Những hình ảnh ấn tượng- 5*

Nụ hôn ba thời

Tiện cả đôi đường


Thân phận người tham gia giao thông

“Tắm rửa sạch sẽ” của người nghèo

Sự lú lấp trong việc soạn thảo văn bản hay tư duy cát cứ đã bám chắc trong các cái đầu bình vôi?

Một ví dụ về lợi ích nhóm

Cấm, năn nỉ, van lạy… rồi còn phải làm gì nữa cho hết rác văn hóa?

yêu quằn quại

Phản đối đàn áp

 Từ  những sai sót đại loại như thế này, đủ thấy  sự  suy đồi của văn hóa tuyên truyền

Không phát hiện được chuột tham nhũng

……………………….

* QC xin đổi tên mục Ảnh đẹp & vui thành Những hình ảnh ấn tượng.Advertisements