Category Archives: Nhật ký để ngỏ

Bắt giữ, thu giữ hay xâm chiếm, cướp bóc?

Gần đây mỗi khi Trung Quốc xâm hại chủ quyền VN trên Biển Đông,  Bộ ngoại giao đều lên tiếng rất kịp thời, chỉ trích mạnh mẽ  TQ. Đó cũng là điều đáng mừng, không như những năm trước đây chỉ rụt rè giao thiệp khiến dân ớn đến tận cổ.

Nhưng đã lên tiếng mạnh mẽ như vậy tại sao không dùng từ cho chuẩn xác?  TQ nhảy vào vùng biển của ta là họ đã thực hiện hành vi xâm chiếm. Tiếp tục đọc