Tranh thủ trước khi có Luật nhà thơ

Đỗ Trung Quân

Không biết đã có luật cấm nhà thơ được “ dị bổn “ chính thơ mình hay không ? Ở xứ mình cái gì không cấm là cho – Cái gì không cho là cấm. Chiếu theo nhận định ấy, nay tôi – Đỗ Trung Quân  sau 25 năm trình làng bài thơ “ Bài học đầu cho con “ khi phổ nhạc có tên “ Quê hương “ xin cho ra, mắt tiếp ‘ Quê hương bis “ trước khi bị tịch thu dị bản.

Tác giả kính báo.

 

Quê hương làm gì có luật

Nên ta luồn lách mỗi ngày

Quê hương mình thường lách luật

Huề tiền lắm vụ hay hay

 

Quê hương là  cầu tre nhỏ

Cầu tre là đỡ lắm rồi

Còn hơn trẻ con chỗ nọ

Học về – nước – lũ – nó – trôi

 

Quê hương là con diều biếc

Dán diều bằng giấy xanh xanh

Ta bay lên tầng chót vót

Nhìn – dân – bầy – kiến – chạy – quanh

 

Quê hương là vàng bốn chín

Là hồng sổ đỏ vi la

Là oách như xuân tóc đỏ

Chỗ nào biệt thự cũng ta

 

Quê hương mỗi người chỉ một

Chỉ ngu mới một mà thôi

Nước trong hôm nào lộn xộn

Nước ngoài lại gặp ta thôi

 

[ làm tại cái vi la to bằng cái va li – Phú Nhuận – 3- 11-2011]

Tác giả gửi cho Quê choa