Những hình ảnh ấn tượng- 6

Không gia đình

Cầu đàn bà nên tránh xa

Xe Huệ- Thăng thời giá xăng thả nổi

Mẫu câu để những người nghiện hút, cờ bạc, trộm cắp, cướp giật, đĩ điếm.v.v và mắc cả ngàn chững bệnh khác cảm ơn Đảng và Bác Hồ. 

Con dấu xác nhận dùng cho thời này

Thật đáng yêu!

Nóng quá hóa điên

Không phải áo dài mà là áo khoe đùi dài

Thật đẹp nhưng nghi là photoshop

Chỗ trú mưa thật tuyệt

Ảnh Văn Công  Hùng chụp ở Pleycu

Hoan hô văn hóa Pờ lây/ cu dài dằng dặc biết ngày nào ra

Hi hi bây giờ mới biết Bác Hồ là doanh nhân

Advertisements