“Đường tới thành Thăng Long”- ra kế sách, vạch tương lai

Thu Anh

Hầy dzà, tốn công tốn sức nhồi vào đầu bọn trẻ ranh 8X của Yue Nan nào là Tôn Ngộ Không với Tam Quốc Chí, rồi khi có chuyện trên biển Nam Hải thì bọn chúng lại lấy cái vốn hiểu biết văn hóa Trung Quốc ấy ra chống đối ngược lại ta.

Bây giờ thì, ta đổi, ta không cần phim Trung Quốc nữa. Chỉ cần phim lai thôi, thế là đủ. Ai nói được là nó không Việt Nam nào? Mà ai lại bảo nó là Trung Quốc bao giờ. Cứ mù mù mờ mờ thế là tốt đấy. Cứ chia thành hai phe mà bàn cho nó rôm rả, mà bàn đến độ sứt đầu mẻ trán thì càng tốt. Cho cái bọn Yue Nan này thấm nỗi nhục không có lịch sử thành văn, không bản sắc đi. Gì chứ toàn thể văn hóa của bọn này là từ ta mà ra chứ đâu, nó thuộc vào đất của ta đến 1000 năm. Giờ cứ dám cãi, chống đối lại ta là sao. Mà cái ông Lê Văn Lan ấy à, rõ là dốt mà còn phát biểu cho lắm. Dở thế thì mai mốt, dân tình quay ra ủng hộ ta hết. Gì chứ, Trung Quốc ta mà không chiếm được đất Việt á, ta sẽ làm cho bọn chúng ảnh hưởng. Mà ta có chiếm đâu, ta có đồng hóa văn hóa đâu, ta rất là nhân ái, ta đâu có đời nào đi làm ba cái chuyện thất đức như là làm nguyên một bộ phim Trung Quốc ở Việt Nam đâu. Ta nói chân thành. Ta chỉ làm PHIM LAI thôi mà, chỉ cần bọn Yue Nan nhớ đến sự hiện diện của ta là đủ, chỉ cần bọn hắn ẢNH HƯỞNG thôi. Thậm chí nhá, ta còn dạy bọn chúng nâng cao kỹ thuật làm phim, trang hoàng mấy cái cảnh trí nhé, mọi thứ đều được nâng cấp, cái quảng đại của Trung Hoa ta là như thế đó. Mà trăm năm sau á, mọi thứ Trung-Việt sẽ bị trộn lẫn như thế đó. Đố ai chứng minh được là cái nào Trung Quốc, cái nào Việt nhé. Vì là ngay từ ngày hôm nay, chiến lược của ta sẽ là: ẢNH HƯỞNG. Công cuộc LẤN DẦN đất đai trên biển Đông và trên đất liền đang xúc tiến rất chi là tốt đẹp, thế cho nên, công cuộc ẢNH HƯỞNG DẦN DẦN về văn hóa cũng sẽ phải có tầm nhìn xa, ai mà nóng vội là hỏng bét, vì cái bọn Yue Nan này ấy mà, nguy hiểm lắm, 2000 năm nay ta cố lấy lại mảnh đất cũ của ta mà có được đâu. Nhưng mà cứ nghĩ đến chuyện 100 năm sau, thấy sướng ghê ta. Lúc ấy á, 50% văn hóa Trung Hoa mà ta cố cài vào mấy bộ phim đủ cho ta ½ quyền lực chính trị ở Yue Nan rồi. Còn bọn lãnh đạo Yue Nan, như cái thằng giáo sư dỏm Lê Văn Lan ấy à, chả còn được đứa dân nào tin. Lúc ấy, dân chúng sẽ chào đón con cháu của ta đến lãnh đạo chứ còn sao nữa. Khai hóa mở mang ngành điện ảnh của bọn chúng đến thế còn gì.

Thôi cứ thế đi, 100 năm có là gì. Ta cũng tiêu diệt văn hóa Mãn đến nay đã trăm năm. Chống đối Tây Tạng cũng ngót nghét 50 năm. Không là gì. Quyết định thế đi.

Tác giả gửi cho Quê choa

Advertisements