Mong sao những bộ lịch tết vì Hoàng sa- Trường Sa được ra đời.

Lịch treo tường của bạn Nguyễn Văn Khai

Bạn Nguyễn Vũ Hoàng Anh đã sáng tác ra mẫu lịch để bàn với chủ đề: “ Hoàng Sa- Trường Sa là của Việt Nam“. Anh chưa dám đưa sản xuất vì kinh phí không cho phép và sợ không được cấp phép. Cũng như  bạn Nguyễn văn Khai, tác giả ý tưởng: Một triệu tờ lịch- triệu trái tim Việt Nam, bạn Nguyễn Vũ hoàng Anh còn rất trẻ  nhưng đã dám nghĩ đến những gì mà người lớn không nghĩ đến hoặc không dám nghĩ đến. Rất hoan nghênh các bạn và mong sao những bộ lịch tết như thế được ra đời.

Nếu ai  muốn hỗ trợ hoặc hợp tác với bạn Nguyễn Vũ hoàng Anh để sản xuất bộ lịch này xin email đến cho bạn Nguyễn Vũ hoàng Anh, theo địa chỉ: ackhip.design@gmail.com ( Đây là ý kiến riêng của tôi thôi chứ không phải đề xuất của bạn NVHA)

Lịch để bàn của bạn Nguyễn Vũ Hoàng Anh

Advertisements