Hỡi quan đầu tỉnh

Bà Đầm Xòe

Tranh và lời của Trần Nhương

Thì  ra mới biết ông trí thức

Bấy năm vất vả đời công chức


 Đâu vì bổng lộc ghế nhà quan

 Mà  chịu lời nguyền đời thất đức.

Thì  ra mới biết ông nhà giáo

Đã từng dạy dỗ trẻ chu đáo

Đâu vì bổng lộc ghế nhà quan

Mà phải mang danh phường nói láo.

Thì  ra mới biết ông giở già

Thất vận theo gần lại đuổi xa

Trọn nghĩa sâm nhung cùng ngầu pín

Được ăn cúi mặt biết chi là*.

 

Hỡi quan đầu tỉnh của Văn Giang

Tráo trở như ông chả ai bằng

Tôi xin ông đấy, van ông đấy

Đừng để nhân dân chửi là thằng…

Theo blog BĐX

….

*Câu thơ của Nguyễn Xuân Ôn

Advertisements