Đầu tư lớn, lỗ dài, lương ‘khủng’

NHẬT TÂN

Lãnh đạo Ngành Điện bất tài

 Đầu tư lỗ dài, lương khủng cứ xơi

 Đường dây truyền tải các nơi

 Chằng chịt mạng nhện rối bời bòng bong

 Tổng giám đốc bảo đau lòng

 Lương tám triệu đồng thương xót anh em

 Không thấy nhắc lương cấp trên

Vì hơn trăm triệu còn thêm hoa hồng(150 tiệu)

Hỏi các Bộ(Công thương;Tài chính, Lao động) có biết không???

 Để cho ngành Điện “chơi ngông” thế này???

 Bất hợp lý không sửa ngay???

 Họ đã tăng giá chẳng hay biết gì??

 Giá điện mới đã thực thi

 Thị trường giá cả tức thì tăng theo

 Khổ công nhân và người nghèo

 Thu nhập quá thấp tiêu vèo trắng tay?

 Quản lý kiểu gì thế này???

 Sai rõ ban ngày sao cứ lặng thinh

 Xem ra có vẻ “trá hình”

 “Cùng nhóm lợi ích đồng tình” ăn chia???

 Nhìn Ngành Viễn thông kia kìa

 Lãi mười (làm tròn 11 ngàn)ngàn tỷ lương chia công bằng

 Bình quân chỉ sáu triệu đồng

 Mạng luôn khuyến mãi biếu không khách hàng

 Người dùng điện thoại ngỡ ngàng

 Giá rẻ còn được sài sang hàng ngày

 Ai cũng điện thoại cầm tay

 Cảm ơn Ngành đã xoá ngay độc quyền

 Chỉ còn ngành “điện…năng…điên”

 Vẫn để độc quyền thao túng kiếm ăn

 Kinh doanh khai lỗ quanh năm???

 Trong khi lãnh đạo thì “măm”quá nhiều

 Anh em chục triệu còn kêu

 Tại sao có sự “chớ trêu” thế này???

 Cần phải “Tái cơ cấu ngay”

 Kẻo dân lao động trắng tay suốt đời

 Tiền thuế đóng nuôi “nhóm người”

 Để họ tư túi lối chơi độc quyền???

 Kiến nghị lãnh đạo cấp trên

 Không thể chiều chuộng ưu tiên ngành này

 Quyền lực Nhà nước trong tay

 Ai không làm được thay ngay tức thì

 Bộ trưởng Thăng đã thực thi

 Quyền lực trảm tướng việc đi ngon lành

 Thời buổi kinh tế cạnh tranh

 Cương quyết loại bỏ những anh nhác lười

 Lấy lại lòng tin mọi người

 Bài học cho kẻ kém tài ăn tham

 Để cho đất nước Việt Nam

 Loại bớt những vị quan tham bất tài.

 25/12/2011

Tác giả gửi Qủê Choa

Advertisements