“Học Bác phải đến nơi, đến chốn!”

Phan Lợi

Bên lề phiên thảo luận về chương trình xây dựng pháp luật hôm qua, đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc đã phát biểu như vậy về một vài ý kiến đòi tước bỏ dự án Luật Biểu tình ra khỏi chương trình.

 Cụ thể, theo nhà sử học Dương Trung Quốc ngay từ năm 1919, Nguyễn Ái Quốc và các đồng sự đã nêu ra yêu sách về quyền biểu tình cho nhân dân ta. Hai tuần sau khi giành được độc lập, Hồ Chủ tịch đã ra sắc lệnh về quyền biểu tình của người dân, đồng thời khẳng định rõ đó là quyền cơ bản cần thiết phải có để đảm bảo quyền dân chủ cho người dân. Đến Hiến pháp 1946, quyền này được cụ thể hoá bằng khái niệm tự do hội họp, trong đó nội hàm về quyền biểu tình. Hiến pháp 1959 lại một lần nữa khẳng định quyền này…

 Sở dĩ nhà sử học phải nhắc lại từng sự kiện, từng con số nói trên là bởi có đại biểu viện dẫn tư tưỏng của Bác Hồ, viện dẫn lịch sử nhưng lại sai lệch. Còn với nhà sử học, các viện dẫn này lại chứng minh một cách rõ ràng rằng dân chủ là một hệ tư tưởng xuyên suốt, có hệ thống trong cuộc đời hoạt động Cách mạng của Bác Hồ, không ai có thể bẻ ngược.

 Thế nhưng dù cho trung ương, Bộ Chính trị yêu cầu, mới đây còn nâng tầm thành một cuộc vận động lớn cho toàn thể đảng viên, các cấp uỷ học tập và làm theo tư tưởng vĩ đại đó của Người, một số người vẫn “vô tư” như không biết điều đó.

 Đáng nói ở chỗ, việc cần thiết có luật này hay không không phải là đề tài gây tranh cãi, mà đáng bàn nhất là làm luật này như thế nào, bởi sáng kiến luật này đâu phải tự dưng mà có, nó được đề xuất bởi chính người đứng đầu Chính phủ: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

 Ai cũng biết, chịu trách nhiệm điều hành, quản lý xã hội trước toàn thể quốc dân, đồng bào chính là Chính phủ, cơ quan hành pháp cao nhất. Cơ quan ấy không chỉ làm nhiệm vụ bảo đảm cho các quyền công dân được thực thi trên thực tế, mà còn phải luôn cập nhật, đánh giá tình hình và đề xuất các giải pháp tốt nhất để quản lý xã hội. Chính vì thế có Luật Biểu tình còn là nhu cầu rất lớn của Chính phủ để có thêm công cụ quản lý xã hội, thực chất là giúp thêm cho Chính phủ, trong khi các “nguy cơ” mà ai đó nói ra khi có luật này hoàn toàn là sự cảm tính, thiếu các dữ kiện cần thiết để chứng minh.

 Do đó, lời nhận xét đích đáng của nhà sử học Dương Trung Quốc, thiết nghĩ rất cần thiết cho những ai luôn miệng nói học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

Theo bút lông’s Site

Toàn văn phát biểu của hai ông Hoàng Hữu Phước và Dương Trung Quốc về Luật biểu tình tại Quốc hội: bấm vào đây!

Advertisements