Hình dung nhan sắc sơ qua luật biểu tình

Dương Minh Phong

Quốc Hội quyết định xây dựng Luật biểu tình một cách nghiêm túc trước đề nghị của Thủ tướng, một đề nghị đúng thời và được đông đảo cử tri ủng hộ. Nhưng nội dung luật biểu tình sẽ là như thế nào vẫn còn là ẩn số với cử tri cả nước. Chưa bao giờ, lòng người lại nóng lòng về một bộ luật như thế này. Hồi hộp như ngày xưa đi cưa mà chưa thấy mặt người yêu, cứ tha hồ hình dung nhan sắc.

Chắc chắn, những dòng đầu tiên của Luật biểu tình sẽ đưa điều 69 của Hiến pháp vào và từ đó khẳng định quyền được biểu tình của công dân nước CHXHCNVN. Luật cũng căn cứ vào nghị quyết Quốc hội kỳ 2 khoá XIII vừa ấn định việc xây dựng Luật biểu tình.

          Các điều khoản về Luật biểu tình chắc chắn hết sức chặt chẽ đối với công cụ điều hành quản lý từ các cơ quan chức năng.
          Người ta cũng nghĩ rằng đây là bộ Luật mang màu sắc về các quan hệ dân sự thuần tuý hơn là các mối quan hệ nặng nề khác.
          Người ta cũng hình dung, về một điều rằng ai vi phạm Luật biểu tình sẽ xử phạt hành chánh, hoặc phạt tiền, cao hơn nữa là tống giam vì vi phạm quyền hiến định của công dân.
          Nhiệm vụ và phạm vi điều chỉnh của Luật biểu tình có lẽ là:
Bộ luật biểu tình quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác; quyền, nghĩa vụ của các chủ thể về biểu tình.
Bộ luật biểu tình có nhiệm vụ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng; bảo đảm sự bình đẳng và an toàn pháp lý biểu tình, góp phần tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội.
Luật sẽ có hiệu lực:
Luật biểu tình được xác lập từ ngày có hiệu lực.
Được áp dụng trền toàn lãnh thổ nước CHXHCNVN.
Luật cũng sẽ được áp dụng với trường hợp có yếu tố nước ngoài, trừ trường hợp có điều ước quốc tế mà nước CHXHCNVN là thành vien trong đó có quy định khác.
Tham vấn các luật sư, được tư vấn rằng, rất có thể có thêm vấn đề áp dụng tập quán; nếu không có tập quán thì áp dụng các điều khoản tương tự trong luật biểu tình.
Nhưng, điều quan trọng là sau khi có luật rồi, thực hiện Luật biểu tình như thế nào mới là điều đáng bàn. Bởi dưới luật còn có Thông tư, Nghị quyết hướng dẫn thi hành.
Cốt lõi nhất là cử tri quan tâm:
Lúc nào được biểu tình.
Đăng ký biểu tình như thế nào.
Thời gian biểu tình cho phép ra làm sao.
Số lượng người được tham gia biểu tình?
Địa điểm được biểu tình.
Giấy phép biểu tình cơ quan chức năng cấp có kịp với nhu cầu biểu tình hay không?
Cực lo việc cấp giấy phép biểu tình, vì vấn đề này chính quyền địa phương thường cù nhây, cứ xem giấy phép cấp giấy tờ nhà đất là biết, ai đã từng đi làm giấy tờ nhà đất sẽ hình dung ra xin phép giấy tờ biểu tình sau khi Luật biểu tình có hiệu lực.
Cũng lo địa điểm biểu tình có được quy hoạch hay không?
Và lực lượng công an có quy định vào luật là bảo vệ người biểu tình hay không?
Thử hình dung nhan sắc Luật biểu tình trước như ngày xưa người đàn ông được thầy bu chọn vợ nhưng chưa nhìn thấy mặt người con gái. Ở nhà, người đàn ông tha hồ hình dung nhan sắc mặn mà, nhưng khi về kéo rèm hoa trúc thì hỡi ôi!
Advertisements