Category Archives: Kịch bản

MÙA YÊU ĐƯƠNG

Kịch dài 2 hồi 14 cảnh

NHÂN VẬT

  1.Thảo Vân : 22 tuổi.

2. Quốc        : 20 tuổi, em trai của Thảo Vân.

3. Thảo      :  22 và 44 tuổi, mẹ Thảo Vân, Quốc

 4.Hoàng      :    26 tuổi, con Cường

   5. Cường     : 32 và 55 tuổi.

   6.Người kéo đàn cò : Một gương mặt không tuổi.

    Và một số bạn của Thảo Vân. Đầu gấu và công an. Tiếp tục đọc

Advertisements