Lại chuyện minh bạch kém…

PHAN MAI

Kết quả “chấm điểm” của trên 200 hiệp hội doanh nghiệp (DN) đối với công tác xây dựng và thực thi luật pháp 2011 (do VCCI phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp tổ chức, còn gọi chỉ số MEI) lại một lần nữa rung lên tình trạng thiếu minh bạch thông tin.

 Đáng chú ý, chỉ số hoạt động minh bạch về luật pháp vốn được kỳ vọng sẽ “ăn điểm” do tính cởi mở và tiện ích của Internet cộng với chủ trương quyết liệt từ Chính phủ, song số điểm đánh giá của đại diện DN lại chỉ đạt điểm trung bình 53,77%. Thậm chí việc này thể hiện ngay ở những hoạt động tạo sự minh bạch tối thiểu là “lấy ý kiến DN, hiệp hội cho các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật” và “cung cấp thông tin pháp luật, tuyên truyền, phổ biến pháp luật”.

 Thực tế lâu nay khối DN kêu ca rất nhiều về sự thay đổi liên tục của các đề án cụ thể, sự rườm rà của thủ tục để tiếp cận các đề án đó, không mấy người kêu về hoạt động xây dựng chính sách. Lý do vì hoạt động liên quan đến chính sách ít “màu mỡ”, ít động chạm đến các nguồn lực (như đất đai, vốn ưu đãi, ưu thế và điều kiện kinh doanh hoặc chế tài xử lý những vụ việc cụ thể).

 Thế nhưng nó lại là nhóm các hoạt động mà các bộ bị đại diện DN chấm điểm khá khiêm tốn!

 Trước đó, tại phiên đối thoại của nhóm các nhà tài trợ vấn đề công khai minh bạch cũng được nhắc đến với một tần suất phát biểu dày đặc. Còn ở một dự án nghiên cứu về quyền tác nghiệp của nhà báo mới công bố, hành vi “né tránh cung cấp thông tin” đã được xếp đầu bảng. Nay thêm kết quả của chỉ số MEI, vấn đề không thể không đặt ra là tại sao câu chuyện kém minh bạch thông tin cứ kéo dài mãi?

 Dĩ nhiên ở từng diễn đàn cụ thể như đã nói ở trên, khi vấn đề kém minh bạch được đề cập tới bao giờ các diễn giả cũng kiến nghị một số giải pháp. Thậm chí tại các chỉ thị, thông báo ý kiến của lãnh đạo Chính phủ luôn luôn nhắc nhở cấp dưới thực hiện việc này. Thế nhưng đáng tiếc là trong các quy định về xử lý cán bộ, công chức chưa có chế tài nào cho hành vi kém công khai minh bạch cả. Ngay quy định xử phạt về hành vi không cung cấp thông tin cho báo chí tại Nghị định 02/2011, đến nay chưa áp dụng được lần nào do thiếu tính khả thi!

 Cho nên giải pháp không phải là khảo sát hay “chấm điểm” nữa, mà phải hành động thực sự!

Theo Bút lông’s Site

Advertisements