Dự đoán nhân sự Trung Quốc

[TTXVN]

Tạp chí “Tham khảo nước ngoài” của Hồng Công tháng 11/2011 dẫn lời nhà quan sát vấn đề Trung Quốc nổi tiếng Hồng Công Lâm Hòa Lập cho rằng có rất nhiều dấu hiệu cho thấy thế hệ lãnh đạo thứ 5 của Trung Quốc sẽ là những phần tử Mao Trạch Đông kiên định. Đầu năm nay, khi phát biểu tại trường Đảng Trung ương, Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã yêu cầu các học viên phải nỗ lực học tập lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, giữ gìn lập trường chính trị kiên định. Tập Cận Bình còn yêu cầu mọi người nghiêm túc học tập nguyên tác của Mao Trạch Đông, “nắm chắc trọng điểm cũng như tinh thần xuyên suốt” của các tác phẩm này.
Bên cạnh đó, theo Lâm Hòa Lập, sau khi Tập Cận Bình trở thành lãnh đạo tối cao tại Đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc, sẽ có thêm nhiều thành viên phe “Thái tử” trong quân đội Trung Quốc được đề bạt và tấn thăng. Trong đó, các nhân vật như Thượng tướng, Tư lệnh Không quân Hứa Kỳ Lượng, Thượng tướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Mã Hiểu Thiên, Thượng tướng, Chính ủy Tổng cục Hậu cần Lưu Nguyên, Thượng tướng, Chính ủy Quân khu Thành Đô Trương Hải Dương, Thượng tướng, Tư lệnh Quân khu Thẩm Dương Trương Hựu Hiệp, đều có thể vào Ban Chấp hành Trung ương.
Với nhiều năm quan sát biến động nhân sự cấp cao của Trung Quốc, Lâm Hòa Lập cho rằng sau Đại hội 18, Hứa Kỳ Lượng có khả năng đảm nhiệm chức Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, Mã Hiểu Thiên có hy vọng trở thành Tư lệnh Không quân, Lưu Nguyên và Trương Hải Dương đều có khả năng trở thành ứng cử viên lựa chọn cho chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, còn Trương Hựu Hiệp có hy vọng trở thành Chủ nhiệm Tổng cục Trang bị. Theo Lâm Hòa Lập, những nhân vật này đều có quan hệ tốt với Tập Cận Bình, đa số được phong hàm Thượng tướng vài năm lại đây khi Tập Cận Bình vào Thường vụ Bộ Chính trị và đặc biệt là sau khi ông trở thành Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương.
Trong một nhận định khác về cục diện chính trường tại Trung Quốc, tạp chí “Tham khảo nước ngoài” dẫn lời Giáo sư Hoàng Tịnh thuộc Học viện Chính sách Công Lý Quang Diệu (thuộc Đại học Quốc gia Xinhgapo) cho rằng các hoạt động của Giang Trạch Dân, bao gồm cả việc xuất hiện tại lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tân Hợi vừa qua, ngoài việc phát đi thông điệp rằng ông vẫn khỏe mạnh, còn cho thấy các phe phái ở Trung Quốc đã đạt được một sự thỏa hiệp nhất định về Hội nghị Trung ương 6 khóa 17.
Giáo sư Trương Minh thuộc Đại học Nhân dân Trung Quốc thì cho rằng trong bối cảnh cuộc đấu tranh quyền lực cấp cao ở nước này ngày càng quyết liệt, sự xuất hiện của Giang Trạch Dân còn đánh dấu hướng phát triển có lợi cho phe của ông trong việc bố trí nhân sự Đại hội 18. Vì nếu không nắm chắc, Giang Trạch Dân chắc chắn sẽ tiếp tục “mai phục”, không lộ diện.
Cũng liên quan tới sự xuất hiện gần đây của Giang Trạch Dân, đại biểu Quốc hội Ngô Khang Dân cho rằng Giang Trạch Dân còn khỏe thì ý kiến của ông khẳng định là sẽ có sức ảnh hưởng nhất định. Cho nên khi thấy Giang Trạch Dân xuất hiện, mọi người đều nhấn mạnh tới ảnh hưởng của ông đối với việc hình thành ban lãnh đạo tối cao Đại hội 18 và đây mới là ý nghĩa chính trị của sự xuất hiện của ông.
Tuy nhiên, theo Đỗ Đạo Chính – Tổng biên tập tạp chí chính luận “Viêm Hoàng Xuân Thu” nổi tiếng Trung Quốc – căn cứ vào thể chế hiện hành của Trung Quốc, Giang Trạch Dân sẽ không có ảnh hưởng lớn đối với sự vận hành quyền lực trung ương, không đóng vai trò quyết định. Đồng thời, Trung Quốc sẽ không có tiến bộ rất lớn trong lĩnh vực xây dựng kiến trúc thượng tầng Đại hội 18 và sẽ không lặp lại tình trạng của những năm cuối thời Mao Trạch Đông

Theo Huy Bom& Sam

Advertisements