Những hình ảnh ấn tượng- 3

Sắc sắc không không-  Tranh của Vy Vy

Thời trang mặt hậu, tương lai sẽ có thời trang mặt tiền

Học tập sáng kiến Đinh La Thăng

Tình chó

Thẩm định tương lai

Tình già

Để lợi được 40 nghìn*

Quán rượu nhà thơ

Gánh hàng rong

Chả hiểu nhầm tiền đô với tiền Việt hay nhầm người Việt với người nước ngoài nữa, hi hi

Đói sửa mẹ

Ngày hội ” Của mèo, cho mèo, vì mèo”!- Tranh của Tô Ngọc Trang

………

*Theo Văn Công Hùng:Thành phố Đà Nẵng chủ trương đổi mũ bảo hiểm giả lấy mũ thật. Trị giá cái mũ mới là 90 nghìn, nhưng người Đà Nẵng mang mũ cũ đến đổi thì chỉ phải trả 50 ngàn, Đà Nẵng bù lỗ 40 ngàn.”

Chỉ 40 ngàn đồng thôi mà dân chúng phải chen nhau để có được, trong khi PVN để thất thoát 18 nghìn tỉ thì khăng khăng bảo đó là khuyết điểm.

Advertisements