Quan điểm pháp lý về bản quyền truyền hình Super Leaguae

LS NGUYỄN ANH VÂN  (Đoàn luật sư Hà Nội)

 Thời gian gần đây, trên các phương tiện thông tin đại chúng, dư luận trên cả nước xôn xao về bản Hợp đồng của Liên đoàn bóng đá Việt nam (VFF) với Công ty cổ phần tập đoàn An Viên (AVG) và có khá nhiều ý kiến về bản quyền truyền hình giải bóng đá chuyên nghiệp Việt nam (V – Leaguae, nay có tên là Super Leaguae) giữa các chủ thể tham gia hợp đồng nói trên với Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt nam (VPF).

Theo nội dung của các bài báo có thể tóm tắt vụ việc như sau:

Trước khi VPF ra đời, VFF đã ký hợp đồng về bản quyền truyền hình V – Leaguae với AVG, theo đó AVG có toàn quyền khai thác bản quyền truyền hình.

Do sức ép của các nhà tài trợ, các Câu lạc bộ bóng đá và đông đảo người hâm mộ bóng đá Việt nam, VFF buộc phải cải tổ bằng việc tham gia góp vốn thành lập Công ty cổ phần.VPF và giao quyền quản lý, tổ chức điều hành và khai thác thương quyền các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt nam cho VPF.

Khi VPF ra đời và đi vào hoạt động thì xuất hiện bản Hợp đồng về bản quyền truyền hình V – Leaguae của VFF với AVG và xẩy ra tranh chấp bản quyền truyền hình giải bóng đá chuyên nghiệp Việt nam như báo chí đã đưa tin.

Sau khi nghiên cứu nội dung các bài báo, tôi nhận thấy vụ việc sẽ không quá phức tạp nếu chúng ta áp dụng đúng các quy định của pháp luật hiện hành. Với tư cách là một cổ động viên yêu bóng đá, luôn mong muốn đất nước có một nền bóng đá sạch., phát triển …, đồng thời là một Luật sư, tôi đưa ra quan điểm pháp lý của mình để bạn đọc được biết, cho ý kiến và các bên liên quan tham khảo đưa ra quyết định đúng đắn cho mình nhằm tránh những thiệt hại không đáng có khi phải tham gia tranh chấp, gây ảnh hưởng tới nền bóng đá nước nhà.

1. VPF không vi phạm bản quyền truyền hình như VFF đã cáo buộc bởi các lý lẽ sau:

Thứ nhất, VPF là một doanh nghiệp được thành lập theo loại hình Công ty cổ phần. Công ty VPF là đối tượng hoạt động theo sự điều chỉnh của Luật doanh nghiệp, luật chuyên ngành và hệ thống luật pháp hiện hành của Việt nam có liên quan. Công ty VPF là một pháp nhân, hoạt động độc lập, có con dấu riêng và tự chịu trách nhiệm về những hoạt động của mình. Công ty VPF có các quyền theo quy định tại Điều 8 Luật doanh nghiệp 2005 như tự chủ kinh doanh; lựa chọn hình thức, phương thức huy động vốn; Chủ động tìm kiếm thị trường, khách hàng và ký kết hợp đồng; Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản của doanh nghiệp …. Ngoài ra Công ty VPF còn có các quyền như quyền tổ chức giải thể thao chuyên nghiệp, quyền sở hữu bản quyền truyền hình … theo quy định tại Luật thể dục thể thao 2006 mà VPF đã viện dẫn trên các phương tiện thông tin đại chúng và các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, VFF đã đồng ý trao quyền quản lý tổ chức điều hành và khai thác thương quyền các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt nam cho VPF bằng Nghị quyết số 426/QN-LĐBĐVN ngày 28/12/2011.Trong một tổ chức như VFF thì việc ra một Nghị quyết như vậy đã thể hiện ý chí thống nhất cao nhất của ban lãnh đạo về việc giao quyền quản lý, tổ chức điều hành và khai thác thương quyền các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt nam cho VPF. Ngoài văn bản này, chắc chắn VFF còn phải ký vào các văn bản khác nữa khi tham gia góp cổ phần thành lập VPF như Biên bản họp cổ đông, Biên bản góp vốn, Dự thảo Điều lệ công ty cổ phần VPF …. thể hiện việc trao quyền này.

Thứ ba, VFF cũng là một pháp nhân (theo theo quy định tại chương IV Bộ luật dân sự 2005), và “là một tổ chức xã hội – nghề nghiệp”, “hoạt động tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện quyền và nghĩa vụ, tổ chức bộ máy nhân sự và tài chính” (theo quy định tại Điều 70 Luật thể dục thể thao 2006), có chức năng, nhiệm vụ quản lý các giải bóng đá Việt nam. VFF góp vốn vào Công ty VPF với tư cách là cổ đông của Công ty VPF chứ không phải là chủ sở hữu hoặc cơ quan chủ quản của Công ty VPF. Do vậy Công ty VPF không có nghĩa vụ phải kế thừa các hợp đồng mà VFF đã ký với các đối tác. Công ty VPF chỉ kế thừa các nghĩa vụ và quyền lợi của VFF khi VFF giải thể và chuyển đổi thành VPF.

Như vậy, quan hệ pháp luật giữa VFF và Công ty VPF là quan hệ hợp tác đầu tư trên cơ sở hình thành một pháp nhân mới (Công ty VPF), trong đó VFF chiếm 35,4% tổng số vốn Điều lệ. Do đó, có thể khẳng định Công ty VPF không những không vi phạm bản quyền truyền hình giải bóng đá chuyên nghiệp Việt nam như VFF đã cáo buộc mà còn có toàn quyền quyết định về việc chuyển nhượng bản quyền khai thác truyền hình và các thương quyền khác cho những tổ chức cá nhân có khả năng, có chúc năng thực hiện trong phạm vi giải do mình tổ chức.

2. VFF vi phạm nghĩa vụ thực hiện hợp đồng với AVG

VFF đã nhầm lẫn khi cho rằng, khi VFF chuyển giao quyền tổ chức và quản lý giải bóng đá chuyên nghiệp Việt nam cho Công ty VPF thì VPF là thành viên của VFF và VPF phải tiếp nhận các nghĩa vụ kèm theo. VFF đã không hiểu hoặc cố tình không hiểu Công ty VPF cũng là một pháp nhân độc lập như phần trên đã phân tích.

Khi chuyển giao quyền quản lý, tổ chức giải bóng đá chuyên nghiệp cho Công ty VPF thì cũng đồng nghĩa với việc VFF từ bỏ công việc tổ chức và quản lý giải bóng đá chuyên nghiệp. Do vậy, đối với Hợp đồng đã ký với AVG thì VFF là đơn vị có nghĩa vụ phải tổ chức giải bóng đá chuyên nghiệp Việt nam để AVG được quyền khai thác bản quyền truyền hình mà hai bên đã ký. Mặc dù VFF đang phải thực hiện nghĩa vụ với AVG nhưng VFF đã tham gia góp vốn (vốn góp có thể bằng quyền tổ chức, quyền quản lý) và chuyển giao quyền tổ chức, quản lý giải cho Công ty VPF. Như vậy VFF đã vi phạm nghĩa vụ thực hiện hợp đồng với AVG (không tổ chức giải bóng đá chuyên nghiệp).  

Lẽ ra trước khi tham gia góp cổ phần và cam kết chuyển giao quyền quản lý, tổ chức giải bóng đá chuyên nghiệp cho VPF thì VFF phải thông báo cho AVG biết sự thay đổi này để hai bên đàm phán lại các vấn đề có liên quan tới nội dung bản Hợp đồng. Nhưng VFF đã không thực hiện nghĩa vụ thông báo này sẽ dẫn tới việc tranh chấp bản quyền không đáng có giữa AVG với VPF. Lỗi thuộc về VFF. Do vậy, AVG muốn bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình do VFF vi phạm nghĩa vụ thực hiện hợp đồng (từ bỏ nghĩa vụ tổ chức giải bóng đá chuyên nghiệp) dẫn tới quyền và lợi ích hợp pháp của AVG bị xâm phạm thì AVG phải yêu cầu VFF bồi thường thiệt hại. Trường hợp hai bên không thỏa thuận được mức bồi thường hoặc VFF cho rằng không vi phạm hợp đồng thì VAG có quyền khởi kiện ra cơ quan tài phán mà hai bên đã lựa chọn trong Hợp đồng. Nếu hai bên không có thỏa thuận về cơ quan tài phán trong Hợp đồng thì AVG có thể khởi kiện ra cơ quan tài phán có thẩm quyền giải quyết theo luật định.

Như vậy, quan hệ pháp luật giữa VFF và AVG là quan hệ hợp đồng. Theo đó các bên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng theo thỏa thuận trong khuôn khổ quy định của pháp luật.

3. VPF không nên yêu cầu các các cơ quan quản lý nhà nước xem xét tính hợp pháp của Hợp đồng chuyển nhượng bản quyền truyền hình của VFF và AVG bởi các lý do sau đây:

Thư nhất, điều mà VPF cần không phải là tính hợp pháp hoặc bất hợp pháp của Hợp đồng chuyển nhượng bản quyền truyền hình giữa VFF và AVG mà là bản quyền truyền hình giải Super Leaguae.

Thứ hai, những cơ quan trên không phải là các cơ quan tài phán có thể phán quyết bằng một Bản án có hiệu lực của pháp luật.

Thứ ba, khi các cơ quan trên ra văn bản khẳng định tính hợp pháp của Hợp đồng chuyển nhượng bản quyền truyền hình của VFF và AVG thì sẽ rất bất lợi cho VPF.

Thứ tư, đối với quan hệ hợp đồng (dù là hợp đồng dân sự hay hợp đồng kinh tế) thì đây là bản Hợp đồng hợp pháp, vì tại thời điểm ký kết hợp đồng với AVG (08/12/2010), VFF chưa ra Nghị quyết số 426/QN-LĐBĐVN ngày 28/12/2011 về việc giao quyền quản lý tổ chức điều hành và khai thác thương quyền các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt nam cho VPF.

Thứ năm, VPF cũng không nên bàn cãi về giá trị pháp lý của những văn bản mà VFF đưa ra để khẳng định tính hợp pháp của hợp đồng và quyền khai thác bản quyền truyền hình thuộc VFF và AVG, vì đây là công việc nội bộ của họ (AVG vẫn có quyền khai thác bản quyền truyền hình các giải đấu bóng đá khác do VFF tổ chức, trừ giải bóng đá chuyên nghiệp Việt nam). Và một vấn đề nữa là VPF cũng không nên cho rằng tại thời điểm ký hợp đồng với VFF, AVG chưa được cấp phép hoạt động truyền hình vì theo Điều 14 Luật doanh nghiệp và Điều 7 Luật thương mại thì họ có quyền ký hợp đồng trước khi thành lập doanh nghiệp hoặc đăng ký thương nhân hay Hợp đồng kéo dài 20 năm vì  pháp luật không giới hạn thời hạn của hợp đồng.

4. VPF có quyền khởi kiện VFF ra tòa án dân sự để khẳng định bản quyền truyền hình thuộc quyền sở hữu của mình.

Do VFF ngăn cản các đối tác của VPG tác nghiệp trong các trận đấu mà VPF tổ chức trong khuôn khổ giải bóng đá chuyên nghiệp Việt nam bằng việc có công văn khẳng định quyền sở hữu bản quyền chuyền hình là của AVG, có nghĩa là VFF đã xâm phạm trực tiếp tới quyền và lợi ích hợp pháp của VPF. Theo quy định tại Điều 4 Bộ luật tố tung dân sự thì để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, VPF có quyền yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết.

5. Kết luận

– Bản quyền truyền hình giải bóng đá chuyên nghiệp Việt nam thuộc quyền sở hữu của VPF, bời đây là giải đấu do VPF tổ chức được VFF góp vốn bằng việc giao quyền quản lý tổ chức điều hành và khai thác thương quyền (VFF chiếm 35,4% tổng vốn Điều lệ). Nếu VFF tiếp tục xâm phạm tới bản quyền truyền hình này thì VPF có thể khởi kiện ra tòa án có thẩm quyền yêu cầu bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình chứ không nên yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước can thiệp.

– Hợp đồng chuyển nhượng bản quyền truyền hình giữa VFF và AVG là Bản Hợp đồng hợp pháp nhưng AVG mất quyền sở hữu bản quyền truyền hình giải bóng đá chuyên nghiệp Việt nam do VFF vi phạm không thực hiện nghĩa vụ tổ chức giải bóng đá chuyên nghiệp Việt nam mà đem góp vốn và chuyển giao quyền tổ chức cho VPF. Các giải bóng đá khác do VFF tổ chức thì AVG vẫn còn nguyên quyền sở hữu bản quyền truyền hình. AVG muốn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình thì phải yêu cầu VFF bồi thường thiệt hại hoặc khởi kiện VFF ra cơ quan tài phán..

 

*Lưu ý: VFF có thể đòi lại quyền quản lý, tổ chức điều hành và khai thác thương quyền giải bóng đá chuyên nghiệp Việt nam bằng cách không tiếp tục góp vốn vào VPF theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2005. Tuy nhiên điều này khó xẩy ra vì những cam kết của VFF khi tham gia góp vốn, vì VFF phải bồi thường thiệt hại cho VPF, vì bị sức ép của các cổ động viên bóng đá cũng như búa rìu dư luận …

Tác giả gửi cho QC

 

                                                    

 

Advertisements

48 thoughts on “Quan điểm pháp lý về bản quyền truyền hình Super Leaguae

 1. Ngô Minh

  Tôi không hiểu gì lắm về luật, nhưng qua phân tích trong bài, thấy VFF giống như 1 ông có nuôi đàn vịt, đã ký hợp đồng bán trứng, nhận tiền của ông AVG. Ông AVG chờ lúc vịt đẻ sẽ lấy trứng. Nữa chừng, ông VFF đem vịt góp vốn và chuyển cho ông VPF chăn, chia lãi. Giờ đến lúc vịt đẻ, AVG đến đòi trứng, theo lý thì VPF không thể giao trứng mà chỉ bán lại.
  Như vậy thì ai sai đã rõ ràng. Sao mọi người nói qua nói lại xúc phạm nhau quá.

  1. Hê hê

   Phân tích của bạn dựa trên facts sai, cụ thể là chỗ này: “Nữa chừng, ông VFF đem vịt góp vốn và chuyển cho ông VPF chăn, chia lãi”.

   Đàn vịt vẫn là của VFF, VFF không góp vốn bằng đàn vịt cho ai cả. VFF và các ông bầu (đội bóng) góp bằng tiền để lập ra VPF để VPF làm thằng chăn vị thuê cho AFF. Thậm chí đến giờ, VPF đang tiêu bằng tiền do VFF bỏ ra vì VFF là cổ đông đầu tiên góp bằng 10 tỷ, các ông bầu còn chưa đóng tiền cổ phần theo cam kết.

   VPF chỉ là thằng chăn vịt thuê cho VFF nhưng bây giờ VPF giờ thói chí phèo đòi cả đàn vịt và chứng đều là của tao.

 2. Pingback: TIN TỨC HÀNG NGÀY ONLINE : ĐIỂM TIN THỨ HAI 5-3-2012 « Ngoclinhvugia's Blog

 3. Pingback: ĐIỂM TIN TRUYỀN THÔNG ĐIỆN TỬ 4-3-2012 « Ngoclinhvugia's Blog

 4. truonghongkong

  Nhưng nói như bác luật sư này mình cũng sợ. Mình chỉ dám nói thế với người khác khi nắm đủ hồ sơ của vụ việc thôi. He he. Nhưng hiểu gì nói đó, có sao đâu….

 5. truonghongkong

  Có lẽ đây là bài viết về pháp lý có cơ sở pháp lý nhất kể từ khi đọc web của bọ. Chuẩn như một bản luận cứ. He he

 6. hải

  Trong một sự kiện lớn, do một đơn vị ” tổ chức sự kiện” đứng ra tổ chức sẽ có nhiều đối tác, nhiều doanh nghiệp tham gia. Dĩ nhiên trong trường hợp này bản quyền truyền hình về sự kiện là sản phẩm thuộc quyền sở hừu của đơn vị “Tổ chức sự kiện” chứ không thể của bất kỳ một doanh nghiêp riêng lẻ nào. Trong “sự kiện” gải bóng đá Quốc gia cũng vậy, quyền tổ chức giải là của VFF(theo luật của FIFA). VPF chỉ là một doanh nghiệp trong nhiều doanh nghiệp khác tham gia giải (Theo luật có thể có nhiều VPF) vì vậy bản quyền truyền hình giải bóng đá quốc gia phải thuộc về VFF. Nếu VFF có cổ phần trong VPF thì VFF chỉ có thể có một phần trách nhiệm và quyền lợi trong phạm vi của VPF mà thôi. Còn trong giải quốc gia VPF luôn luôn chỉ là một đơn vị tham gia nhỏ lẻ chịu sự ràng buộc bởi điều lệ giải mà trong đó VFF chủ tổ chức giải.

  1. Pham Binh

   Tôi muốn bổ sung : Theo luật FIFA chỉ liên đoàn bóng đá quốc gia (VFF)mới là người tổ chức các giải Vô định quốc gia đó. không ai quyền này ! nếu vi phạm (tổ chức khác-VPF- tách ra giải VĐQG riêng) là bất hợp pháp và QG đó bị cấm mọi hoạt động bóng đá do FIFA tổ chức! Nên VPF không đủ tư cách pháp nhân tổ chức giải đấu độc lập, mà chỉ là được VFF trao một phần trách nhiệm tổ chức giải đấu quốc gia mà thôi. Còn nếu VPF tổ chức riêng giải đấu chỉ được gọi là giải bóng đá phong trào, không được công nhận là giải VĐQG!
   Nên nhớ thương quyền giải đấu thuộc tổ chức nào có quyền tổ chức ra giải đấu-ở đây là VFF- (luật TDTT). Còn theo luật VFF thì các câu lạc bộ là thành viên tham gia giải đấu và là đồng sở hữu quyền lợi của giải đấu mang lại. Ở đây phải hiểu cho rõ thương quyền giải đấu (quyền mua bán ) thuộc VFF-còn các CLB là đồng quyền lợi( có nghĩa được chia lợi nhuận) mà thôi! Vậy việc bán BQTH thuộc quyền VFF và VFF có nghĩa vụ chia quyền lợi đó cho các CLB(VPF).
   Chính vì cơ sở pháp lý này mà bầu Kiên đã thua kiện khi cho rằng các CLB cũng có quyền bán BQTH!!!

 7. Khoa Ha

  Luật sư Nguyễn Anh Vân viết bài để phản bác lại VFF và AVG, tôi thấy cũng viện dẫn nhiều điều luật, có những cách hiểu khác biệt với Thanh tra bộ VHTT, với Bộ Tư pháp. Tại sao Luật sư không tham gia tư vấn, cố vấn cho ông Nguyễn Đức Kiên và Công ty VDF nhỉ? Tại sao ông/bà không liên hệ với ông Kiên và VDF để giúp họ trong cuộc chiến pháp lý này? Biết đâu ông/bà có thể làm được một việc gì đấy tốt hơn cho bóng đá Việt Nam?

  1. tathier

   Ông Ls này đã liều mình gửi Công văn tư vấn miễn phí với nội dung như trên cho VPF rồi nhưng chắc VPF cũng thấy chuối quá, chả có tý giá trị sử dụng gì. Bầu Kiên và bầu Đức, Bầu Thắng không phải tay mơ, có thừa thủ đoạn. Chính Bầu kiên đã dọa cầu thủ Thành Trung vụ chấm dứt hợp đồng là chú quen biết rộng và có nhiều luật sư lắm. VPF và đội ngũ tư vấn pháp lý của họ thừa biết nếu sử dụng cái thứ lý luận lởm của ông luật sư này thì đội ngũ pháp lý, luật sư của VFF và AVG nó cười cho thối mũi.

   Bầu Kiên chủ một ngân hàng ACB, một ngân hàng lớn tại Việt Nam, Bầu Đức, bầu Thắng toàn các đại gia Việt Nam giàu nhất nhì Việt Nam, chủ các doanh nghiệp lớn. Để tư vấn cho các đại gia này luôn có đội ngũ luật sư, chuyển gia pháp lý hùng hậu. Họ có trình độ và nắm cơ sở pháp lý vụ này hơn ông luật sư lởm này nhiều.

   Ông hãy học thêm luật nữa đi ông luật sư ạ.

   1. Khoa Ha

    Vị Luật sư này có vẻ trình độ tiếng Anh cũng hơi “chuối”, “đuội”, toàn thấy gi là “Super Leaguae”, trong bài có đến 6-7 lỗi này. Mắc một số lỗi nhận thức khác nữa như Tathier đã chỉ ra, thôi khỏi bàn nữa, nếu mà lý lẽ của vị này mà đúng, thuyết phục thì hẳn giờ này ông Kiên đã mời cộng tác, tư vấn lâu rồi!?

 8. Pingback: “Cuộc chiến” bản quyền Super League giữa AVG - VFF - VPF. - Trang 31

 9. Nam Thien

  Bài viết này đúng. Các CLB bóng đá là các nhà sản xuất mà sản phẩm của họ là các trận bóng đá. Hãy để cho họ có quyền định giá bán sản phẩm của mình. VFF được thành lập để hỗ trợ cho các CLB thì bóng đá VN sẽ phát triển, còn nếu để nắm quyền sinh quyền sát và ban phát cho các CLB thì bóng đá VN sẽ trầy trật và tụt hậu, cho dù VFF được tổ chức chặt chẽ, có đầy đủ các ban bệ, hoạt động tích cực, hàng năm vẫn có tổng kết, vẫn báo cáo thành tích. Thời bao cấp, ruộng đất là của HTX, nông dân không được tự do bán sản phẩm của mình. Mặc dù họ vẫn làm việc, nhưng năng suất lao động thấp và đất nước thiếu lương thực triền miên.
  Các ông bầu của các CLB là những doanh nhân, họ sẽ đầu tư nhiều nếu môi trường thuận lợi và qua đó xã hội sẽ được lợi. Còn nếu cơ chế có nhiều khó khăn thì họ sẽ mang tiền đi chỗ khác để đầu tư, thậm chí đầu tư cho các CLB ở nước ngoài.

 10. anhnguyen

  Hôm nay mới được đọc bài viết này. Thật hổ thẹn cho giới luật sư Việt Nam và Đoàn luật sư Hà Nội khi có một tay luật sư không nắm chắc luật điều chỉnh vụ việc này lại nổ to như thằng cha viết bài này.

  1. duong quyen

   Vậy bạn hãy chỉ ra luật điều chỉnh của vụ việc này và giải thích mục đích của VFF góp vốn cùng các cổ đông thành lập Cty cổ phần VPF để làm gì?. Nếu bạn không chỉ ra được luật điều chỉnh, không giải thích được mục đích hoạt động của VPF thì nói như bạn là nói càn, cắn càn.

 11. Pingback: Điểm Tin Thứ Hai 05.03.2012 « TIN TỨC HÀNG NGÀY – Online

 12. don vuon

  Với bản hợp đồng ba láp 20 năm bản quyền truyền hình bóng đá VN; VFF bộc lộ rõ nét sự ngu dốt mà tham của các quan chức làm Bóng đá VN, AVG và ông Phạm Nhất Vũ hiện nguyên hình bản chất là tên tư bản lưu manh bất chấp tất cả vì lợi nhuận, nó như là một con đỉa bám giai dẳng vào thực thể bóng đá VN để hút máu.

  1. Nguyên Đình

   suy cho cùng, các bạn chỉ nghe một chiều và thiếu tính suy nghĩ. Không có sự suy luận về vấn đề mà chỉ vào hùa theo một bài viết mà tính chính xác là không cao. Hãy tìm hiểu kỹ về thời điểm và hoàn cảnh ra đời của Bản quyền truyền hình giữa VFF và AVG. Thời điểm đó, việc phát sóng các trận đấu được các đài truyền hình tự phát và VFF không thu được đồng tiền nào. AVG mua lại với giá 6 tỷ/ năm là tốt quá rùi. Bây giờ mấy anh VPF tào lao lại ra đời trong sự bức xúc lại đòi xem lại bản quyền truyền hình. Các bạn thử xem VPF và bầu Kiên đã làm được gì??? Một kẻ giỏi chém gió và không biết làm!

 13. hong Phong

  Tôi không phải làm nghề Luật, nên nghe ông Luật sư nào nói cũng thấy có lý, dù ý kiến của họ khác nhau.
  Nhưng tôi ủng hộ bài này, vì tôi ghét ông Hỷ và cái tổ chức VFF láo nháo của ông ta. Tôi không tin là ông Hỷ sẽ sống được đến ngày kết thúc Hợp đồng này, cũng như không tin ông ta lại không được ăn miếng nào của AVG khi đồng ý cho HĐ như vậy. Và chắc chắn là tôi không tin các lãnh đạo khóa sau của VFF sẽ cắn răng nuốt cái HĐ thối mà bậu xậu của ông Hỷ ị ra, không có ông Kiên ông Đức này thì khóa sau rồi sẽ có các ông khác đòi xem lại HĐ này.

 14. Pham Binh

  Quan điểm của vị luật sư này sai hoàn toàn vì không nắm chắc luật FIFA :
  Giải VĐQG chỉ hơp pháp do liên đoàn BĐ quốc gia (VFF) đó tổ chức! Bằng không tổ chức nào tách ra giải riêng(VPF) quốc gia đó bị cấm tham gia mọi giải đấu do FIFA/AFC tổ chức! Điều này nói lên VPF chỉ là công ty do VFF thành lập và ủy quyền tổ chức giải đấu mới hợp luật chơi của FIFA. Cho nên VPF phải chịu sự chi phối bởi VFF(cấp trên cấp dưới).
  Đứng về quan điểm kinh doanh là công ty mẹ công ty con được giao phần trách nhiệm mà thôi.
  Nếu như quan điểm của LS : tư cách pháp nhân của VPF và VFF là độc lập không có giàng buộc nào hết thì BĐVN đang pham luật đấy!
  Kết luận: bài viết của LS không thấu suốt vấn đề đặc thù về BĐ nên không có giá trị lý luận! cho nên VPF không thể vận dụng hành lang pháp lý này là đúng!!!

 15. danbatbinh

  ủng hộ Nguyễn Vân Anh. với những điểm sau.
  “VFF góp vốn vào Công ty VPF với tư cách là cổ đông của Công ty VPF chứ không phải là chủ sở hữu hoặc cơ quan chủ quản của Công ty VPF.” Đéo hiểu mấy bố Việt Nam cái đéo gì cũng chủ quản. Bộ VHTTDL là chủ quản của VFF. Thế tổ chức xã hội nghề nghiệp là gì?. Cái nọ chồng chéo cái kia. VPF là công ty cổ phần rõ ràng làm đéo gì ông VFF nhận là chủ quản.
  “Ngoài ra Công ty VPF còn có các quyền như quyền tổ chức giải thể thao chuyên nghiệp, quyền sở hữu bản quyền truyền hình … theo quy định tại Luật thể dục thể thao 2006 mà VPF đã viện dẫn trên các phương tiện thông tin đại chúng và các quyền khác theo quy định của pháp luật.” Điều này phải hiển nhiên đúng vì đơn vị nào tổ chức giải SL. Ban tổ chức giải này thuộc đơn vị nào. Luật chỉ ra rõ ràng “2. Liên đoàn thể thao quốc gia, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp và các tổ chức, cá nhân khác tổ chức giải thể thao thành tích cao và giải thể thao chuyên nghiệp là chủ sở hữu giải thể thao thành tích cao và giải thể thao chuyên nghiệp do mình tổ chức.” trong trường hợp này thằng nào đứng ra tổ chức.

 16. Pham Binh

  ông luật sư này không nắm rõ luật FIFA nên lý luận vậy! Nên nhớ Chỉ có các giải đấu chính thức bởi LĐBĐ quốc gia (VFF) tổ chức mới được chấp nhận là giải vô địch của quốc gia đó. nếu ai tách ra tổ chức riêng thì FIFA/AFC sẽ cấm quốc gia đó tham gia vào hoạt động BĐ do FIFA/AFC tổ chức…Vậy VPF chỉ có thể là công ty được ủy quyền bởi VFF để điều hành giải đấu nên phải là đơn vị chấp hành (cấp dưới) của VFF thì mới bảo đảm đúng điều lệ FIFA. hay tạm hiểu theo luật doanh nghiệp là công ty mẹ công ty con mà thôi!!!
  Vậy vị LS cho rằng VPF và VFF là hai công ty có tư cách pháp nhân độc lập là sai rồi??? nên mọi tranh bài viết này luận là vô bổ!

 17. Chu Thiên Phái

  Chủ tịch VFF mới nghe bầu Kiên nói vài câu đã ướt hết đũng quần nên vội vàng cho ra đời VPF và tưởng rằng với trên 35% vốn góp là có thể thao túng VPF, thật đáng buồn cho ông chủ tịch đã một thời là Bộ trưởng chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao nước nhà. Thật ra ngay từ tên ông cũng là “Trọng” cái sự “Hỷ” thì chuyện bê bối của VFF âu cũng là lẽ tự nhiên. Còn AVG lúc nào cũng dọa giở lý, rốt cục “Nhật Vũ” (mưa cách nhật) có hơn gì “Trọng Hỷ” đâu, có chăng là nhiều tiền hơn. Thật là mỉa mai thế mà lúc nào cũng luôn mồm vì bóng đá Việt Nam.

 18. CNC

  Bài này (của NAV) khách quan hơn bài “…đã đến hồi kết thúc?” của bác gì ấy.
  Nhưng cần làm rõ một số điểm sau:
  1. Trong Hợp đồng góp vốn của VFF có mục nào, điều nào nêu rõ đã bán thương quyền truyền hình giaỉ Super Leaguae không?
  a. Trường hợp CÓ: VPF(về mặt luật pháp) không được sở hữu bản quyền cũng như thương quyền truyền hình Giaỉ, bởi, khi trao (nhượng) quyền tổ chức Giaỉ SL cho VPF, VFF đã giữ lại (thực tế đã bán rồi) bản quyền và thương quyền này. Điều này sẽ rắc rối và gây hệ lụy trầm trọng.
  b. Trường hợp KHÔNG: Có nghĩa là trách nhiệm tổ chức Giaỉ SL của VPF hiển nhiên gắn với trách nhiệm lời – lỗ (thu-chi) của toàn bộ giải, bao gồm mọi hoạt động trong đó có bản quyền và thương quyển truyền hình. Và nếu vậy cũng có nghĩa có thể qui VFF đã phạm tội lừa đảo khi “bán” một món hàng 2 lần cho 2 đối tác.

  2. Trong Hợp đồng chuyển nhượng Bản quyền truyền hình giữa VFF và AVG có nêu rõ nhượng 20 năm thương quyền truyền hình Giaỉ SL hay chỉ ghi chung chung (kiểu) ” thương quyền các giải bóng đá do VFF tổ chức”? Và điều “chung chung” này sẽ đúng với lý lẽ của LS NAV. Còn nếu ghi đích danh Gỉai Super Leaguae thì VFF lại phải được nhòm như ở 1.b hoặc 1.a (trên).

  Ở 1 XH dân chủ thực thụ, AVG sẽ là kẻ thua cuộc bởi nói như CU.EM: Những gì là sản phẩm của Hai Lúa phải thuộc về Hai Lúa. 🙂 Bởi đơn giản “lực lượng lao động (phương thức & công cụ lao động) trong thực tế là của các thành viên cấu thành VPF. Chơi hay nghỉ chơi là (gần như) toàn quyền của họ, 1 thứ quyền lực của 1 dạng Nghiệp đoàn.

 19. Trọng Bản

  Theo tôi hiểu thì VFF vẫn là nhà tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp, VPF chỉ điều hành giải thôi chứ không có quyền hạn tự đứng ra tổ chức. Vì vậy VPF phải thực hiện những nghĩa vụ mà hợp đồng giữa VFF và AVG ký. Vấn đề là phải chỉ ra những điểm vi phạm pháp luật của bản hợp đồng này để tuyên bố vô hiệu hoặc yêu cầu sửa đổi. Tôi vẫn ủng hộ bầu Kiên cho dù AVG đã lùi một bước.

 20. Nguyễn Văn Vui

  Sai! Theo tôi, quan điểm của LS này sai. Nếu xác định giữa VFF và VPF cũng như VFF và AVG đều là quan hệ hợp đồng thì vì sao hợp đồng giữa VFF và VPF có hiệu lực còn của VFF và AVG vô hiệu, trong khi hợp đồng này được ký trước và đúng theo qui định của pluật. Cách nhìn nhận phải ngược lại. VPF có quyền kiện VFF vì đã bán cho mình tài sản không còn của VFF, đó là bản quyền V league. AVG có toàn quyền sở hữu bản quyền V league. VFF phải bồi thường thiệt hại cho VPF. Tôi nhất trí không nên đưa lên cơ quan hành chính xem xét tính hợp pháp của hợp đồng bản quyền này vì họ không có quyền tài phán. Điều mà Bộ VHTTDL đáng làm là xem xét trách nhiệm cán bộ của VFF khi ký hợp đồng bố láo 20 năm với AVG cũng như ra Nghị quyết sai luật với VFF. Thế thôi!

  1. Nguyễn Anh Vân

   Quan hệ pháp luật giữa VFF và VPF là quan hệ hợp tác đầu tư trên cơ sở thành lập 1 pháp nhân mới chứ không phải là quan hệ Hợp đồng như bạn viết. Có lẽ bạn đọc chưa kỹ.

   1. tathier

    VFF và VPF hợp tác đầu tư thành lập pháp nhân mới là pháp nhân nào?

    Đã ngọng còn hay nói.

 21. Dân Việt

  Cái ông LS NGUYỄN ANH VÂN cũng rõ là không ra cái gì cả.
  Bản quyền truyền hình giải bóng đá Việt Nam cãi nhau ầm ĩ gần nửa năm nay, thế mà hôm nay ông mới phán (mặc dù tôi xem cũng thấy hơi hợp lý)
  Đáng ra ông phải tham mưu cho VPF từ lâu rồi chứ. Đến hôm nay thì VPF đã đề nghị các cơ quan quản lý phán về tính hợp pháp của hợp đồng giữa VFF với AVG, và các cơ quan đó phán rằng hợp đồng đó hợp pháp, thế là AVG được đà lấn tới, còn VPF “tịt”

  1. Nguyễn Anh Vân

   Bài này tôi viết vì tình yêu bóng đá và gửi tư vấn miễn phí cho VPF vào ngày 09/01/2012. Tuy nhiên, không hiểu vì sao họ không tham khảo, sử dụng.

   1. anhnguyen

    Họ không tham khảo sử dụng vì nó chả có tý giá trị nào cả ông luật sư ạ, về học thêm luật đi rồi hãy lấy tư cách luật sư phát biểu.

   2. Quang Dũng

    Họ (VPF) có cả một đội luật sư sừng sỏ, có 2 khả năng họ không tham khảo sử dụng bài của bác.
    – Không đúng, không thuyết phục
    – Luật sư của VPF dốt mà dấu dốt

 22. Phố Cổ Loa

  Tui có cảm giác gì đó giả giả thật thật trong chuyện này. Cuộc đối đầu này giống như thực hiện một kịch bản gì đó.Túm lại cuộc đối đầu này không tự nhiên chút nào cả. Thực ra còn nhiều chuyện lớn hơn nữa, các đại gia vẫn có thể lặng lẽ dàn xếp với nhau. Vậy mà ở đây các ông đó cứ vát loa làm ầm ỹ. Không thể hiểu được

 23. Củ Chuối

  Luật sư và luật gia có khác biệt.
  Vote cho LS Nguyễn Vân Anh một phiếu. Nhưng đề nghị bác viết cho đúng VAG=AVG (cái này bác viết nhầm), VPG=VPF (cái này là bác đánh máy nhầm phím)

 24. Dân nghèo

  Việc VFF ký hợp đồng truyền hình những 20 năm với một công ty trung gian AVG có điều gì đó không ổn, nếu như không muốn nói là có vấn đề không minh bạch.
  Nếu điều đó không đúng thì VFF chịu trách nhiệm với ai? và với cơ quan nào? Bản hợp đồng giữa VFF và AVG rõ ràng không có lợi cho các câu lạc bộ, điều đó ít nhiều ảnh hưởng tới quyền lợi các cầu thủ, những người lao động trực tiếp.
  Tại sao Việt Nam lại tồn tại những bản hợp đồng trung gian, ăn theo không đáng có.
  Các ngài VFF bóc lột vừa vừa thôi! Còn viện dẫn luật điều này, điều khác mà làm gì? Các anh muốn ngồi không (thực ra là có quyền) mà hưởng lợi từ những thành quả lao động từ người khác sao được?

 25. cưngcủ

  Thật may cho mình…Mình chỉ xem tuyển Quốc gia Việt nam thi đấu….Còn giải bóng đá trong nước chả bao giờ để ý..nên chả biết hay dở ,sai đúng ra làm sao….
  Bài này mình không đọc… Nhưng mình vẫn cám ơn Bọ Lập đã dọn món phục vụ khách vãng lai…
  Một lần nữa,xin cám ơn lòng hiếu khách của Bọ…

 26. cucdat

  Nguyên nhân của mọi nguyên nhân của sự việc BQTH là từ VFF mà cụ thể ở đây là ông Hỷ và ông Dũng. Tôi thắc mắc 1 điều là tại sao ông Hỷ (cựu Thứ trưởng của Bộ TDTT cũ) và ông Dũng (1 ông trùm của nghành tài chính) không thể không hình dung lợi ích của BQTH sẽ thay đổi theo thời gian và nguồn thu hầu hết của các giải bóng đều phụ thuộc vào BQTH. Nhiệm kỳ của các vị này chỉ có 5 năm nhưng lại ký HĐ với AVG 20 năm, khác nào cầm đèn chạy trước ô tô.

  Do đó việc các ông chủ CLB đòi hỏi xem lai thời hạn hợp đồng BQTH là chính đáng vì lợi ích lâu dài của CBL và nền bóng đá VN. Vì khi có nguồn thu lớn thì họ đầu tư lại cho CLB tốt hơn và lúc đó nền bóng đá VN có thể sẽ được nâng cấp và hưởng lợi từ việc này.

  Chỉ trách là trách mấy vị ở VFF, cách làm việc của các vị không giống ai, khi nào cũng nguỵ biện thế này thế nọ. Vì vậy nên thổi luồng gió mới để thay đổi triệt để nhân sự hiện nay của VFF, tôi không tin trong lãnh vực thể thao hiện nay không tìm được người lãnh đạo thay thế các vị hiện nay (tất nhiên ngoại trừ người của Bộ VHTT giới thiệu). Nếu các vị này vẫn còn giử ghế trong nhiệm kỳ tới thì cách làm việc và nền bóng đá của VN vũ như cẩn thì không có gì lạ.

 27. Hùng từ

  Đọc xong bài này thấy cũng có lý. Nhưng thực tế có khi ko dễ như vậy. 3 ông VFF; VPF; AVG chắc cũng có 1 rừng luật sư sau lưng. Thấy lạ là tự nhiên VPF chùng xuống làm người hâm mộ cũng nản theo.

 28. Tuyet Phuong

  Ông (bà) luật sư này không hiểu gì, viết linh tinh. Ví dụ:
  1/ Không có cty cổ phần tập đoàn An Viên, mà ông/bà viết tắt là AVG, ký hợp đồng với VFF.
  2/ Lúc ông/bà viết tắt đối tác của VFF là VAG, lúc lại là AVG.
  3/ Ông/bà cho rằng VFF góp vốn vào VPF bằng quyền tổ chức quản lý giải bóng đá chuyên nghiệp là không đúng thực tế, VFF góp bằng tiền “tươi”.
  Bầu Kiên, khoe có một đống luật sư trong tay, trước đây cũng định lập luận như ông/bà luật sư này, nhưng đã thất bại. Theo tôi ông/bà luật sư này cần rút bỏ bài viết này để đỡ ngượng cho giới luật sư Việt Nam.

  1. Nguyễn Anh Vân

   – Xin lỗi vì những sai sót nhỏ.
   – Tôi sẽ gỡ bỏ bài viết này để đỡ ngượng cho giới luật sư VN nếu đa số ý kiến của bạn đọc có ý kiến giống bạn. Và ngược lại bạn phải gỡ bỏ ý kiến của bạn nếu bạn đọc có ý kiến giống bạn là thiểu số. Như vậy mới công bằng.
   – VFF góp vốn bằng tiền tươi cùng với các nhà đầu tư để thành lập Cty cổ phần VPF để nhằm mục đích kinh doanh cái gì? Hay để cho vui? Hay để các cổ đông khác bỏ tiền, công sức ra để VFF “ngồi mát ăn bát vàng”. Bạn phải biết rằng, bới không công con gà nó cũng không thèm bới, chứ đừng nói đến các đại gia lắm tiền nhiều của đã góp vốn vào VPF.

  2. Diet Ta

   @Tuyet Phuong: Tôi ủng hộ LS Nguyễn Anh Vân còn bạn ủng hộ bố già Nhật Vượng là quyền của bạn, cái gì làm có lợi cho NHM, cho cầu thủ, cho câu lạc bộ, cho bóng đá VN thì phải làm cho dù VFF có vấn đề gì đi nửa mà đã ký 1 cái HĐ dài 20 năm và giá trị lại rất thấp là điều không chấp nhận được, sai thì phải sửa không có gì là không sửa được, cơ quan quản lý nhà nước có kết luận gì đi chăng nữa cũng không thể là kết luận cuối cùng…

 29. cu.em

  L S nguyễn anh vân này mới đúng là LUẬT SƯ thật chứ không phải là “lục xu” .hai lúa như em cũng hiểu nếu em tổ chức cho “bò” đấu nhau thì mọi thứ liên quan đến “bò” phải thuộc về hai lúa và “bò” chứ không ai khác hết đúng không bà con?

  1. Hê hê

   há há, VFF mới là hai lúa tổ chức giải đấu bò cho bọn bầu Kiên làm bò đấy.
   Bò thì có nghĩa vụ húc nhau và ăn cỏ thôi, đừng có đòi sở hữu bản quyền, hình ảnh. Nếu bò mà quay lại húc hai lúa thì hai lúa cho nhát búa đem đi thui rơm.

 30. Nguyễn Cao Minh

  Người xưa có câu: “Chết là hết”, vai trò và nhiệm vụ lịch sử của VFF coi như đã chấm dứt nên cũng coi như VFF đã phá sản thì tất cả những gì liên quan đến nó nên gom lại và chôn vùi. Trách nhiệm của nhà nước ở đây là xử lý những ai tham nhũng, tham ô, cố ý làm trái ở VFF ngày trước, làm rõ trách nhiệm của từng người lãnh đạo VFF và điều tra khuất tất của bản hợp đồng thế kỷ này! (hợp đồng 20 năm). Theo tôi thì AVG không nên chịu đấm ăn xôi mà nên ủng hộ VPF và cũng vì nền bóng đá nước nhà mà đứng ra đấu tranh với tiêu cực. Tôi ủng hộ VPF, những người dám nghĩ và dám làm vì bóng đá Việt nam.

Đã đóng bình luận.