tháng 12,năm Tân Mùi) tại Hà Nội. Tên khai sinh là Nguyễn Hữu Thọ, bút danh Hữu Thọ, Nhân Nghĩa, Nhân Chính…. Bạn đồng nghiệp thường gọi ông là NGƯỜI HAY CÃI (từ tên cuốn sách tiểu phẩm đầu tiên của ông xuất bản 1991), đồng thời như tính cách ngoài đời và phong cách báo chí của ông”; như vậy năm nay bác Hữu Thọ là 78 tuổi.
  Quan điểm làm báo của bác Hữu Thọ là:
  – “Tôi không biết viết thế nào để thành công vì mỗi bài báo là một sự thử thách, nhưng tôi chắc chắn bài báo sẽ thất bại nếu làm vừa lòng mọi người (Đề từ sách Người hay cãi)”;
  – “Khi trong lòng còn hồ nghi thì ngòi bút nên do dự”(Trả lời phỏng vấn báo điện tử Việtnam net).
  – “Làm báo trung thực, công bằng, đúng mực thì sẽ được tin cậy; sự tin cậy của xã hội là phần thưởng cao quý nhất đối với người làm báo”.(Trong sách”Mắt sáng, lòng trong, bút sắc”);
  [2] Ông nguyên là Tổng biên tập báo Nhân Dân, Chủ nhiệm Khoa báo chí của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng các khoá VII, VIII, Uỷ viên Uỷ ban đối ngoại Quốc Hội các khoá IX, X, nguyên Trưởng ban Tư tưởng, văn hóa Trung ương (1995-2001); nguyên Trợ lý Tổng Bí thư (2001-2006). Ông vẫn muốn được gọi là NHÀ BÁO kể cả khi đang giữ các trách nhiệm trong bộ máy công quyền.
  23.9.2010
  Nguyễn Hữu Quý
  ———————————————————-

  1. Sao Hồng

   “….
   Bài học hôm nay cho bao người cầm bút
   Hãy đồng hành với quần chúng nhân dân
   Quan “nhất thời”, dân mới là “vạn đại”!?
   Vì nước, vì dân… ta thanh thản, nhẹ nhàng!
   Đất nước hôm nay bao điều ngang trái
   Có kẻ bán mình “thần phục” Trung Hoa
   Toàn dân tộc đang bùng lên uất hận
   Biển đảo, đất liền giặc xâu xé bấy lâu.
   Còn đó hôm nay bao kẻ đang cầm bút
   Quen thói a dua, nịnh bợ để tiến thân
   Liệu nước Việt Nam ta đi về đâu nữa?
   Khi bọn gian thần còn bồi bút, ăn theo?
   …”

   ****
   He he… nhà thơ Cố Nông đúc kết “tuyên ngôn” bằng thờ hay hè ?
   Dưng mà thơ ni có đăng được ở Tạp chí VNQĐ không hè ? Nếu được thì… tira báo sẽ tăng đấy Cố Nông ơi !

   Khi còn công tác bác Hữu Thọ cũng… cẩn trọng trong ăn nói lắm đấy. Biết mình biết ta biết cái chi nói được cái chi CHƯA nên nói. Ví như lời dẫn bài báo sau đây của VNN cách đây… 5 năm (khi bác Hữu Thọ còn ngồi mần việc ở số 4 Nguyễn Cảnh Chân ):

   Nhà báo Hữu Thọ: ‘Người tài không biết tự bảo vệ mình’
   Cập nhật lúc 12:07, Thứ Tư, 28/12/2005 (GMT+7),

   (VietNamNet) – “Những người có năng lực thực sự thì hay có những ý tưởng riêng, phong cách riêng, đây là cơ sở cho sự sáng tạo”. Nhà báo Hữu Thọ nói.

   Tiếp chúng tôi tại phòng làm việc trợ lý Tổng Bí thư ở số 4, Nguyễn Cảnh Chân, ông kiên quyết không đồng ý cho phỏng vấn: “Ở vị trí của mình hiện nay nói ra không có lợi. Nói thì có người ưa nhưng cũng không thiếu gì người ghét, nhất là lại nói về mình, nhưng các cậu là đồng nghiệp chẳng lẽ mình lại từ chối”.
   ….

   http://vietnamnet.vn/60nam/2005/12/526931/

   “Sáng đúng chiều sai ngày mai lại đúng” là chuyện thường ngày ở nước Nam hiện nay ! He he…

 15. Thái Hoà

  Đã có cái 112-HD thì góp ý mần chi nữa bọ hè, em cũng theo bọ ngược đây. Chào các bác.

 16. Pingback: TIN & BÀI của NGÀY 22-9-2010 « Ngoclinhvugia's Blog

 17. Pingback: Top Posts — WordPress.com

 18. Pingback: He he bác Hữu Thọ lại sai rồi « Bauxite Việt Nam

 19. vuidua

  Trong đợt sinh hoạt chính chị, dưa góp cho Đ, có một số đ/c sinh hoạt đều trên QC bỗng biến mất, hay là các đ/c ấy bị gọi đi họp kín, góp ý riêng cho Đ, hay là nhậy, nhậy, nhậy cảm nên mũi né. Hay là…Ai biết tông tích các đ/c ấy đâu thông báo giúp cụ Chánh nội dung sau: Về ngay QC tối nay để phá cỗ rằm Trung thu.

 20. lyvinhhue

  Hôm chị Qui mình chết anh cũng tới liệm. (…) Mình con trai ngồi ngoài, không cho vào nhưng nghe anh nói đủ cả. Anh nói con ni mặt đen nhưng người ngợm trắng gớm hè, rồi phun rượu cái toẹt. Anh nói mới 28 tuổi chết tội hè, không biết thằng Huy làm được chi không mà chết tội hè. Mạ mình khóc hét lên mi nói cái chi rứa Cá ơi là Cá. Anh phun rượu cái toẹt nói mự hay, tui nói thiệt đó, mấy con bụ to hay chết non, tội lắm.
  * * *
  Lời chân chất mà thấm đẫm tình người, một anh chàng nát rượu mà có cái tâm bậc thánh, mình thật lòng rất muốn hôn cái miệng vừa ngậm rượu phun người ấy!…

 21. Sao Hồng

  Nhân Dân Chấm Com bi chừ có nhiều … gói thầu hè ?

  http://www.nhandan.com.vn/bancanbiet/dauthau/

  Cập nhật 17:29 ngày 02-06-2010 GMT+7
  Thông báo mời thầu (1-6)
  Dự án Phân phối nông thôn (RD) – Tín dụng IDA số: 4444 VN
  THÔNG BÁO MỜI THẦU 3 (29-5)
  1. Thông báo mời thầu này tiếp theo sau Thông báo mua sắm chung cho Dự án được đăng trên UNDB, số phát hành 638 ngày 16-9-2004.
  Thông báo mời thầu 2 (29-5)
  Công ty Thương mại kỹ thuật và đầu tư – PETEC kính mời các nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm tham dự đấu thầu các gói thầu thuộc dự án Kho cảng xăng dầu PETEC Cái Mép tại Khu công nghiệp Cái Mép, xã Tân Phước, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu như sau:
  Thông báo mời thầu (29-5)
  Tên bên mời thầu: Tổng công ty Cảng hàng không miền nam
  Thông báo mời thầu 2 (26-5)
  TAND thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang tổ chức đấu thầu rộng rãi gói thầu “Xây dựng trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Mỹ Tho”. Mời các nhà thầu có đủ điều kiện về năng lực, kinh nghiệm tới tham gia mua hồ sơ mời thầu và đấu thầu gói thầu nêu trên.
  Thông báo mời thầu (26-5)
  Công ty Thương mại kỹ thuật và đầu tư – PETEC kính mời các nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm tham dự đấu thầu các gói thầu thuộc dự án Kho cảng xăng dầu PETEC Cái Mép tại Khu công nghệp Cái Mép, xã Tân Phước, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu như sau:
  Mời thầu (ncb) (26-5)
  1. Chính phủ Việt Nam nhận được một khoản tín dụng của Hiệp hội Phát triển Quốc tế IDA (Ngân hàng Thế giới) cho Dự án Giáo dục Ðại học 2, tín dụng số 4328-VN. Một phần của khoản tín dụng này sẽ được dành chi trả cho các khoản thanh toán hợp lệ trong hợp đồng được mời thầu dưới đây:
  Thông báo mời thầu 2 (23-5)
  Tên bên mời thầu: Công ty xăng dầu khu vực V
  Thông báo mời thầu (23-5)
  1 – Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam nhận được khoản tín dụng số 4150-VN của Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) và khoản viện trợ không hoàn lại số TF 056320 của Bộ Phát triển quốc tế Vương quốc Anh (DFID) để thanh toán cho những chi phí của dự án Giao thông nông thôn 3 (GTNT3). Ban Quản lý Dự án 6 (PMU6) đại diện cho Bộ GTVT đã ủy quyền cho Ban Quản lý Dự án GTNT (PPMU) tỉnh Thanh Hóa mời các nhà thầu có đủ tư cách hợp lệ tham gia đấu thầu xây dựng các công trình thuộc Dự án GTNT3 tại tỉnh Thanh Hóa với gói thầu cải tạo nâng cấp đường GTNT như sau:
  MỜI THẦU (16-5)
  CÔNG TY ÐIỆN LỰC ÐÀ NẴNG Công ty Ðiện lực Ðà Nẵng tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước cung cấp VTTB phục vụ các công trình ÐTXD, SCL và cấp điện mới năm 2010 gồm các gói thầu:
  MỜI THẦU (14-5)
  Ban quản lý dự án Năng lượng nông thôn 2 Hà Nội tổ chức mời thầu các gói thầu xây lắp lưới điện hạ áp cho dự án Năng lượng Nông thôn 2 Hà Nội giai đoạn 2 như sau:
  Thông báo mời thầu (11-5)
  Công ty TNHH một thành viên Phân đạm và hóa chất Hà Bắc tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: “Gia công chế tạo ống trùm bộ trao đổi nhiệt cao áp máy tua-bin 6MW” thuộc công trình sửa chữa thiết bị năm 2010.
  Thông báo mời thầu (8-5)
  Công ty Dịch vụ viễn thông (Vinaphone) trân trọng thông báo mời thầu
  Ban quản lý dự án lưới điện (thuộc tổng công ty điện lực miền trung) mời thầu (8-5)
  Ban quản lý dự án lưới điện (thuộc Tổng Công ty Ðiện lực miền trung) mời các nhà thầu trong nước có đủ điều kiện và năng lực tham gia đấu thầu gói thầu:
  THÔNG BÁO MỜI THẦU (29-4)
  Bên mời thầu: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hải Dương.

  Tiếp theo …”

  He he…

  1. Cá gỗ

   Ừa… thì cũng phải cảm thông cho quý báo kiếm chút xiền chớ bác. Mấy bảo tàng chuyên giáo dục truyền thống lịch sử, cách mạng, văn hóa văn heo còn đục cửa, mở cổng bảo tàng để trông xe ô tô, bán bia hơi thịt chó, cà phê, quần áo rồi thay săm lốp ô tô bét nhè ra kia kìa.
   Gì chứ chuyện này thì cũng nên thể tất bác ợ.

 22. vulean

  Đảng là người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của CÁCH MẠNG vIỆT NAM.
  nHỜ CÓ đẢNG MÀ DÂN TA MỚI SƯỚNG NHƯ HÔM NAY! Dân các nước như Thái, Mã Lai, Hàn quốc ….thấy dân VN sướng quá phát ghen, họ ao ước có một ngày nào đó Đảng ta sang lãnh đạo ở nước họ!!!

  1. Hoaison

   Hay !
   Choa chỉ sợ mất Đ. vì Dân các nước như Thái, Mã Lai, Hàn quốc ….thấy dân VN sướng quá phát ghen, Tìm cách cướp mất Đ của dân mình thì … Mình lại giẫy đành đạch mà chết vì…. sướng thôi

   1. Hahien

    Nước mình xuất khẩu lao động nhiều rồi. Hay bây giờ chuyển sang xuất khẩu lãnh đạo. Nước mình còn nghèo, tạm thời bán cái sự sung sướng này đi để kiếm ít tiền lo cho dân. Các nước Thái, Mã, Hàn.. tiền nhiều nhưng khổ hơn ta thì bỏ tiền ra mà mua cái sự sung sướng, hè

    Đảm bảo theo phương án này, vài năm nữa dân ta sẽ giàu hơn nhiều, nước ta sẽ mạnh hơn nhiều, còn dân các nước bạn chắc sẽ nghèo đi nhiều nhưng bù lại cũng sẽ sướng củ tỉ như dân ta bây giờ.

  2. tvphuc

   Ờ hay nhỉ. Nhưng bạn Triều Tiên của mình còn hay hơn nhiều, bố Tổng bí phong cho con mình 27 tuổi Tướng đại, có giống bên lờ ko nhỉ…

 23. Móng Rồng

  Đất nước đẹp vô cùng nhưng con vẫn ra đi
  Hình của nước có gì khác lạ?
  Đảng đã vạch lối chỉ đường, sao vẫn mãi nghỉ suy?
  Thiên đường xa xăm con tìm về xa ngái quá.

  Mẹ bảo con cha đã lo tất cả
  Cơm áo, gạo tiền no đủ quanh năm
  Sao đời con vẫn đất khách quê quả?.
  Mãi ngược xuôi, tất bật, trở trăn.

  Nào có thiếu những Bảo Châu, Thái Sơn hỡ mẹ?.
  Giữa năm châu, rạo rực triệu triệu người
  Sao cam chịu cảnh cháo rau qua bữa
  Bạn bè con vẫn khẻ khọt chê cười.

  Biển bạc, rừng vàng Bố chẵng thiếu chi
  Sao đời mãi chạy theo kẻ khác?
  Bố chẵng bảo rằng đừng phụ bạc
  Thủa hồng hoang mẹ trăm trứng đẻ ra con?

  Lẽ sinh tử , nghĩa đồng bào mang nặng
  Sao Bố nỡ để bầy con nháo nhác
  Chốn đất khách hỗ thẹn với bạn bầy
  Thôi dừng lại Bố ơi ! đừng hiếu thắng!!!./.

  Mẹ bảo rằng gương đó Thái sơn , châu anh con những

  1. qx

   Mẹ lại bảo Móng Rùa Thần thuở trước
   Dựng xây cổ thành chống giặc buổi ban sơ
   Sao các con chừ lũ khũ tiến sĩ, đốc tờ
   Có cả Móng Rồng lại để cầu Thăng Long lở loét

   Rồi Mẹ khóc, lệ trôi dòng lặng lẽ

 24. cuongtomtep

  các bác Quê Choa vui hè,lúc nào cũng rựu chè thì chỉ góp ý được cái è è mẹ đĩ nhà ta thui.
  nên “…Văn bản số 112-HD/BTGTW Hướng dẫn việc công bố và lấy ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XI của Đảng của Ban tuyên giáo Trung ương vừa ban hành…” là để các bác có mót góp ý thì góp ý khỏi bị nạc hướng thui mà.
  khà khà khà…

  1. nicecowboy

   “là để các bác có mót góp ý thì góp ý khỏi bị nạc hướng thui mà.
   khà khà khà… ”

   Hehe, hướng nà hướng lào thế bác ? Chắc nà đừng nạc vào hướng tây hỉ ? vào hướng Bắc cho ló nành hén ! hay là viết cho rõ ràng thế lày nhé ”

   “là để các bác có mót góp ý thì góp ý khỏi bị nạc NỀ thui mà.
   khà khà khà…”

 25. sylong

  Tôi, một người dân ( mặc dù đã vào đảng hai mươi mấy năm ) góp ý cho đảng chỉ một ý nguyện duy nhất :Chỉ cần tiêu diệt gặt dối trá là đảng ta đi từ thắng lợi này đến thằng lợi khác. Không còn sự dối trá thì chủ nghĩa nào cũng tươi đẹp. Chấm hết./.

  1. Cá gỗ

   Đề nghị đ/c sylong không được làm khó đảng.
   Cho phép đ/c được nêu ý nguyện khác!

   1. Hiếu

    Đề nghị đồng chí Cá gỗ không được làm khổ đống chí Sỳ lông Nhà quê!
    Đề nghị đồng chí sỳ lông không được làm …kho đồng chí Cá gỗ!

   2. Cá gỗ

    Đ/c sylong và đ/c Hiếu có muốn tôi kỷ luật hai đ/c bằng hình thức ỉa mà không được đái không? Các đ/c làm khó tôi vừa vừa thôi nhá..nhá..nhá…

  2. vuidua

   Đầu hai thì muốn vào đ. và chỉ được nghe, không được nói. Đầu bốn nếu không được nói bắt đầu muốn ra khỏi đ., còn nếu được nói thì bắt đầu dối trá.
   Nhưng đ. không tồn tại quá một đời người. (Trích hồi ký của một đv).

   1. sylong

    To Hiếu : Nhớ dai cái lão Nhà quê, mang tên hai lúa chọc gái kỳ thí mồ, thôi khỏi mang đỡ bị chọc đến nỗi xù cả lông hihi!
    To vuidua : Bác dạy nói dối mà có lợi cho Đảng thì cứ nói ( nói riết đâm nghiền ) . Đồng Ý với đ/c Bác , khốn nỗi tụi nó nói dối có lợi cho ai ấy chứ đâu cho dân cho đảng chi mô !?.

  3. Sao Hồng

   Ý kiến của đồng chí Sylong@… rất đúng ! Rất hợp lòng dân ! Đề nghị đồng chí Cago@… tôn trọng dân chủ … nội bộ ! Chỉ có ý kiến trong … nội bộ thui !
   he he..

  4. Hoaison

   Bá cáo Bí thở HC . đ/c Sờ Lờ vi phạm 19 điều cấm đ/v . ( Xưng mí nhau đồng chí là tới mức nghiêm trọng đó Bọ nờ )
   Choa đề nghị Tổng bí ra nghị quyết duyệt thêm 80 điều cấm nữa cho đủ 99 điều cấm . MAY RA ĐẢNG CHOA MỚI VỮNG MẠNH ĐƯỢC

 26. Kichbu

  Xem mục từ PHẢN BÁC trong Nguyễn Như Ý (chủ biên) Nguyễn Văn Khang-Phan Xuân Thành
  TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆT THÔNG DỤNG
  (Tái bản lần thứ ba)
  Nhà xuất bản Giáo dục
  Mục từ “PHẢN BÁC” trang 586.

  PHẢN BÁC:refute dgt. Phủ nhận, bác bỏ bằng lý lẽ, bằng cơ sở thực tiễn điều gì đó. (Ví dụ) phản bác ý kiến của một số người nêu ra trong hội nghị.(ví dụ) ý kiến của anh ấy rất xác đáng, khó có thể phản bác được.

  Không biết “PHẢN BÁC” ở các từ điển Tiếng Việt khác còn những nghĩa gì và các ví dụ nào khác nữa, xin các bloggers chỉ giáo.

  1. nicecowboy

   dân giang hồ như chúng tớ thì hiểu rất đơn giản : phản là phản bội, bác là bác Hồ. Vậy phản bác nghĩa là phản bội bác Hồ. Thế thì nếu ai mà “phản bác” thì bắt bỏ Tù ráo hết là phải rồi ! Đừng có ngu mà phản bác nhé.

   1. Cá gỗ

    Đấy! Từ điển như của NCB mới là từ điển chuẩn nhất. Còn các thứ Từ điển thông dụng này nọ…chỉ là thứ để các cô, các chú tra cứu mà viết thư tán gái thui nha!

   2. Cá gỗ

    @QC à! Nghe đâu mới đây chính phủ vẫn bỏ ngoài tai bác Hồ của Quốc hội, giao cho TCty Đường sắt tiếp tục lập dự án đường sắt cao tốc kia mờ!!! Nói thật chứ, chính phủ mà đã lên cơn quyết tâm chính trị rồi á…bác Hồ thế chứ bác Hồ nữa chính phủ cũng mặc kệ!

  2. Cú đỉn

   Phản bác còn có nghĩa khác là chưa thông qua ( từ điển chính trị ..trang..vô cực dòng..ỡm ờ chủ biên thứ trưởng bộ GTVT) đoạn nói về việc Quốc hội phản bác xây Đường sắt cao tốc ở VN

 27. chí phèo

  He he buồn thế, đời còn có Đ, buồn vô cùng tận nữa là đời còn có Đảng dài dài, Đ là cuộc sống của ta mà…huhuhu…em sợ lắm…khóc rùi nè!

  1. vuidua

   He he sao lại than buồn thế anh Chí, người ta có Đ là vui rồi, anh có Đ mà kêu buồn thì thử tưởng tượng không có Đ thì còn buồn đến nhường nào, vậy đừng buồn nữa, hãy vui với cái mình đang có.

  2. Chí Phèo

   Ối làng nước ơi! Ới bọ Lập ơi có thằng mả mẹ nào ló đánh cắp thương hiệu của iem rùi, hu hu.

   1. Cá gỗ

    Làm gì mà chú cứ rú lên thế hở chú Chí! Cái tên Chí Phèo là tên của cả toàn dân nuớc mình rồi chứ đâu gì riêng của chú đâu mà chú đòi? Nói cho chú biết nha, thời buổi này thì ai cũng có thể thành Chí Phèo cả nha! Buổi sáng là giáo Thứ nhưng chiều là đã có thể thành Chí Phèo rồi! Chú giỏi thì sang Triều Tiên mà xem, bên ấy Chí Phèo còn di căn lên đến cả cấp lãnh đạo kia kìa. Xí!

   2. vuidua

    Không lẫn đâu, đ/c là Chí Phèo hoa, đại diên cho tầng lớp to, còn anh kia là chí phèo thường, đại diện cho tầng lớp khiêm tốn. NO vấn đề.

    Vấn đề là họ hàng nhà Chí đông quá rồi.

   3. tulang

    Chi ah !
    Hôm đó chúng ta uống !
    đến bò bảng 4 chân !
    Rồi Cậu vuốt râu tôi !
    Rồi Cậu rứt râu tôi !
    Cậu hỏi : ĐƯỜNG LÊN TRỜI
    Hôm đó tôi hơi say !
    Còn cậu thì quá xoay !
    Cậu quay tám !
    Cậu la làng, cậu định chạy làng ah ?
    Tôi mách cụ BÁ !

 28. Hahien

  Ông chồng đi bia ôm về, hết “đạn”, yếu xìu, đến tối vợ cứ đòi trả bài ông bảo để mai. Vợ hỏi làm sao phải để mai. Ông bảo hôm nay họp cấp ủy cả ngày, nhiều việc quá nên mệt. Vợ bảo việc họp cấp ủy là việc của Đảng, liên quan gì đến việc trả bài. Ông bảo việc gì Đảng cũng lãnh đạo hết, Đảng là kim chỉ nam cho mọi hành động, Cương lĩnh ghi rồi, bà nhớ chưa.

  Bà vợ mới than rằng nếu cái chuyện này mà Đảng cũng lãnh đạo thì phải xem lại Cương lĩnh. “Kim” mà lúc nào cũng chỉ “nam” thế này thì có mà toi à. Tôi cho ông tạm nghỉ đến mai. Mai “kim” mà không chỉ “bắc” thì chết với tôi!

  Chắc là bao giờ kim chỉ bắc thì mới hết cái để bàn.

  1. Hồng Chương

   Trời ơi, ngần này tuổi đầu, bao năm làm bt mà giờ tôi mới hiểu cụm từ “Kim chỉ nam”. Xưa nay cứ nghĩ nó liên quan tới Đảng. Chết thật.
   Càm ơn HH

   1. Hahien

    Cám ơn HC.

    Thì nó liên quan đến Đảng nên mới phải bàn. Hôm trước bác Hà Sỹ Phu bảo nếu đi ngược chiều thì phải “đằng sau quay” nên có bác Xuân Bằng bên báo QĐND bảo đằng sau quay là đảo ngũ à. Không biết cái bà vợ này muốn “đằng bắc quay” thì bác Bằng bảo sao.

    Có lẽ khi nào kim chỉ bắc thì mới vui. 🙂

   2. ĐOÀN NAM SINH

    BT HC@ này, cái bàn chỉ nam là do các anh thày địa Tàu đặt lại cho nó ra chỗ phát minh. Của ấy có sẵn trên trống đồng từ trước xa, nhưng không khác với la bàn kim chỉ Bắc hôm nay. Anh nào dùng kim chỉ nam thì dứt khoát là theo phái Cao Biền (Cao tặc). Hê hê !

  2. Mèo Hen

   Mai Vũ nghe trộm được chuyện này nó mới bảo “đấy là con giun chỉ nam, kim gì mà kim”!

  3. Người xứ Thanh

   Vợ một đảng viên xuất hiện ở Văn phòng Đàng ủy và phàn nàn về chồng mình:
   – Anh ấy không hoàn thành nghĩa vụ người chồng.
   Anh chồng liền bị triệu đến và bị phê bình nặng nề. Anh thanh minh:
   – Nhưng thưa các đồng chí, hãy hiểu cho tôi, tôi là người bất lực mà!
   – Không, trước hết đồng chí là người cộng sản chứ! – bí thư chi bộ khiển trách.
   (Tiếu lâm)

 29. hl

  ồi em nghĩ không nên nói chung chung cứ đi vào cụ thể luôn đi: ví dụ an sinh xã hội thì người nghèo sẽ được hưởng những cái gì? người già sẽ được ra sao?
  Nghe chung chung rất là khó hiểu vì nói chung chung thì ai cũng nói được( trừ người nhát quá hi hi), và cũng rất khó biết hiệu quả thực tế: lúc nào đó anh nói rằng tui đã đạt thành tựu thì cũng khó thấy, mà nói chưa đạt gì thì cũng khó châp nhận vì anh có thể nói: ” mục tiêu thế, tui làm thế còn chi?” …
  Mỗi con người cũng vậy thôi phải có những mục tiêu cụ thể mới làm nên được…

  1. Hồng Chương

   XHCN là một bước phát triển hơn hẳn so với TBCN, vì thế mọi thứ nó cũng phức tạp hơn, không đơn giản như ở các nước tư bản, kể cả TB phát triển cao như Nhật.

   Kinh tế thị trường định hướng XHCN lại là một sáng tạo của Đảng ta, nó còn phức tạp rắc rối hơn XHCN thường nhiều.

   Vì thế HL yêu cầu cương lĩnh nói cụ thể để người dân cũng hiểu (như ở Nhật) thì không thể được. Anh ngày nào cũng phải giải thích cho các đv mà cũng không hiểu huống hồ hl.
   Mình chỉ nên tin tưởng tuyệt đối vào trí tuệ tập thể của Đ.

 30. motdapanquan

  “….Nhưng bây giờ Văn bản số 112-HD/BTGTW Hướng dẫn việc công bố và lấy ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XI của Đảng của Ban tuyên giáo Trung ương vừa ban hành đã yêu cầu rất rõ ràng rành mạch ……………” Nhưng đã lại cũ. Văn bản mới nhất như sau:
  1. Không được góp ý bằng chữ viết.
  2. Dứt khoát chỉ nhận góp ý thể hiện nội dung bằng hình vẽ trên khổ giấy A4. Ví dụ:
  a. KHông đồng ý xây dựng CNXH. Vẽ: ” cảnh đoàn người mặc quần đùi đang vác đá leo dốc”
  b. Đồng ý. Vẽ cảnh các thiên thần đang bay
  3. Nguyên tắc trả lời: Cũng bằng hình vẽ. Ví dụ:
  a. KHông chấp nhận góp ý . Gửi hình vẽ in hình còng số 8.
  b. Chấp nhận. Gửi hình chiếc bánh.
  V.v và v.v….
  p/s : TT này có hiệu lực trong 45 ngày.

  1. QC

   Cũ rồi bác ơi! Văn bản mới nhất chỉ là giấy trắng, tất cả các trường hợp khác coi như không hợp lệ.

   1. ĐOÀN NAM SINH

    Dân ta hay nói tắt, góp ý là góp …cái của í cho Đảng, bác QC@ nợ. Còn Đảng thì tự lúc chưa có em trên đời, dân quê miền trung em đã có câu ri:
    Có đảng mà không có chì, (đỉ không có chàng)
    Không cơm ăn nước uống lấy gì nuôi trôn.
    Túm lại là đừng nghe nhé, mắc Tiêm la bỏ mẹ.

  2. Cá gỗ

   Thế thì chỉ ai có hoa tay, biết vẽ đẹp mới đủ khả năng góp ý rồi… tiếc quá! Hý hoáy vẽ thử bông hoa hồng kiểm tra lại khả năng của mình xem sao, thế mà bà xã đi qua nhìn thấy lại bảo…Đốn đời chưa kìa, hết trò rồi hay sao mà lại ngồi vẽ cái mông đít thế kia hả giời!

   1. motdapanquan

    ” Hãy! Góp ý nghiêm túc. Kô được chống phá . Các anh nên nhớ rằng: Số đông đang ủng hộ chúng tôi, cùng mọi thành phần ưu tú trong xã hội. Rất Tuyệt vời! Đó là ai ?… Đó là những con người chẳng biết j về Đảng!”

  3. vuidua

   Em vẽ thế này nhá : Chó cứ sủa vang, đoàn người tay búa tay liềm cứ tiến.
   Đố các bác giải được đấy.

   1. Cá gỗ

    Tranh đẹp đấy nhưng, nếu dừng ở đấy thì thành tranh cổ động, xem không đã. vuidua thử vẽ thành tranh liên hoàn bức tiếp theo xem sao. Ví dụ: Đoàn người tay búa tay liềm cứ tiến vòng tròn. Tiến mãi mà chẳng thấy gì thế là đám tay liềm nổi xung đánh nhau với tay búa. Cả hai bên đều bị thương, chỉ có chó là chết như rạ!

  4. vuidua

   Cho em gửi một hình vẽ nữa :Một bác Đeo kính có vẻ định nói nhưng lưỡng lự, tay che mồn. Bên cạnh một bác đội nón mê, tay cầm gáo, tay cầm chổi, miệng nói quê em Cổ Nhuế, em xin về bón rau.

   1. vuidua

    Một cái nằm ngang, một cái nằm dọc, có một tính năng chung.

    Còn cái lai à? Nằm chéo à? Không chả lời được vì chưa nhìn thấy bao giờ.

 31. ný nuận

  em đang đoc còm thằng con em nó đoc theo đến XHCN nó đọc không ra nó hỏi bố chử gì vậy bố.bực bảo mày học trường lớn không đoc đượcbảo bố mày học trường làng đoc sao.ừ con đoc XHCN =xó háng chui ngay

 32. nông dân

  Hôm nay đọc báo thấy Bà Thống đốc và Ông Đại sứ Mỹ chiên khoai tây và phục vụ bàn ở KFC thấy mà buồn cho VN “..cứ thức canh giữ hòa bình thế giới..”

 33. Pingback: TIN & BÀI của NGÀY 21-9-2010 « Ngoclinhvugia's Blog

 34. Zubowkaia

  các bác về hưu nói thánh nói tướng tô vẽ bản thân, chứ trong thâm tâm không ai biết “trong chăn mới biết có rệp”

 35. hoang.kien

  Sáng nay vào trang Bô xit VN không được .Bác nào biết xin hãy chỉ dẫn giùm.

 36. LETUAN

  Vừa mới háo hức đọc bài của ông Bùi Đức Lại trên Việtnamnet, lại đọc ngay Văn bản số 112-HD/BTGTW Hướng dẫn việc công bố và lấy ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XI của Đảng của Ban tuyên giáo Trung ương cũng đăng ở Viêtnamnet. Ôi thôi thôi, dân không được “mở mồm” rồi, vậy là học theo Bác mà lại không làm theo Bác, tiếng nói bị nghẹn lại… nhưng cũng còn may, sẽ có nhiều báo khác đăng ý kiến tâm huyết của nhân dân, hãy hy vọng…

  1. ĐOÀN NAM SINH

   Bọ chơi chữ như rứa mới là. Chơi cho lịch mới là chơi/ Chơi cho dai cac cho đời biết tay. Hê hê ! KÍnh tặng các bác và cả Bọ !
   Vừa kêu bác Thọ vừa xỏ bác Lại:
   Bác Lại sai rồi bác Thọ ui !
   Vùng cấm nào không chỗ tối đui.
   Đỉnh cao muôn trượng còn đi tới,
   Vực thẳm ngàn thu cố giật lùi.
   Ngòi pháo thanh niên đều lép tịt,
   Gân già hưu trí hẵn quay lui.
   Vuốt dưới nâng trên đành thõng thẹo,
   Vò đầu xoa mép cũng thui thui.

 37. GANQUEBAC

  Báo chí chỉ toàn tin như thế này ,thì chúng ta sẽ tiến đi đâu .
  nguồn :vnexpress .

  Đâm chết chồng vì bị đọc tin nhắn tình cảm (21/09)
  Nhiều vụ giết người ở Hà Nội thể hiện sự suy thoái đạo đức (21/09)
  Bắt chước phim ‘đen’, hại đời bé gái (21/09)
  Kỹ sư gây tai nạn liên hoàn giữa Hà Nội bị tạm giữ (21/09)
  Dời ngày xử ông Huỳnh Ngọc Sĩ (21/09)
  Hung thủ đâm chết nữ phó bí thư quận ủy thú tội (21/09)
  Án tử hình cho tên cuồng sát 4 mạng người (20/09)
  Lái xe đâm chết hai mẹ con vào ngày Tết lĩnh án (20/09)
  Bộ đội biên phòng tung quân truy bắt 3 kẻ cướp (20/09)
  Vào tù vì ‘yêu’ nữ sinh trong quán cà phê võng (20/09)
  Phạt tù người đàn bà lừa 2 tỷ đồng của nông dân (20/09)
  Gần 100 cảnh sát truy bắt 2 kẻ sát hại lãnh đạo quận (20/09)
  Phó công an xã bị chém khi truy bắt nghi phạm (20/09)
  Hoãn phiên xử phúc thẩm vụ cháu Hào Anh bị hành hạ (20/09)
  Đánh chết người để trả thù cho em của bạn gái (19/09)

  1. Sao Hồng

   Chết chết cả nút ! Xã hội thời “kinh tế thị trường định hướng XHCN” tội phạm và suy thoái đạo đạo đức ghê quá !
   Hu hu..

   1. NGUYỄN ĐÌNH HƯNG

    Nghe những người bán báo rong dùng loa điện “điểm tin các báo”trên đường,những tin như GANQUEBAC nêu,nhiều người phàn nàn,chưa sáng ra đã nghe tin vợ giết chồng,con chém cha,hãm hiếp,cắt cổ…nhớ khi xưa cái tờ báo của Công an nó phát hành nội bộ cơ.Thôi thời chợ búa không dùng những tin giật gân đó để câu khách thì báo ăn cám mà sống à?Mà là câu lớp trẻ(cho bọn nó bắt trước) chứ tầng lớp trung niên trở lên hơi đâu mà đọc?.Vả lại những tin đó đâu có “phản bác lại chủ trương ,đường lối của đảng?,không hề ảnh hưởng đến CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ của đảng,nên đăng nhiều là phải.
    Nhân chuyện góp ý kiến ý cò :ĐẦU TRUNG ƯƠNG to như cái thúng,chứa thượng vàng hạ cám /có nghĩa là chứa mọi thứ tả pí lù/ ,thông hiểu cổ kim đông tây.Trung ương là tuyệt đối đúng,nói không bao giờ trật.Mấy anh trí thức rởm và lũ dân ngu cu đen biết gì mà ti toe?Mọi việc đã an bài,nêu chuyện góp ý cho nó có vẻ dân chủ thôi.

  2. Cá gỗ

   Mỗi một vụ là một bông hoa, cả nuớc ta là một vòng hoa! Ối nuớc ôi là…nư..ư..ư..ớc!

  3. Mèo Hen

   ba cái lá cải bác tính làm gì cho buồn nôn. Người ta góp ý nhiều rồi mà chúng vẫn suốt ngày bắn cướp giết hiếp. Bác xem báo lề phải có bao giờ đưa tin vớ vẩn đâu!

 38. tinkinhte

  Ở quê em ở khoảng 6 năm trước có 2 trường hợp trái ngược nhau thế này:
  1/ 1 cậu teen 14 -15 tuổi gì đó tình cờ bị người lớn phát hiện đang thủ dâm, thế là các anh lớn, chú , bác lên kế hoạch hướng dẫn cháu nó đàng hoàng. Năm ngoái quay lại thấy cậu ý đã có bạn gái xinh ra phết, bám nhau kinh.
  2/ Có một lão ngoài 75 cũng thủ dâm lại còn bị pcho rằng có ý định dụ cô bé con học lớp hai nhà hàng xóm nữa, mọi người mắng lão già còn dê, lão già đại dâm ác. Lão già bây giờ ngoài 80 rồi vẫn phây phây dương dương tự đắc lắm, mặc kệ con cháu lão ra đường chả dám ngửng mặt lên nhìn thiên hạ.

  1. Hiếu

   Tư bản bắt tay với đ. ta là chỉ có chết! Đ. ta đó trăm tay nghìn mắt. Một tay mình bắt tay nó, một tay mình còng tay kia của nó, một tay mình chộp cổ nó, hai tay mình nhéo hai tai nó, hai tay mình chụp hai chân nó, một tay mình bóp trym nó… mới có 8 tay. Vẫn còn dư 92 tay. Để xem, nó chết không kịp dãy nữa đó…! Tư bản dám bắt tay ta, nó đâu có ngờ…. ha ha ha…

   1. vuidua

    Còn 92 tay chia đôi, một nửa tự sử cho tự sướng, một nửa rung trym Lạ rồi cùng sướng.

  1. lyvinhhue

   Sáng nay dậy muộn, vội phóng xe đi làm, có thằng cha quát vào mặt:
   – Này, địt mẹ! Kéo “cửa sổ” lên!
   Ngoan ngoãn tấp vào lề thuận, làm theo lời hắn, cười tủm tỉm: Thế mới là góp ý chứ!

   1. Cá gỗ

    Cũng là chuyện góp ý:
    Đang phóng xe vun vút trên đường làng chợt thấy một mẹ quê sồn đang phóng xe vèo vèo ngược lại. Ngang qua mặt mình, con mẹ sồn nhìn vào mặt mình hét toáng “Lợn!”. Điên tiết mình quát lại “Chó!”…Đang đắc ý vì rủa lại được con mẹ sồn bỗng dưng làm cái “rầm…oéc”. Xe văng một nơi, người lộn một nẻo, đau điếng cả một bên người. Nhìn sang vệ đường thấy con lợn sề đang tập tễnh lủi vào vuờn chuối!

   2. vuidua

    Bác nghe ‘Lợn’ đâm mất cảnh giác, nếu mà là ‘Mèo’ chắc bác khong giám cợt nhả con mẹ nạ dòng ấy.

    Mẹ sồn ấy nhìn thấy ở bác một năng lực tiềm tàng.

   3. lyvinhhue

    @ Bác Cá!
    Chộp luôn con lợn sề, thảy lên xe, đem bán lấy tiền trị vết thương, dư thì bù khú, vừa nốc bia vừa tủm tỉm: Chà, thế mới là góp ý chứ!

   4. qx

    hehe các bác rứa Góp Ý chỉ là ba cái chuyện lợn cán xe, xe cán lợn răng hè hehe

 39. motdapanquan

  Cái bác: ” Trăm tay nghìn mắt” này cũng vui tính thật…Hi.HI . Mà cũng may, bác Thọ sai trước khi chưa kịp đúng. Còn toàn dân cứ từ từ mà sai để rồi ngày mai lại đúng.

 40. ts

  Em thấy ta đang làm theo mô hình TQ nhưng các bác và bản thân lại ko ưa giề anh láng giềng này nên cứ bảo là mình tự nghĩ ra. Làm theo anh í nhưng chúng ta lại đang thực hiện một cách rất sáng tạo là khuyến khích và bao che cho tham nhũng, không coi dân chúng ra giề…những điều mà ngay cả TQ cũng ko dám.

  1. Hồng Chương

   hoan hô Đảng ta!
   (nghẹn ngào một lúc, ánh sáng từ từ yếu đi tới tối hẳn rồi chớp léo liên tục
   Ngâm thơ:

   Như đứa trẻ sinh nằm trên cỏ
   Không quê hương, sương gió tơi bời
   Đảng ta sinh ở trên đời
   Một hòn máu đỏ nên Người hôm nay…

   nói một cách vừa hùng hồn, vừa suy tư, vừa chứa chan tình thương và đau khổ

   thường những anh đẻ rơi nếu sống sót sẽ rất… anh hùng.)

 41. thuanbai

  Chiều đi làm về, chợt nhớ hôm nay là 14 tháng tám, ghé mua nải chuối hối lộ Ông Địa. Bổng nghe tiếng khóc than, chửi rủa của mấy chị buôn thúng bán mẹt. Hỏi ra mới biết, mới bị cướp hàng xong. Hỏi ai cướp? Bảo còn ai dám cướp ngày như thế này. Tò mò tìm hiểu thì ra là thế này: Hôm nay rằm, đám trật tự phường đánh xe Zeap đi vòng vòng cướp ít trứng, ít gà đem về cúng rằm. Cúng rằm mà một rổ trứng 300 quả của người ta chẳng cần lập biên bản gì ráo, cứ nhảy xổ xuống bưng lên xe chở về phường. Khổ quá, dân nghèo, kiếm ăn từng bữa chúng chẳng thương lại còn ăn cướp của người ta. Cũng tại chính quyền dung nạp mấy thằng lưu manh, thất nghiệp, không biết làm gì nên vào làm dân phòng, trật tự. Lũ đấy không ăn cướp mới là lạ.

  1. ĐOÀN NAM SINH

   Các bác nói thế. Đường lối chính sách cả đấy.
   Dùng thằng ăn cướp trị thằng ăn cắp (cướp cquyền), nuôi thằng ăn cắp móc của dân chia nhau. Dùng thằng lưu manh làm ănten cho cảnh sát, dùng cảnh sát thu gom đầu đường xó chợ, dùng dân xó chợ cùng quản lý chợ quét vét vỉa hè. Dùng phân bón thuốc rầy TQ bần cùng hóa nông dân,dùng nông dân làm lính tráng, hết lính tráng làm công nhân các khu công nghiệp, hình thành lực lượng hậu bị,… Phải thế chứ, toàn trị mà, hớ hớ !

 42. AK47

  biết không ? biết hết
  hiểu không ? chẳng ngu đâu.
  Nhưng tại sao vẫn cứ đu dây và leo cột mỡ … và lại tự sướng nữa ?

  1. vuidua

   Hồi thanh niên bác không đi tán gái à? Con gái nói có là không, con gái nói ghét là yêu, con gái nói đau là sướng…đại loại bác cứ thế mà suy.

   Đảng mới có 80 xuân thôi mà, vẫn đang tuổi thanh xuân, tính tình y như con gái.

   1. lyvinhhue

    Bác cứ thế mà hỏi, em cứ thế mà hỏi lại, biết đâu lại chả thành… cái cương lĩnh, thế nhá!

   2. vuidua

    Ô sao lại thảo luận băng vệ sinh và quần xịp ở đây thế này, liên quan đến cửa cấp phép à? Tiết canh à?

   3. qx

    hehe bác vuidua thấy đấy, bác đừng nghĩ cong quẹo nha, xịp ví kotex gì gì đấy chả phải là chuyện “nội bộ”, chuyện “bí mật”, lẽ thường là “cảnh giác” các thế lực bên ngoài nó nhòm vào đấy sao. Bây giờ, cái chuyện “nội bộ” ấy còn có văn bản hẳn hoài cấm công khai. hehe cảm ơn các bác, em đang trong giai đoạn không biết thì hỏi, các bác giúp thế quí hóa quá.

   4. ts

    Cu Hiếu là một con người điềm đạm nên chỉ dùng Kotex, Whisper chứ ko dùng Diana vì ko phải dân…bay!

   5. Hiếu

    Tiên sư thầy ts, thầy lại xỏ em thế à?! Thầy bảo em là một con người điềm đạm, hay là có ý bỏ dấu đi kiểu đảm đang?! Rồi thầy chả chịu ngâm kíu kĩ về tình hình quần chúng gì cả! Kotex hay Diana gì thì bây giờ cũng cánh cứng cánh mềm cả rồi, cứ tha hồ mà bay!

    Thầy lại cũng hồn nhiên quá, làm em nhớ đến ông thầy hồi ĐH, hồn nhiên y như thầy ts! Thầy í vào lớp khoe cái laptop mới: Đây, đây,… hàng khủng mới về, siêu mỏng đấy nhá! Hết ba tháng lương đấy các em ạ… Có cái thằng loắt choắt ngồi bàn đầu nó hỏi: Thầy ơi,sao không có cánh? Thầy bỗng cụt hứng ngẩn tò te: Latop bây giờ có loại có cánh nữa à? Cả lớp nó cười hết 9s rồi thầy mới vội quát: Vào bài học mau!

 43. mrxuanloc

  Chao bo va ba con ,cho ke ty he.Sao khong thay Trinh Tung sech xy cho rom ra,lai noi chuyen nghi quyet rua.30 nam truoc minh duoc nghe Dang noi :Lien xo da hoan thanh CNXH va dang trong thoi ky qua do len CNCS.Luc do minh cung dang o Dong Au,thinh thoang cung di ve qua Moscow,noi gi thi noi nhung nam thang do la thoi ky cuc thinh cua CNXH va cuoc song qua u la binh yen,dep de,sau nay (tu 1981 tro di) khi nguoi lao dong Vn qua moi lam loan xa hoi cua ho vi toi buon lau thoi.minh con tre,cu thay an hoc,lam viec khong thieu thon gi,Tay yeu minh nhu con,dac con gai den lam ban,di xem xine khong mat tien..vao vien khong phai dong vien phi….the la SUONG ROI nen cung chang quan tam gi den nhung con song am i ben trong,tham chi co luc minh da dung o bien gioi Nam tu va Ytaly 3 ngay dem ma khong them vuot bien sang Ytaly lai quay ve Bulgaria (ngu)de ve nuoc vi yeu nuoc qua.Sau vai nam thi Lien xo sup do,chang thay CNCS dau va cung chang thay Dang nhac den nua,ve Sai gon chi thay CNTB thoi,con CNXH voi minh chi la cai so gao,nhung khong bao gio dung den.The la minh may man song duoi 2 che do roi,hieu het ca roi,chan het ca roi,gio chi mong ai do dua ra che do nao khang khac mot chut xem sao thoi.chu con trai cua co TBT Le Duan con xin ra khoi Dang thi minh con ban cai ve dang CS lam gi nua.Quen cha cai nghi quyet di de ngu ngon cac bac nhe,dua ra cho dan ban chang qua cung la loe cho vui the thoi,chu bay gio duoc ngoi dem dem tro chuyen voi nhau nhu vay da la qua OK roi,chu con DOC DANG thi con mong gi hon nua ?Ho con ho MUON NAM day,dung co mo.
  Dang that nghiep,an com vo buon lam,nen dai dong mot chut,cac bac cac co thong cam,ai can nguoi gup viec,gi cung duoc,oi cho mot tieng de kiem tien an mi goi .CAM ON.

 44. thuanbai

  Kính gửi Bọ Lập.
  Bọ xóa cái còm của em đâu mất rồi.
  Một đại tá quân đội, là đảng viên đảng cộng sản việt nam nói với em như thế này:
  Chúng nó toàn nói một đường làm một nẻo.

   1. thuanbai

    Cái còm của em đại khái thế này bác Mèo: Ta đánh thắng thằng Mỹ, thằng Pháp là nhờ chiến thuật, dương đông kích tây.

 45. luahadong

  “He he bác Hữu Thọ lai sai rồi”.Đảng quang vinh là “Mặt trời chân lý”.Đảng lớn lao vĩ đại hơn trời đất. Toàn dân mừng Đảng,rồi mới được mừng xuân ,dù xuân là qui luật bất biến trong vòng tuần hoàn muôn thủa của vũ trụ .Vậy mà bác lại bảo góp ý cho đảng không có vùng cấm.
  Giá em có năng khiếu về văn chương (như Bọ Lập) em sẽ sáng tác một bài trường thiên lục bát:”80 năm đời ta có Đảng” giống như bài:”30 năm …”của Tố Hữu để góp ý với Đảng.Vì văn cụt quằn,sợ không biết ăn ,biết nói ,lại rơi vào vùng cấm thì toi.Thôi,em ngược đây.Em chào các bác.

  1. lyvinhhue

   Người có tâm huyết họ viết đây, bà con ơi!
   Người có tâm can thì xúm vào đọc tí với nào, để cùng ọc máu với nhau!
   Còn kẻ tâm thần thì thảo cương lĩnh…
   hehe

 46. Trung Dũng

  CNXH nào? Cứ đi đêm với bọn giả danh dự án để cướp đất của dân oan. Đấy là CNXH à? CNXH nào? Cứ lấy tiền dân đưa cho Vinashin rồi chia chác, bỏ túi. Đấy là CNXH à?
  Bao giờ đa số dân ta thức tỉnh chính trị.Có thấy ở các nước văn minh người ta băn khoăn phải theo cái chủ nghĩa nào đâu. Sao họ vẫn giàu, vẫn mạnh, vẫn văn minh, dân chủ?

  1. cuadong2010

   Không mất thì giờ, mất công băn khoăn nên mới dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ và văn minh. Dưng mà giàu mạnh văn minh v.v… kiểu tư bản. Giàu đấy mà đang giãy đành đạch đấy. Vẫn đang giãy đấy, bác có thấy không?

 47. Pingback: Bác Hữu Thọ lại sai rồi « DA VÀNG BLOG

  1. Cá gỗ

   @lyvinhhue ơi! Ai lại đi so sánh ảnh Thái Phiên với Cuơng lĩnh như thế được nhỉ! Một bên là nuy nghệ thuật còn một bên là trần truồng kia mà.

   1. lyvinhhue

    Bác Cá ơi, em chỉ mời các bác xem ảnh để thư giãn, bác xem xong chẳng khen ảnh thì chớ lại… xoay sang chụp mũ em là so sánh này nọ. Uơ làng, uơ chiếu riệu, đở hộ em cái mũ này vơi!

 48. hahien

  Bác Thọ vừa phát ngôn đã bị chẹn họng rồi.

  Bây giờ chắc bác Thọ có thể tự rút ra được kết luận ai mới là ngang ngạnh nhỉ.

  1. ts

   “Bây giờ chắc bác Thọ có thể tự rút ra được, kết luận ai mới là ngang ngạnh nhỉ.”
   Chắc dạo này bác í tập thể thao. Còn bác í có ngạnh hay ko thì em…chịu!

  2. Hồng Chương

   giải thích cho ts:
   “bác Thọ có thể tự rút ra được” -> bác Thọ không có ngạnh.
   “kết luận ai mới là ngang ngạnh nhỉ.” ý là , nếu bác Thọ ko có ngạnh, thì ai là người có ngạnh đây?

   Tôi chỉ hiểu đầu bài thôi, còn giải là việc của ts. Theo tôi đây là dạng toán logic.

   1. ts

    Còm xong em cũng định bổ xung theo kiểu anh giai cú, đại loại là hồi trước bác Tho ko rút đc vì có ngạnh còn bi giờ hết ngạnh nên có thể…tự rút ra…cuối cùng lại nghĩ: Để phải rút ra, trước tiên phải cho vào đã- bất giác…chán!

 49. Tiến Đặng

  Thưa Bọ Lập và các Bác. Nhân có bài này, Tiến Đặng nhớ láng máng chuyện… bên tàu(!!!). Cũng khoa nhiều tuổi rồi, nên có chỗ chẳng nhớ chính xác lắm, có gì mong các bác đính chính lại. Đa tạ trước.
  Chuyện là thế này: Thởi Tần Thuỷ Hoàng đế. Vì tin theo phái Pháp gia nên Lý Tư rất được nhà vua trong dụng. Nhưng Hoàng đế muốn “đo” lòng trung thành của văn võ bá quan nhưng không biết phải làm như thế nào. Nên đành giao cho Lý Tư.
  Lý Tư cho dắt con hươu vào và cho mời các quan đến.
  Nhóm một vào, hỏi đây là con gì? Trả lời: Hươu.
  Ra lệnh chặt đầu tất. Không cần loại bề tôi trung thực như vậy.
  Nhóm ths hai. Hỏi đây là con gì. Trả lời: Hổ. Cũng chặt đầu. Không thể có loại bề tôi ngang nhiên giả trá như vậy.
  Nhóm ba. Hỏi… và trả lời: Hoàng đế sai chúng thần gọi là con gì, chúng thần gọi như vậy. Cho sống.
  Vậy các bác bảo Bác Thọ sai là sai thế nào?

   1. Mèo Hen

    Hay vãi!
    Mai Vú đâu, vào gãi lưng cho Dì Lê cái nè. Chút chú MH cho tiền đi chơi game thả giàn.

  1. Bò Sát Đất

   Ngạn ngữ mới: Khôn cũng chết, dại cũng chết, biết cũng chết, chỉ có giả chết mới được sống!

   Khà…khà…khà….!

   BSD.

 50. mc

  Nội dung thảo luận, góp ý
  – Có thể góp ý kiến vào toàn bộ hoặc một số phần, một số vấn đề của các dự thảo văn kiện nhất là vấn đề liên quan trực tiếp đến địa phương, ngành, đơn vị.
  – Nói rõ những nội dung đồng tình, những nội dung cần bổ sung, phát triển thêm và đề xuất hướng bổ sung, phát triển…
  Như vậy là chỉ được có ý kiến đồng tình thôi nhe. He he, đọc đoạn này lại nhớ Thằng Hoàng của Bọ “Nó nói tập trung là con chỉ đạo bố, dân chủ là bố toàn quyền ca ngợi con.”

 51. Sao Hồng

  “He he bác Hữu Thọ lại sai rồi”
  *****
  Bọ ơi, bác Hữu Thọ không sai. Bác í nói cũng không sai.
  Chỉ có điều bác í nói những điều đúng đó KHÔNG HỢP (THỜI) với “chủ trương” của “nhiệm kỳ” hiện nay thui !

  Mà bác í có đến 78 cái xuân xanh và trải nghiệm nhiều về “các chế độ sở hữu” nên sai-đúng đúng-sai là theo thời và theo… ê-kíp thôi !
  He he….

 52. vuidua

  Thôi, em ngược đây. Chào các bác.

  +++++

  Bọ Lập đứng lại đã, vua bảo nhận xét về bộ quần áo của vua, bọ biết thừa là vua tưởng mình đang mặc quần áo nhưng không phải, bọ nhìn thấy toàn bộ các vết ghẻ lở, hắc lào (nhớ bác Hắc lào, lâu lắm rồi không gặp ở chiếu) vậy mà bọ chào, bỏ đi, không nói với Vua một câu để vua tô hô trước mặt bàn dân thiên hạ thế à, bọ đối xử với lãnh đạo của toàn dân tộc thế à???

  Bọ nêu gương xấu cho bà con quê mình rồi, bỏ bà con lại với ông vua tồng ngồng, xí hổ quá. Thôi bọ cho em theo với, kìa bọ, chờ tôi vói, kìa kìa không đợi à, không đợi ông ông đánh cho bỏ…bọ bây giờ. Đợi với…. iiiiiiii !

  1. Hồng Chương

   mucdong chép lại đoãn ni như sau:

   “vuidua chạy theo Bọ, nói anh Lập chờ em với. Bọ cứ ngược không chờ, vuidua khóc nói anh Lập ơi anh không thương em à, Bọ cứ chạy. Vuidua rú lên, nói cha tổ mi vơ Lập nời, chờ tau với, tau đánh bỏ bọ mi nờ..”

  2. sb

   Thằng Đán chạy theo mình, nói anh Lập chờ em với. Mình cứ chạy không chờ, thằng Đán khóc nói anh Lập ơi anh không thương em à, mình cứ chạy. Thằng Đán rú lên, nói cha tổ mi vơ Lập nời, chờ tau với.
   VD ket BO that roi !
   VD bat truoc thang cu DAN !

 53. madman

  Em thấy người ta xây cái jì cũng đến ngày khánh thành.Nhưng cái XHCN này sao xây hoài mà vẫn không xong các Bác nhảy???
  ước jì nó mà xây xong,mình đến dự lễ khánh thành,nhậu một bữa cho đã…lấy lại bớt cái tiền thuế lâu nay đóng vào nuôi thằng Vinashin

  1. cuadong2010

   Mới quy hoạch, chưa có thiết kế thì xây cái giề mà chờ khánh thành? Hãy đợi đấy, chờ bác Hữu Thọ hay bác Bùi Đức Lại, v.v… tư vấn cho thiết kế đã.
   P/s: theo tui các pác không nên diễn giải lung tung, làm như vậy lợi hay hại? Lợi hay hại?

   1. ts

    Mới học đc câu này:
    Khách hàng của Đốc tờ Thanh là hội có hoàn cảnh “vợ già, nhà hướng tây”…nóng lắm!

 54. sb

  BO lap oi !
  Kwan noi dung !
  Bo toam tung bong !
  Long qua ! em cha dem dau !
  Thay bai cu bi go lienm tuc !
  Bong tay ! thi chit !
  Mah tay lai gan tim !
  Mat mang nhu bon !
  Thoi em chang dam Com !
  dung ngoai ngo thoi !
  doc choi thoi !
  Vbna mong duoc doc cua BO !
  Rat chan tinh day !
  chuc vui !

  1. Nguyễn Quang Lập Post author

   Viết không dấu khó đọc quá. Bọ đã nói rồi, bọ không lưu các bài dẫn nguồn người khác, chứ có bài cũ nào bọ gỡ đâu. Thực ra cũng chẳng gỡ, chỉ để vào chế độ riêng tư, mình đọc mình biết, vậy thôi

  2. Mèo Hen

   Bác(bà/cụ/cháu)@sb ơi! Cố gắng gõ tiếng Việt nhá. Còm thế này không đoán được, có khi lại dịch bậy, rất buồn cười.

   1. sb

    Bac MH ah !
    Bo tra loi roi ! Toi tam khuc khau phuc roi mah !
    nha van VN ! toi thich Nguyen minh Chau; Le Luu, Duong THU HUONG !
    Con den gio ! toi nhap dong BO LAP !
    Toi uong ruou kem !
    dang ngoi uong beer !
    Kinh bac 1 ly !

 55. Gạo Lức

  Nếu Đảng đứng lên và hô to: thực thi tam quyền phân lập và bỏ điều 4 hiến pháp, lúc đó chẳng còn ai tìm ra ý gì để góp ý nữa, vì Đảng ta quá tuyệt vời, quá hết sẩy rồi… hơn 80tr dân sẽ vui mừng nhảy múa như thể bóng đá VN đoạt cúp vàng world cup vậy. các bác BCT thì sẽ như những người hùng, dân ta sẽ si mê và tung hô các bác chẳng thua gì người Tây Ban Nha si mê và tung hô các en XaVI, Inesta, David Villa; Puyol…. mùa hè vừa qua… hi hi, chỉ là tưởng tượng thôi các Bác ạ.!

 56. cú đỉn

  Đọc xong bài ni của bác Lại, iem thấy tương đối rõ rồi, chỉ có đoạn nói về sự lãnh đạo của Đ đối với nhân dân thì bác ấy hơi lúng túng và “bùng nhùng”.Chuyện ni dễ thông cảm , vì dẫu sao bác ấy cũng là con dân nước Việt ta, cũng “chịu” phục tùng thể chế luật pháp Vn, nên có ai đó, hoặc thế lực mô đó lợi dụng pháp luật để “cả vú lấp miệng” thì bác ấy cũng chẳng có đk để phản biện, hay cứ gọi nôm na là cãi cho mình được.
  Vấn đề xây dựng cương lĩnh ở đây , theo iem thì bất kì chủ nghĩa mô, thể chế mô cũng phải hướng tới sự phát triển là công bằng, văn minh cho xã hội, cho dù theo đường hướng chi chi .Các biện pháp vận hành, thúc đẩy xã hội tiến bộ, đôi lúc cũng cần sự nh nhở, sự ranh vặt, sự bất nhẫn kiểu giáo sư Đặng Tiểu Bình của nác lạ : Mèo đen ( không phải mèo hen), mèo trắng, không quan trọng, miễn là bắt được chuột.
  Ở nác ta các vị có trách nhiệm, có đầy đủ sự trợ giúp ở mức cao nhất của các cơ quan “tư tưởng” cũng như các phương tiện truyền thông hiện đại, thường lớn tiếng về sự ưu việt tất yếu của CNXH mà ta đang theo đuổi.Họ cũng “vẽ” ra đủ mọi sự nguy hiểm của mọi thế lực thù địch đang kéo bè kéo cánh , a dua với nhau để hòng âm mưu “Diễn biến hòa bình” nhằm lật đổ chế độ ưu việt đó, mà Đ ta đã chọn và được dân ta tin theo. Đáng tiếc thay, họ không “vạch mặt chỉ tên” chính xác đó là bọn mô, ở mô , đến từ mô để dân ta cảnh giác. Họ chỉ nói chung chung, dọa dẫm chung chung, hòng gây cho dân ta cái “Hội chứng bóng đè”, u u mê mê mà nguyện tin tưởng 1 cách tuyệt đối những thứ chủ nghĩa..chưa rõ hình hài, những hình bóng dập dờn, ẩn hiện ở một xứ sở tươi đẹp, êm đềm, con người và thú dữ sống chung một cách êm dịu,thương yêu lẫn nhau, có tên là vườn Ê đen trong…kinh thánh .
  Dưng mà, thực tế thì răng ????? hàng nghìn câu hỏi không, hoặc mãi mãi chưa có lời giải đáp thấu đáo, mà ai là người đứng ra diễn giải cho dân chúng
  thỏa mãn đây ??
  Chủ nghĩa tư bản xấu xa ư, đồi bại ư, răng mà các vị tự coi là đại diện cho những bộ óc tinh hoa nhất của đất nước cứ gửi con cái mình sang nớ để những cái đầu óc non nớt của chúng bị băng hoại do “nhiễm” cái văn minh Đế quốc ?, răng các vị ..dại rứa không biết ??: Rồi nữa, cái định hướng CNXH cùng với tư tường Bác Hồ..bách chiến bách thắng các vị đang hướng dẫn cho hàng triệu lớp người trẻ đồng lứa với con các vị học tập , làm theo, thì mấy đứa trẻ nhà các vị lại “trốn” sang mấy nước thù địch, chuyên gây chuyện “Diễn biến hòa bình” không ở nhà mà học đến khi tư tưởng quan điểm chính trị vững vàng rồi hãy “Xuất ngoại” có hơn không ? Hay các vị cho rằng với trình độ chính trị loại “Thượng đẳng” của mình các vị có thể đào tạo con cái mình có bằng cao cấp chính trị theo kiểu đào tạo từ xa, cấp bằng cho chúng, rồi sau ni bọn chúng về nác..lãnh đạo nhân dân và con em thế hệ nối tiếp ?? Kinh vãi ( đạo từ ngữ của bác mèo tí).
  Những chuyện nghịch lí như ri, kể có mà cả ngày không hết.Răng các vị không bắt đầu từ cái nhỏ nhất, cụ thể nhất, hãy nghiêm túc tìm nguyên nhân của các vụ mần ăn của các tập đoàn kinh tế nhà nác cũng ra khối chuyện để xây dựng Cương lĩnh đó, như vụ Vinashin, vụ Huỳnh Ngọc Sĩ, vụ PMU 18.. vụ Hồ Xuân Mãn, vụ..Trường Tô kia kìa, toàn những vị được thưởng huân chương về thành tích học tập , làm theo đó, mấy con dấu đóng còn tươi roi rói mực Đỏ . Răng các vị lại chưa chịu xếp lại mấy cái chuyện mẹ mìn “Góp ý” ni. Nác đổ lá khoai, rát cổ bỏng họng, rồi chứng nào vẫn tật ấy, loanh quanh tìm mãi cái tên đẹp, hùng dũng cho đứa con Định hướng XHCN của mình, giống chuyện đặt tên cho con mèo. Ban đầu ông chủ có con mèo , yêu mèo quá định lấy tên là Giời đặt cho con mèo cua bấy (Định hướng XHCN)… dưng mà… Giời bị mây che, mây bị gió thổi, gió bị tường chắn, tường lại bị chuột đào..rốt cuộc mèo lại bắt được chuột…. thôi thì…lại lấy tên là Mèo vậy. Chúng tôi hoài vọng , chúng tôi khát vọng về một cái bánh vẽ do các vị đặt ra quá lâu rồi….dưng mà chỉ thấy cái bánh Chưng hiện thực to nhất thế giới, trong ruột toàn độn xốp với gỗ, bìa…trong lễ hội đền Hùng . Mong các vị thực tế hơn nữa, hãy dụi mắt mà nhìn , mà xem nữ sinh đánh bạn kiểu hội đồng, người dân đánh chết và thiêu xác kẻ trộm ngay trước mắt trẻ con.Chả nhẽ mấy vụ như vậy khiến não trạng các vị không động đậy tí gì ?? các vị cứ suốt ngày ngồi bàn cách cứu cái tập đoàn rách nát tã tượi Vinashin mà không dám hỏa táng nó đi cho dân chúng được nhờ, không dám mạnh dạn đuổi cổ mấy tên đầu têu tự gây “Diễn biến” trong Đảng như HXM, Trường Tô, bọn chúng chính là “Giặc ngồi sau lưng Đ ta , mà Đ ta không biết đó”..Bão to đến nhà rùi mà các vị không lo buộc lại cột kèo, đắp lại nền móng cho vững, cứ..tỉa tót hoa văn, mấy cái cái đại lễ. Cái “trục” lớn nhất là lòng dân đang lung lay, các vị không lo, lại cứ bận rộn mấy cái “trục tâm linh” là cớ răng ?? cái Vinashin hay cái Vinachina mà đổ, rốt cuộc cũng không phải là cái then chốt nhất , cái yếu tố quan trọng nhất mô, mà cái chính yếu, cái xương sống hay cái “Kim chỉ nam” mà các vị hay dùng trong các văn kiện tức là..Lòng dân đó xin các vị nhớ cho.

  1. Dong

   Tối hôm kia em cũng thấy con phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân rời TSN đi học ở tư bản thối nát đấy

   1. Trà Hâm Lại

    Chủ yếu là để không phải hát QUỐC CA VIỆT NAM mỗi sáng thứ hai , lúc chào cờ !

  2. lyvinhhue

   Kính bác Cú!
   Cương lĩnh gì gì đó với em là đồ vất đi, chỉ là cái ranh vặt của bọn thiện nghệ biện pháp tu từ; nhưng cái còm của bác làm em choáng váng điếng người. Đề phòng bọ Lập “phi tang”, trộm phép bác, em đã lưu lại để dành nhâm nhi.
   Đọc cái còm của bác, em rơm rớm nước mắt, cảm nhận được nỗi đau đời của bác, không biết nói gì hơn, chỉ biết vỗ đùi cái bộp: Tuyệt cú!
   Trân trọng.

  3. Mèo Hen

   Giời ơi! (Giời thật, không phải tên con mèo trong truyện). Tôi cũng là còm-sĩ, lại bị hen, vậy mà không hiểu sao các vị cứ mang tôi làm cái bung xung rồi quăng quật lung tung xà-beng. Khi thì gắn với GS Đặng Tiểu Bình, khi thì đặt tên cho con mèo. Sao lại phải đặt tên cho con mèo, khi tôi đã là mèo chính hiệu rùi? Tráng sĩ nhớ lấy nha, đừng có mà chọc ngoáy linh tinh nha, kakaka!

 57. D.Nhật Lệ

  – hãy ngừng khinh thường trình độ dân trí,
  – chớ nhai đi nhai lại những lý thuyết…
  – đừng lạm dụng lòng tin của đồng bào!
  Thần tấu…thần tẩu ! (copy CB.Quát)

  1. D.Nhật Lệ

   Cám ơn BL.đã…vất mỡ màng đi mà chỉ để lại xương
   như thế nhưng cũng xin lỗi bọ vì mình có phần như là
   … phạm thượng với những kẻ tưởng mình là…trời !

 58. cogaitinhnguyenvadieumua_apsara

  @ Bọ của em ! Chúc Bọ sức khỏe trường tồn như cương lĩnh 1991, dù có sửa hay bổ sung thì Cương lĩnh 1991 vẫn là Cương lĩnh trường tồn trong lịch sử của dân tộc VN ta. Bọ dạo này toàn pót bài về Đảng , cứ như cái món triết học có dạo em học, học đầu quên đuôi, học đuôi quên đầu, chán thế chứ , thả nào các cụ cử tri đi họp mà cứ ngủ, nhắm mắt thoải mái mặc cho ai đọc gì thì đọc, nhìn cảnh ấy em cứ cười mãi cũng giống như những bài như thế này em cảm thấy khó còm là vì thế, chả trách gì em chỉ làm fan yêu mến Bọ và chiếu riệu chứ em mà làm to em chẳng có thời gian vào thăm nhà Bọ đâu, Bọ nhở ? Em vẫn mê những bài văn của Bọ và thơ của nhà thơ Chế Lan Viên hơn gì hết (~_~)

  Chọn thời mà sống chăng?
  Anh sẽ chọn năm nào đấy nhỉ ?
  Cho tôi sinh ra buổi Đảng dựng xây đời,
  Mắt được thấy dòng sông ra gặp bể,
  Ta với mẻ thép gang đầu là lứa trẻ sinh đôi,
  Nguyễn Văn Trỗi ra đi, còn dạy chúng ta cười…
  Cho tôi sinh giữa những ngày diệt Mỹ,
  Vóc nhà thơ đứng ngang tầm chiến lũy
  Bên những dũng sĩ đuổi xe tăng ngoài đồng và hạ trực thăng rơi

 59. nicecowboy

  – hehe, cứ tưởng bở mà tha hồ phát ngôn vung vít đi nhé. May mà ngày hôm qua tớ không dại mồm dại miệng nghe theo lời dụ khị con nít ăn cứt gà của cụ Hữu Thọ (chỉ mới làm 2 cái đề nghị vòng ngoài, chứ chưa dám nói gì đến nội dung Cương Lĩnh!).

  Đây này, hãy so sánh những lời cụ Hữu Thọ nói và những gì Ban Tuyên Huấn chính thưc tuyên bố, y như một gáo nước lạnh , hay một cái tát vào mặt cụ HT ! (mà chắc cụ cũng không giận, chuyện này là bình thường đối với thân phận tôi tớ mà)

  Ban Tuyên Huấn :

  Không đăng và phát trên các phương tiện thông tin đại chúng những ý kiến phản bác chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, về học thuyết Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, về vai trò lãnh đạo của Đảng; những vấn đề cần giữ bí mật về quốc phòng, an ninh đối ngoại, những ý kiến đả kích cá nhân hoặc tổ chức đảng cơ quan nhà nước.

  Như vậy thì góp ý cái gì nhỉ ? Góp ý cũng phải đi theo lề như cừu á !

   1. NGUYỄN ĐÌNH HƯNG

    Mải nhòm trộm chiếu rượu BỌ LẬP,chưa kịp thăm bà Nguyễn Thị Chi,thấy mongun giới thiệu,vội tắt sang nhà bà CHI đọc ông TỐNG VĂN CÔNG,đúng là một người có tầm nhìn bao quát.Khóa tới tôi có âm mưu ứng cử Tổng bí thơ,tôi sẽ triệu cụ TỐNG về làm cố vấn.
    Lúc đó chắc dân sẽ được nhờ.

  1. Lạc Dân

   Mình vừa đọc xong cái thông báo dài thòn của BTH TƯ về việc góp ý. He he, gốc không bự thì đừng có dự.
   Đường về quê mẹ còn xa ngái
   Xa mấy thì xa vẫn muốn về.

   1. Mèo Hen

    Gửi @caycu:
    Tại sao Trần Bình Minh được đụ mà Trần Đăng Tuấn lại không được đụ hả bác, không có “cây cu” à?

   2. caycu

    Bac MH ah !
    TDT cung co sung ong day du ( cu c….c) day du !
    chi thieu nhon 1 dieu !
    Nguoi linh TDT ra tran ! Dau sung ! treo trang ! ah ! ( dau sung ! Trang treo )
    Con TBM ra tran ! Mat cam hon ! SUNG NGOI ANH THEP !

   3. HỒ THƠM

    Bac MH ah !
    TDT cung co sung ong day du ( cu c….c) day du !
    chi thieu nhon 1 dieu !
    Nguoi linh TDT ra tran ! Dau sung ! treo trang ! ah ! ( dau sung ! Trang treo )
    Con TBM ra tran ! Mat cam hon ! SUNG NGOI ANH THEP !

    *

    Bởi: caycu ngày 21.09.2010
    lúc 10:15 chiều
    ————————————
    Dịch hộ cho đồng chí CVP Mèo Hen :
    Bác Mèo hen à !
    Trần Đăng Tuấn cũng có sừng ống dây dù ( cức …c) đầy đủ !
    chỉ thiếu Nhơn (?) 1 điếu !
    Người lính Trần đăng tuấn ra trận dấu súng treo tờ ràng (?) (chắc là hàng rào ) à (đau sừng ! trắng trẻo )
    Còn trần bình minh ra trận ! Mắt cằm ,hồn SƯNG , NGỜI ÁNH THÉP !
    Thui , mệt quá cừơi hổng nổi nữa ,hì !

   4. vuidua

    Đơi đơi, em dịch cho

    Trần Đăng Tuấn cũng có súng ống đầy đủ ( cu cặc ) đầy đủ
    chỉ thiếu nhõn một điều
    Người lính Trần Đăng Tuấn ra trận, đầu súng treo trăng ạ ( đầu súng trăng treo)

    Còn Trần Bình Minh ra trận mắt căm hờn, súng ngời ánh thép

   5. caycu

    Hi ! Cam on VUI DUA NHE !
    Trần Đăng Tuấn cũng có súng ống đầy đủ ( cu cặc ) đầy đủ
    chỉ thiếu nhõn một điều
    Người lính Trần Đăng Tuấn ra trận, mắt mơ màng, đầu súng treo trăng ạ ( đầu súng trăng treo)

    Còn Trần Bình Minh ra trận mắt căm hờn, súng ngời ánh thép !
    Ban dich tuyet voi.
    mot lan nua !
    XIN CAM ON !

 60. cốt thép

  đơn xin vào Đảng
  Kính gửi : đồng chí BÍ RỢ HỒNG CHƯƠNG

  Tôi tên là CỐT THÉP, chủ doanh nghiệp buôn bán sắt vụn
  Được biết Đảng đã cho chủ doanh nghiệp được vào đảng. Tôi mừng húm, vội viết đơn này kính đề nghị đồng chí BÍ NGÔ kết nạp tôi vào đảng.
  Nghe nói tiêu chuẩn để chủ danh nghiệp vào đảng là phải nộp hai cây vàng.
  Thưa đồng chí BÍ ĐỎ, 2 cây mắc quá, tôi xin trả giá một cây hai hột, ý lộn, tôi nói là một cây hai chỉ.
  Trân trọng cảm ơn đồng chí BÍ XANH. Tôi tin rằng chỉ sáng mai là tôi với đồng chí đã là cùng hội cùng thuyền rồi

  1. vuidua

   Nếu ai cũng học tập đ/c Cốt thép xin vào Đảng, cả nước 80 triệu đảng viên thì lấy ai ra làm người lao động để cho đảng làm đại diện, lấy ai đóng thuế nuôi Đảng hả, hả?

  2. Lạc Dân

   GIẤY MỜI

   Sau khi tìm hiểu và sưu tra lý lịch cặn kẻ về thân thế sự nghiệp cũng như quá trình phấn đấu cùng nguyện vọng chính đáng của cảm tình viên.
   Trân trọng kính mời: đ/c Cốt Thép (bí danh Đồng nát)
   Vào lúc 16 giờ ngày N tháng G, đến tại quán cầy tơ Chực Đó, địa chỉ ngã ba Cây Da Sà để dự lễ kết nạp.
   (Khi đi nhớ mang theo 2 triệu đóng Đảng phí)
   T/m Ban thường nhậu đảng ủy đảng Ve Chai
   Đã ký

   1. caycu

    Thoi internet@ !

    D/U khoi CQKTTW !
    D/B co quan DN !

    Tran trong kinh moi : DC DV du bi cot thep (DV moi) !
    Sinh hoat tai CB phelinimex ( TCT XNK phe lieu !)
    tham du lop boi duong : nhan thuc moi ve ………..!
    Thoi gian :………….
    dia diem : ……………..

   2. vuidua

    Tội nghiệp cháu Mai Vũ còn bé, ngây thơ, không hiểu gì cả, chỉ được cái nghe lỏm và nhớ dai. Mà cả chú Hùng cũng thế, rau nào sâu nấy, cũng ngây thơ nốt.

    Hôm rồi gặp mình ở quán bia hơi, chú ấy tâm sự em dở hơi thật, chỉ vì sĩ diện, thích oai, cá với mấy thằng bạn rằng vào đảng dễ ợt nên mất 800 ngàn với lão bí thư chi bộ hôm đi Gia lâm, bây giờ đv rồi, họp hành này nọ suốt chả giải quyết được cái gì, chỉ mất thời gian, có nói gì lãnh đạọ lại bảo đv, nhân viên không được cãi, phải phục tùng cấp trên, nghĩ chả cái dại nào giống cái dại nào.

    Mình hỏi thế sao bảo thằng Cốt Thép chung chi những hai cây cờ mà, nó không dại hơn chú à?

    Anh ấy mà dại á. Đi sang tận Băng cốc một tuần, toàn ca ve quốc tế thì thế là rẻ chán, mà cái quan trọng nhất là được việc, bây giờ anh ấy là Q trưởng phòng, chỉ ngồi ký mà thu, lãi to. Em mới là dại, thời cơ lỡ mất rồi, muốn được như anh ấy phải chờ nhiệm kỳ sau, thế mới đau chứ.

  3. Mai Vũ

   Hihihihi. “Thằng Cốt thép mua hớ rồi! Hồi tao á, tao chỉ đưa lão bí thư sang Gia Lâm chơi gái 2 lần mất 800 ngàn, tức 1/3 chỉ vàng thôi”
   Cháu nghe chú Hùng nhà cháu nói với chú Mèo Hen như thế. Chú Cốt thép xem lại Menu đi không về nhà vợ chú mắng chết!

   1. ts

    Chú Hùng lại bốc phét linh tinh! Chơi bên Lâm Gia Trang 2 lần mờ ko ăn giề thì bác bí thư có chịu được ko??? Vụ này cô Hà chắc lại phải sang đấy điều tra- Chắc có mụ tú bà quá lứa nào lại đang đầu tư cho hạt giống tương lai của đảng là chú Hùng rồi!

   2. Mai Vũ

    Chú ts ơi! Chú Hùng cháu không linh tinh đâu chú ạ, chú í bảo: “Bảng giá ở Gia Lâm phân minh lắm! Chơi theo kiểu dửng mỡ, trúng xổ số, thắng chứng khoán thì giá 800; Chơi kiểu khao lên chức, lên luơng thì 700; Khao xe máy mới, họp đồng hương, họp lớp, họp họ thì 500…còn để vận động hành lang vào đảng thì chỉ 400, khuyến mại 2 lon bò húc. Rẻ lắm!”. Chú Mèo Hen còn hỏi: “Sao rẻ thế?”. Chú Hùng cháu nói: “Bây giờ còn mấy ai ham vào đảng”

  4. saobang

   Bieu quyet thong qua don cua QUAN CHUNG CT !
   ai ko dong y ! gio tay (giơ tay lên! Hands up or I shoot !)!
   noi nho : QC COT THEP nho buon ban, cung tich luy duoc tu ban roi day !
   ai ko dong y gioi thieu QC COT THEP V D !
   gio tay !
   Co may bac DV to huu ! gio tay (giơ tay lên! Hands up or I shoot !)!

 61. Trảo Nha

  Cần phải biết VN đang ở đâu và xu hướng tiến lên XHCN của nhân loại chứ
  Nếu lịch sử chọn ta làm điểm tựa.
  Vui gì hơn làm người lính đi đầu.
  Trong đêm tối tim ta làm ngọn lửa!

  Còn chưa đi đầu thì lịch sử éo chọn
  ——————————

  Ranking Country GDP (PPP) per capita per year
  Current international dollars
  2010 2009 2008
  1 Qatar 90 149 83 841 84 350
  2 Luxembourg 79 411 78 395 81 990
  3 Norway 52 964 52 561 53 361
  4 Singapore 52 840 50 523 51 846
  5 Brunei Darussalam 48 714 49 110 49 750
  6 United States 47 702 46 381 47 393
  7 Hong Kong SAR 44 840 42 748 43 754
  8 Switzerland 43 903 43 007 43 196
  9 Netherlands 40 601 39 938 40 558
  10 Australia 39 841 38 911 38 356
  96 China 7240 6 567 5 999
  122 Indonesia 4 380 4157 3 980
  123 Honduras 4 175 4 151 4 269
  124 Iraq 3 758 3 570 3 477
  126 Mongolia 3 703 3 481 3 549
  127 Philippines 3 604 3 521 3 515
  128 India 3 176 2 941 2 790
  129 Vietnam 3 104 2 942 2 794
  130 Uzbekistan 3 016 2 807 2 599
  131 Moldova 2 937 2 843 3 000
  176 Central African Republic 764 745 738
  177 Niger 733 719 739
  182 Congo, Democratic Republic of 342 332 329

  1. Lạc Dân

   Nhòm mãi mới thấy VN được hạng 129. Thôi thì tự an ủi là ngon hơn thằng Congo mí lại thằng Niger đen thui là được rồi, he he

 62. Hanoi

  Không thấy có ai bàn đến là các nước phát triển dân chủ và kinh tế thành công xung quanh chúng ta như Hồng Công, Hàn Quốc, Đài Loan, Sinhgapore và Malaysia là những nước còn có quan hệ rất tốt với Mỹ để phát triển khoa học và công nghệ.

  1. Cá gỗ

   Hồng Công, Hàn Quốc, Đài Loan, Sinhgapore và Malaysia…hoặc Mỹ “vẫn là một chế độ áp bức, bóc lột và bất công. Những mâu thuẫn cơ bản vốn có của chủ nghĩa tư bản, nhất là mâu thuẫn giữa tính chất xã hội hóa ngày càng cao của lực lượng sản xuất với chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa, chẳng những không giải quyết được mà ngày càng trở nên sâu sắc. Khủng hoảng kinh tế, chính trị, xã hội vẫn tiếp tục xảy ra” …
   Vậy thì bàn làm gì cái bọn ấy hở Hanoi?

  2. vuidua

   Bàn làm gì, bàn các bác lại bẩu mình xui các bác ấy tự sát, à quên ăn cứt gà sát. Các bác ấy đánh cho bỏ mịa, chả dại.

  3. ts

   “Owners of capital will stimulate working class to buy more and more of
   expensive goods, houses and technology, pushing them to take more and more
   expensive credits, until their debt becomes unbearable. The unpaid debt
   will lead to bankruptcy of banks, which will have to be nationalized,and
   State will have to take the road which will eventually lead to communism.”

   Karl Marx, 1867
   Lo làm giề, về sau chúng nó làm đệ tử của mình hết mờ!

 63. Cyclo!Cyclo!

  Phương Tây có dân chủ kiểu phương Tây, ta có đặc thù dân chủ của ta (dân chủ gấp vạn lần dân chủ phương Tây). Đó là dân chủ theo kiểu chủ dân. Hehehe!

 64. Cute

  Tiêu chí của quê choa là không bàn chính trị, thế mà dạo này sao không thấy bọ Lập bàn chuyện văn chương nữa? Chờ đọc quá chừng mà chả có gì nhiều, toàn chuyện Đảng, chuyện chính trị không à…

   1. vuidua

    Bọ bận cầm kéo, bọ sử dụng kéo rất diêu luyện, chỉ sau vài phút là có một cái đầu húi cua gọn ghẽ. Chúc bọ có sức khỏe tốt, tinh mắt, tay không run. hehe.

 65. motdapanquan

  THƠ DỊCH TRÊN MẠNG.

  Khi ta nói, họ trùm lên đầu một chiếc khăn.
  Mắt chỉ thấy, vàng vàng
  Giọng phều phào, ta nói chẳng đc câu.
  Khi ta rên.
  Họ quấn chặt thêm. Làm ta ngộp thở.
  Cũng Chiếc khăn có màu vàng.
  “Màu của nhà phật.”
  Khi ta im.
  Họ lại trải chiếc khăn.
  Chuẩn bị bữa tiệc chiều: Thật Say! Và…
  Như thế! Cứ thế. ” Ta xới chứ không đào.”
  Vẫn chiếc khăn màu ấy. Bao năm? mãi mãi?
  Chiếc khăn chẳng ai muốn giặt.

  1. caycu

   CHU TRUONG !
   Khong pha cu !
   Khong xay moi !
   Chi coi noi !
   ( danh ta la ! coi noi co phom ah !) co khi de lac ha !
   Kinh bac !

 66. vuidua

  CNXH như một chất gây nghiện cho các nhà lý luận của Đảng, các vị lãnh đạo bảo thủ của Đảng thèm khát CNXH như một con nghiện thèm ma túy.

  Làm thế nào để cai nghiện đây, đề nghị bác sĩ SH cho giải pháp. tks.

  Tại sao hai đảng Dân chủ và Cộng hòa ở Mỹ không bị nghiện CNXH, đây là một đề tài nghiên cứu khoa học cần đặt ra cho viện nghiên cứu lý luận TƯ.?

  1. Dong

   Chả phải nghiện XHCN, đọc kỹ thì thấy tác giả phân tích rất hay rằng người ta chỉ giữ cái danh xưng XHCN khi nào còn nhờ đó mà mưu lợi cho cá nhân hoặc nhóm cá nhân nào đó thôi :…miệng nói XHCN, nhưng chân bước đi theo con đường man rợ mà chủ nghĩa tư bản từng bắt buộc phải đi qua vào một thời điểm lịch sử khác, trong giai đoạn tích lũy ban đầu: bóc lột, tàn phá thiên nhiên, bóc lột sức lao động, chiếm đoạt đất đai, của cải, tài sản nhà nước, lũng đoạn quyền lực. Đối với nó, XHCN là một khái niệm hoàn toàn trống rỗng, nhưng nó muốn lợi dụng đến cùng để che đậy bản chất thật và trục lợi, trước khi công khai xé bỏ hoàn toàn khi đủ điều kiện.
   Bài này ngắn mà sát sườn, giá như tất cả đảng viên đều đọc được thì biết đâu sẽ có một cuộc cách mạnh chứ chẳng chơi.

   1. Trà Hâm Lại

    Đủ biết @Dong không phải đảng viên ! Vì nếu là đảng viên thì phải biết nguyên tắc : đảng viên không bao giờ biết đọc – chỉ biết nghe và gật thui !

 67. tinkinhte

  Xin hỏi bác Bùi Đức Lại và các bọ một câu:
  Đảng mời nhân dân góp ý hay mời nhân dân tham gia quyết định xây dựng cương lĩnh ạ?

  1. Sao Hồng

   Góp ý thui !
   Người ta nói phớ ra rồi ! Nhân dân góp ý cũng vô ích thôi. Cương lĩnh tùy thuộc vào một nhúm người soạn thảo. Mấy ai ở BCT hay TW mà đọc hết các cương lĩnh hay văn kiện đại hội !

   Nói cho dọc! Ẻ vô !
   He he..

 68. minhlien

  Vá víu, be đắp, sửa vặt mà vẫn giữ cốt cũ… Không giải quyết được gì đâu. Mà càng thêm lợi cho tư duy nhiệm kỳ cơ hội vơ vét ngày càng tinh vi
  Nếu ní nuận còn bế tắc thì tạm gác lại đừng hoặc tránh đưa vào CL các khái niệm
  Hãy chỉ khẳng định cái mà thế giới tiến bộ đã làm rất thành công
  Cái đó gồm 3 khái niệm:
  Dân chủ đích thực
  Thị trường đích thực
  Xã hội đích thực
  Đừng hoang tưởng là VN phát kiến ra kiểu riêng làm thành công cho thế giới học tập mà biến lương dân thành con thỏ cho cuộc thí nghiệm khổng lồ

 69. lyvinhhue

  Em đang cần tìm bài thất ngôn “Đĩ già đi tu” – hình như của Tôn Thọ Tường – bác nào có cho em xin ạ, chân thành cảm ơn!

  1. trangmiensoncuoc

   Đĩ[1] già đi tu
   Tôn Thọ Tường

   Chầy kình[2] chợt tỉnh giấc Vu San[3] ,
   Mái tóc kim sinh[4] nửa trắng vàng.
   Đài kính[5] biếng soi mầu phấn nhạt,
   Cửa không đành gửi cái xuân tàn.
   Chạnh niềm hoa liễu vài câu kệ,
   An giấc tang du[6] một chữ nhàn.
   Ngoảnh lại lầu xanh thương những kẻ,
   Trầm luân [7] chưa khỏi kiếp hồng nhan.

   [sửa] Chú thích cuối trang

   1. ▲ Đĩ: ở đây chỉ người đàn bà làm nghề mại dâm.
   2. ▲ Chày kinh: vồ đánh chuông chùa.
   3. ▲ Vu San tức Vu Sơn: tên một dãy núi phía Đông Nam huyện Vu Sơn tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc). Tương truyền, vua Sở Hoài Vương nằm chiêm bao thấy người con gái ở Vu Sơn xin vào chầu trong cung, tự xưng mình có tài tối làm mây sớm là mưa. Do vậy, người ta thường dùng hai chữ “vân vũ” hay “cuộc mây mưa” để nói đến cuộc ái ân của đôi trai gái.
   4. ▲ Kim sinh: đời sống ngày nay.
   5. ▲ Đài kính hay kiếng tức đài gương: bàn có giá gương soi.
   6. ▲ Tang du: cây tang du, ý nói cảnh trời chiều khi mặt trời sắp lặn, bóng gác trên ngọn tang du. Ở đây dùng chỉ tuổi già.
   7. ▲ Trầm luân: Chìm đắm trong cảnh khổ.

   1. lyvinhhue

    Cảm ơn Trangmiensoncuoc nhiều nhiều, nói gì thì nói, mình vẫn thích đọc Tôn Thọ Tường hơn Phan Văn Trị.
    Ngoảnh lại lầu xanh thương những kẻ,
    Trầm luân chưa khỏi kiếp hồng nhan
    Hay hè hay hè!

 70. nhatrang

  Tui la tui ghét nhất,mà cũng lo nữa. Đó là hàng ngũ lãnh đạo của nước VN (mà toàn những người nắm vận mệnh đất nước,quyết định sống còn,sướng khổ của hơn 80tr dân). Khi đang đương chức thì chỉ có cười và nói chung chung. Đến khi hết làm rồi thì nổ như pháo Tết đêm giao thừa.Khi bản thân còn quyền lực,con dấu nắm trong tay có thể ra 1 quyết định lợi cho nhân dân rất nhiều nhưng k dám làm. đến khi k còn quyền lực nữa thì ngồi ở nhà phán như thầy bói lên đồng. Tui là tui nói thiệt chuyện này ông An(nguyên CTQH) là người phán nhiều nhất. Ông nào cũng lo giữ cái ghế của mình cả. Toàn ngậm miệng ăn tiền.
  Trong thâm tâm cứ nghĩ:
  ” Chuyện này chuyện của triều đình
  Mà sao chịu tội 1 mình Trần Phương”

  1. Dong

   Khi đương chức mà nói khác đi thì sẽ bị quy là “xét lại”,cho đi an trí, hoặc nhẹ nhất là hưu non. Mà hưu non hay an trí đều mất bổng lộc, quyền lợi…
   Nay hưu rồi, còn có khoản lương hưu do phòng LD-TB-XH phát hàng tháng, không còn gì để mất thì mới “trút bầu tâm sự” ấy mà.
   Trút thế thôi,chứ bọn đang ngồi trên ghế nó có thèm nghe đâu mà trút. Nó còn lo giữ ghế, lo cứu đàn em khỏi chìm tàu chết đuối…
   Chỉ có mấy ông đảng viên trơn với dân đen là bị lừa thôi.

   1. caycu

    Khi duong chuc thi !
    Noi ! co nguoi nghe !
    De ! co nguoi so !
    Vo ! co nguoi cham !
    Nam ! co nguoi bop ( dai )
    Hop ! cho nguoi ghi ( thu ky rieng !)
    Chi ! co nguoi bu !
    Tu ! co nguoi tiep te !
    Hat chuc thi ! lep ve !
    hoa dai noi lung tung !
    Nhu la bac H T ! H T !

  2. Học Việc

   Can can! đang tại chức mà có ý kiến công khai phản biện lại với ý kiến tập thể đại quan đầu triều thi có tứ trụ hay khai quốc công thần chi cũng bị đánh toe tua như Đại quan quê bọ thọ trăm tuổi nờ? Đó là ưư điểm của lãnh đạo tập thể!

 71. Dong

  “Đảng Cộng sản Việt Nam là chính đảng duy nhất cầm quyền chính trị và lãnh đạo toàn xã hội, do đó cương lĩnh của Đảng mặc nhiên trở thành cương lĩnh chung của cả đất nước, liên quan đến vận mệnh của cả dân tộc. Xây dựng cương lĩnh trở thành vấn đề của nhân dân; nhân dân cần tham gia quyết định. Việc này không chỉ có tính đạo lý, mà tiến tới còn phải mang tính pháp lý nữa”

  Ở đâu ra cái “mặc nhiên” : cương lĩnh của một thiểu số 3 triệu mạng trở thành cương lĩnh chung của 87 triệu vậy ?

  1. Học Việc

   Là ĐỈNH CÁO trí tuệ của thành phần ưu tú nhất của đại diện TINH HÓA nhất của Dân tộc nên cương lĩnh phải định hướng cho hiến pháp của ĐÀN CHIM VỊT.

 72. Trảo Nha

  Lại 1 cụ cựu (hay nguyên) nữa.
  Mà toàn nói đúng, thông minh không mới khổ.
  Năm sau bác Triết mà về hưu thì chắc còn vang trời hơn, hehe.

  1. em xinh

   Nghe bác Triết gị trẻ con nhân dịp trung thu này các bác

   Các cháu yêu quý,

   Đảng, Nhà nước ta, các bậc ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo luôn dành những tình cảm và sự chăm lo tốt nhất cho tương lai của các cháu.

   Tởm vãi

   1. Dong

    Xây dựng đường sắt cao tốc cũng là cho các cháu, mua tàu Hoa sen cũng là để chở các cháu đi chơi…
    Các cháu cứ chơi cho đã đi rồi cày trả nợ nhé, các bác “biến” rồi.

   2. Dong

    Nó giãy chết, bảo đảm có của để lại, ta phải cử thành phần ưu tú là cáchạt giống đỏ sang mà thừa kế chứ ? Thậm chí ta còn phải “đào mồ chôn” nó, chứ để nó phơi xác thối, ô nhiễm lắm.

   3. zhivagovn

    Dong@: í chú là cử thành phần ưu tú sang ăn xác bọn nó như kền kền và quạ ăn xác chết á?

  2. caycu

   CU BA THUC ! Thi BUOM ME ngu !
   BOM ME thuc thuc 1 luc ! thi ! CU BA nghi ( cu ba iu siu !)
   do chinh la tu tuong Triet hoc (MINH TRIET) day !

 73. ný nuận

  em đọc các góp ý của các bác em thấy đảng ta đúng như câu cao giao ;khi xưa ăn chung với chồng
  bây giờ nàng có một đồng nàng đòi ăn riêng

 74. qx

  Thưa bác Bùi Đức Lại, các bác khác và bà con trong CRQC, các bác sẽ làm gì khi các thằng đầy tớ của các bác nó đổ đốn mà nói lại không thèm nghe, còn rình rình chộp cái cơ đồ, cách cái mệnh của các bác nữa?

 75. Sao Hồng

  Em cũng muốn góp ý cho CL của Đảng ! Vì khi đọc Cương lĩnh để trình đại hội sắp tới em chộ nó lạc hậu đến 50 năm !

  Trước đây, thời bác Lê Duẫn, nói rằng “thời kỳ quá độ lên CNXH” là đến năm 2000 -2020 (20 năm sau phải hoàn thành thời kỳ quá độ).
  Bây chừ, đọc CL mới em thấy định nghĩa thời kỳ quá độ kéo dài khoảng 100 năm. Mà CL không nói đến, 100 năm đó bắt đầu từ thời điểm nào? Từ khi chính sách NEP của Lê Nin hay bắt đầu từ hôm 4/9/2010 (thời điểm bác Chủ tịch nước gửi thư cho các cháu nhân ngày khai trường năm học 2010-2011).

  Đọc lỹ lại thấy có nhiều mẫu thuẫn trong việc xác định các giai đoạn quá độ; các thành phần kinh tế đầu tàu. Hay không xác định được KINH TẾ ĐỊNH HƯỚNG XHCN là nền kinh tế ra răng ?
  Hay là nền “kinh tế trồng con gì nuôi cây gì cho béo “cây”, tốt “củ” của các quan thời nay ?

  Không rõ ràng rành mạch thì góp ý cái chi đây ?

  Hu hu… He he… Ha ha…

  1. Mèo Hen

   Hiểu được thì cố mà hiểu, không hiểu được thì thôi, đừng làm khó cho các bác làm lý luận như thế!
   Ngay cái Tây Y của bác, ra đời đã mấy trăm năm, rồi đến bác học trường Y bảy năm mòn đít quần mạ mua cha sắm, rồi làm trong ngành đã mấy chục năm, bác nói thử coi cái ruột thừa trong cơ thể người nó ở đâu ra? Nó mới phát sinh hay cái gì đó xưa kia teo lại? Nó dùng để làm gì? Con người tiến hóa đến đâu thì hết ruột thừa? vưn vưn,

   Đấy, bác trả lời cái đơn giản í xong thì đến lượt các nhà ní nuận sẽ trả lời bác về cái quá độ!

   Haha…. Hehe…. Kaka…

   1. ts

    Nhỡ các bác í thích…mạo hiểm thì sao??? Cứ cả đụt như Zhi thì ko bao giờ cách xa EX được hơn…km!

  1. em xi

   @Thuanbai: mỗi 1 phát? Tại tiết kiệm hay đuối sức hở bác?
   @Saohong: bác TB thận bài tiết yếu nên cố được 1 phát, còn SH hỏng súng chơi được phát rưỡi không ợ?
   @Zhi: suốt ngày chầu chực nhà hàng xóm, bỏ bê nhà cửa để mấy mẹ ngan già mí mấy anh chị sồn sồn dài cổ ngóng trông hở thằng cu ham chơi kia

Đã đóng bình luận.