Nhân dân là ai?

ĐINH VIỆT

Nhân dân là ai mà điều được cả xe ủi vậy ta?

Tại cuộc giao ban với báo giới ngày 17 tháng 1 năm 2012, ông Phó chủ tịch Hải Phòng Đỗ Trung Thoại nói: “ Nhân dân bức xúc đã phá nhà ông Vươn…” (vụ cưỡng chế tại xã Vinh Quang huyện Tiên Lãng Hải Phòng)

Đọc mẩu tin này, tôi mở Từ điển tiếng Việt- Viện Ngôn ngữ học, tra từ nhân dân – 1/ Đông đảo những người dân, thuộc mọi tầng lớp, đang sống trong một khu vực địa lí nào đó (nói tổng quát). Ví dụ: Nhân dân Việt Nam. Nhân dân thế giới. Tinh thần phục vụ nhân dân. 2/ Thuộc về nhân dân, nhằm phục vụ nhân dân. Ví dụ: Quân đội nhân dân. Chính quyền nhân dân.

Chữ nhân dân mà ông Phó chủ tich Hải Phòng dùng là nhân dân nào? Theo từ điển nào? Hay là ông mới sáng tác ra?

Theo định nghĩa của Từ điển và qua phát ngôn của ông Đỗ Trung Thoại ta hiểu người phá nhà ông Đoàn Văn Vươn sau vụ cưỡng chế 5/1/2012 là rất nhiều người dân trú tại xã Vinh Quang Tiên Lãng Hải Phòng (và có thể nhiều dân thường nữa ở các vùng lân cận). Nghĩa là thủ phạm san phẳng nhà ông Vươn không phải bất cứ một lực lượng nào do chính quyền (UBND xã, huyện Tiên Lãng) điều động, chỉ huy (?). Phát ngôn của ông Phó chủ tịch Hải Phòng làm trẻ con của thập niên thứ 2 thế kỷ 21 phải buồn cười đến vỡ bụng. Ai tin được. Và như thế ông đã mắc tội vu khống, tội xúc phạm người khác (trong trường hợp này là xúc phạm một cộng đồng). Tội này to lắm.

Nhân đây, có lẽ ông Thoại & nhiều người có quyền chức cần xem lại hai chữ nhân dân. Đừng vì nhân dân là danh từ chung, đừng vì trong nhiều trường hợp nhân dân là tính từ mà sử dụng tùy tiện.

Hãy cận thận. Một khi nhân dân đã bức xúc thì xe tăng, đại bác, tàu bay, bom nguyên tử…chả là cái đinh gì.

 Sức mạnh nhân dân là vô biên. Vì thế Nhà nước phải là của dân, do dân, vì dân.

Sự kiện công dân Đoàn Văn Vươn với cách hành xử của chính quyền huyện Tiên Lãng, cách ứng xử của một số vị lãnh đạo Hải Phòng có nên là một bài học cho cán bộ? Làm không ra gì, hết đổ thừa cho cậu đánh máy, nay lại cả gan đổ thừa cho nhân dân. Quá nguy hiểm cho chế độ.

Tác giả gửi cho Quê choa

(Bài vở gửi đăng QC là chủ kiến riêng của tác giả, không hẳn là chủ kiến của QC)

Advertisements