CHỈ CÒN

Thanh Thảo

36 triệu đồng đền bù một sào đất

36 triệu đồng cho những kiếp tha hương

có thể ngày mai từ Văn Giang lớp lớp sẽ

lên đường

vượt Trường Sơn làm “cà phê tặc” “đinh tặc” v…v…các thứ “tặc”

sau 37 năm

cháu con những người xưa vượt Trường Sơn giữ nước

giờ mất đất

mất quê

mất tất

 

chỉ còn Ecopark

chỉ còn “không gian xanh”

chỉ còn

nước mắt

 

sao không ai nói một lời

sao báo chí im hơi ?

chúng ta từ bị chẹn họng tới nghẹn họng

từ sợ hãi tới rụng rời

 

lại con cháu nhà

chĩa súng vào ông cha

lại điệp trùng thế trận

chống nhân dân

nay mất đất

thì mai mất nước

có bao giờ đất và nước chia phân

 

chỉ còn

Ecopark

chỉ còn

không-gian-uất

                                         

25/4/2012

Tác giả gửi Quê choa

Advertisements