BA BỘ ĐỒNG TÌNH BÓP VÚ CON TÔI – 1

  Luật gia TRẦN ĐÌNH THU

Chuyện xảy ra vào thế kỷ 21 nhưng giống như ở thế kỷ nào trong đêm dài phong kiến Việt Nam. Một hôm, tri huyện Lê Văn Hiền ngồi ở huyện đường thì có lính lệ vào báo:

– Thưa ngài, có vị đại gia chuyên buôn đất muốn vào gặp ngài.

– Hắn là ai?

– Dạ hắn là một tay tiền của như nước. Hắn mà đã muốn đến thăm ai là người ấy sắp giàu to.

Lê Văn Hiền nghe vậy cả mừng vội truyền mời vị đại gia vào huyện đường. Sau vài tuần trà, được biết vị đại gia muốn tìm mua những thửa đất đầm phá ven biển thuận lợi cho việc nuôi loại rùa quý với giá cao, Hiền mỉm cười hứa với vị đại gia sẽ trả lời trong vài ba ngày tới. Tiễn vị đại gia ra về, Hiền kêu viên thư lại địa chính chuyên theo dõi đất đai của huyện đường vào hỏi tình hình. Sau một hồi ngẫm nghĩ, viên thư lại đáp:

– Thưa ngài, đất công của huyện hiện nay đã hết, chỉ còn khu đất ven biển của tên lực điền Đoàn Văn Vươn ước độ năm chục ha, có thể thu hồi.

Hiền hỏi:

– Nhưng hắn được cấp phép khai thác khu đất ấy từ thời vị tri huyện tiền bối của ta, giờ làm sao ta thu hồi của hắn được?

Viên thư lại mỉm cười đáp:

– Thưa ngài, đất của hắn đã hết thời hạn.

Hiền lại băn khoăn:

– Nhưng theo luật, thì hình như hắn được gia hạn tiếp mà, có đúng không?

Viên thư lại bình tĩnh phân tích:

– Dạ, thì đúng là hắn được gia hạn. Nhưng luật đất đai của nhà nước có tới 2 điều liên quan đến vấn đề này, điều 38 và điều 67. Điều 38 cho phép thu hồi đất, ta lấy điều này áp dụng vào cho hắn. Còn điều 67 cho phép gia hạn khi hết thời hạn, ta lờ đi là xong.

– Lờ thế nào? – Hiền hỏi.

– Dạ thưa ngài, tôi sẽ lấy con dao cùn băm thủng mấy chữ ở điều 67 ấy, là cái điều có lợi cho tên Vươn, coi như là sách để trong kho lâu ngày bị chuột cắn, ngài đọc không thấy, thế là xong.

Hiền nghe vậy thấy có lý nhưng trong lòng vẫn còn lo lắng chưa yên tâm:

– Thế ngộ nhỡ hắn kiện ta ra tòa thì sao?

Viên thư lại cười to:

– Ngài quyền thế trong tay, làm sao hắn kiện thắng ngài. Người xưa có câu Bộ Binh Bộ Hộ Bộ Hình ba bộ đồng tình bóp vú con tôi ngài quên rồi sao? Hễ mà ba bộ đồng tình thì ngài bóp vú ai mà chẳng được.

Hiền cười ha hả, khen viên thư lại mấy câu, hứa sẽ thưởng cho hắn thật hậu sau khi xong việc, rồi ra lệnh cho bộ phận văn phòng chuẩn bị thảo tờ lệnh thu hồi đất của Vươn.

  (còn tiếp)

Tác giả gửi cho Quê choa

(Bài vở gửi đăng QC là chủ kiến riêng của tác giả, không hẳn là chủ kiến của QC)

Advertisements