Những hình ảnh ấn tượng- 4

Đá cũng sexy

Ai bảo ghét nhau như chó với mèo?

Một ví dụ về sự hiên ngang

Dịch vụ đặc sắc

Nước mắt của hoa

Tấm gương cho các đồng chí trường phái guk gồ chấm Tiên Lãng.

Giấc mơ gái Nhật

Cái này không thấy ông Đinh La Thăng thu phí

Vũ điệu của cây

Chỉ một câu cũng  không ra hồn. Đúng là văn hóa thời mất điện.

Advertisements